Skip Navigation Links

 

مقاله انگلیسی اقتصاد پول و بانکداری با ترجمه فارسی را از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان (پویان) دانلود نمایید. لیست مقاله های انگلیسی اقتصاد پول و بانکداری با ترجمه فارسی در ادامه همین صفحه ارائه شده است. عنوان انگلیسی و عنوان فارسی مقاله اقتصاد پول و بانکداری به همراه سایر مشخصات مقاله اقتصاد پول و بانکداری اعم از ناشر و نویسنده ، حجم و تعداد صفحات مقاله اقتصاد پول و بانکداری در این لیست مقاله های انگلیسی اقتصاد پول و بانکداری با ترجمه فارسی ارائه شده است. برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی اقتصاد پول و بانکداری روی دکمه "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" کلیک کنید. در صفحه ای که باز می شود علاوه بر امکان دانلود رایگان مقاله انگلیسی اقتصاد پول و بانکداری می توانید چکیده انگلیسی مقاله اقتصاد پول و بانکداری و ترجمه فارسی آن را مشاهده نمایید. پس از  دانلود رایگان مقاله انگلیسی اقتصاد پول و بانکداری در صورت تمایل می توانید اقدام به خرید ترجمه فارسی مقاله انگلیسی اقتصاد پول و بانکداری نمایید. برای خرید ترجمه فارسی مقاله انگلیسی اقتصاد پول و بانکداری روی دکمه "خرید ترجمه فارسی و دانلود" کلیک نمایید. پس از تکمیل فرایند خرید می توانید ترجمه فارسی مقاله انگلیسی اقتصاد پول و بانکداری را دانلود نمایید.

تعداد بازدید : 9133


مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداری

لیست مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداری نمایید.

Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia
نقش بانک ها به عنوان واحدی مستقل در سیستم، به منظور پیشگیری از پولشویی در کشور مقدونیه
The impact of inflation on loan default: a study on pakistan
اثر تورم بر نکول وام: مطالعه ای در پاکستان
Development of Electronic Money and Its Impact on the Central Bank Role and Monetary Policy
توسعه پول الکترونیکی و تاثیر آن در نقش و سیاست هاي پولی بانک مرکزی
Macroeconomic Determinants of Credit Risk in Nepalese Banking Industry
عوامل کلان اقتصادی ریسک اعتباری در صنعت بانکداری نپال
اثر نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک: شواهدی از ترکیه
Predicting Efficiency in Islamic Banks: An Integrated Multicriteria Decision Making (MCDM) Approach
پیش بینی کارایی در بانک های اسلامی با استفاده از رویکرد MCDM
Stock returns and interest rates around the World: A panel data approach
بازده سهام و نرخ بهره در سراسر جهان: رویکرده داده های پانل
Modeling the Money Launderer: Microtheoretical Arguments on Anti-Money Laundering Policy
مدلسازی افراد پولشو: استدلال های میکروتئوریک در ارتباط با سیاست پولشویی
Financial structure change and banking income: A Canada–U.S. comparison
تغییر ساختار مالی و درآمد بانکی: مقایسه میان آمریکا و کانادا
Risk and return spillovers among the G10 currencies
ريسك و سرريز بازده در ميان ارزهاي G10
ساخت یک نقشه ی راهبرد برای موسسات بانکداری بوسیله شاخص های کلیدی عملکرد کارت ارزیابی متوازن
CEO option compensation and systemic risk in the banking industry
جبران اختیار معامله مدیرعامل و ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری
An analysis framework for bank capital allocation
چارچوب تحلیلی برای تخصیص سرمایه بانک
A Method to Enhance Money Laundering Detection Using Link Analysis
روشی به منظور ارتقای قابلیت تشخیص پول شویی، با استفاده از تکنیک تحلیل لینک
Data Mining Techniques for Anti Money Laundering
تکنیک های داده کاوی برای مبارزه با پول شویی
Issues in Islamic banking and finance: Islamic banks, Shari’ah-compliant investment and sukuk
مسائلی درباره ی بانکداری اسلامی و امور مالی: بانک های اسلامی، سرمایه گذاری سازگار با شریعت و صکوک
Bank Financial Statement Management using a Goal Programming Model
مدیریت صورت وضعیت های مالی بانکی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی
(The Effect of Service Marketing Mix on Brand Equity (Case Study Keshavarzi Bank
بررسی تاثیر خدمات بازاریابی مختلط بر ارزش ویژه برند ( مطالعه موردی بانک کشاورزی )
INTEREST RATES, EWECTATIONS, AND THE WICKSELLIAN POLICY RDLE
نرخ های بهره، انتظارات و حاکمیت سیاسی ویکسلین
Aggregate earnings surprises, monetary policy, and stock returns
شگفتی های درآمد کل، سیاست پولی، و بازده سهام
Exchange Rate Risk Management of Export Firms: New findings from a questionnaire survey
مدیریت ریسک نرخ ارز شرکت های صادراتی: یافته های جدیدی از یک پژوهش پرسشنامه ای
What is the impact of bankrupt and restructured loans on Japanese bank efficiency
تاثیر وامهای ورشکستگی وبازسازی بر کارایی بانکهای ژاپنی چیست؟
A Model in which Outside and Inside Money are Essential
مدلی که در آن وجود پول بیرونی و درونی ضروری است
How bank competition influences liquidity creation
تاثیر رقابت میان بانک ها بر ایجاد نقدینگی
Firm investment, liquidity and bank health: A panel study of Asian firms in the 2000s
سرمایه گذاری شرکت ها، نقدینگی و بانکداری سالم : بررسی شرکت های آسیایی در دهه 2000
Building a sustainable independent financial advisor model in India’s rapidly changing mutual fund environment
ساخت یک مدل مستقل مشاور مالی پایدار محیط صندوق های سرمایه گذاری به سرعت در حال تغییر هند
Econometric analysis of present value models when the discount factor is near one
تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی مدل های ارزشگذاری موجود در زمانی که عامل تنزیل به یک نزدیک است
تحلیل پارامترهای مالی بانکهای صربستانی از طریق بکارگیری روش های AHP فازی و TOPSIS
Bank funding structure and lending under liquidity shocks: Evidence from Korea
ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی: شواهدی از کره

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید