دانلود مقاله ترجمه شده رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط با سرمایه اجتماعی در منطقه شمال غربی شرکت برق اتیوپی: مطالعه موردی دولت محلی امهارا


چطور این مقاله مديريت را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2008037 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مديريت در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,195,000 ریال
شناسه محصول :
2008037
سال انتشار:
2015
حجم فایل انگلیسی :
297 Kb
حجم فایل فارسی :
141 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط با سرمایه اجتماعی در منطقه شمال غربی شرکت برق اتیوپی: مطالعه موردی دولت محلی امهارا

عنوان انگليسي

Organizational Citizenship Behavior In Relation To Social Capital in North West Region of Ethiopian Electric Power Corporation: A Case of Amhara Regional State

نویسنده/ناشر/نام مجله

International Journal of Applied Research

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مديريت شامل 8 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 24 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارمند و سرمایه اجتماعی سازمان در منطقه شمال غربی شرکت برق اتیوپی است. در وهله اول، محدوده مورد مطالعه در پنج منطقه خوشه‌بندی شده و سپس سه منطقه از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. همه نمونه‌های مورد مطالعه (359 نمونه) از مجموع 860 کارمند برگزیده شد. با این حال، تنها 347 پرسشنامه توزیع گردید چرا که 12 شرکت‌کننده (3/3 درصد) به صورت ناخواسته پرسشنامه را پر کرده و لذا از مطالعه کنار گذاشته شدند. نرخ پاسخگویی برابر با 245 (70/6 درصد) بود. مابقی، یعنی 102 مورد (معادل 29/39 درصد) یا پرسشنامه را غلط پر کرده بودند و یا آن را باز نگردانده بودند، به طوری که 237 مورد (68/3 درصد) از پرسشنامه‌ها برای تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با کمک نرم افزار SPSS نسخه 20، تجزیه و تحلیل شده و با استفاده از نرم‌افزار AMOS بررسی شد که آیا مدل تحقیق با داده‌ها همخوانی داشته است یا خیر. به کمک نرم‌افزار AMOS مقادیر بزرگتر از 0/90 تناسب خوبی را با مدل نشان دادند، به گونه‌ای که برای این تحقیق، شاخص برازش تطبیقی، شاخص برازش هنجار شده، شاخص برازش نسبی، شاخص برازش افزایشی و شاخص تاکر لوئیس در نظر گرفته شد و یافته‌های حاصل تأیید کردند که همه این شاخص‌ها بزرگتر از 0/90 هستند. نتایج همبستگی نشان داد که OCB ارتباط معناداری با سرمایه اجتماعی دارد. تمام ابعاد OCB بجز جوانمردی ارتباط معناداری را با سرمایه اجتماعی نشان دادند. علاوه بر این، تغییرات 6/2 درصدی سطح فعلی سرمایه اجتماعی کارمندان، عامل بروز رفتار شهروندی سازمانی بوده و OCB پیش بینی کننده مهمی برای سرمایه اجتماعی است (β=.253, p<.01).

1-مقدمه

بر همگان آشکار است که فعالیت و موفقیت سازمان‌های امروزی، در گرو برخورداری از منابع گسترده از جمله منابع فیزیکی، مالی، انسانی، اطلاعاتی و همچنین سرمایه اجتماعی است. محققان پیشین، سرمایه فیزیکی، پولی و مالی را به عنوان تنها منبع زندگی تعریف می‌کردند، اما امروزه دانشمندان سرمایه‌های دیگری از جمله سرمایه انسانی و سرمایه طبیعی (منابع طبیعی) و اخیراً نیز سرمایه اجتماعی را نیز بدان افزوده‌اند (امین‌التجار و همکاران، 2015) [5]... 

 

وظیفه شناسی جوانمردی فضیلت مدنی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

The aim of this study was to investigate the relationship between employee’s organizational citizenship behavior  and  organizational  social  capital  in   North   West   Region   of   Ethiopian   Electric   Power   Corporation. First, the study area was clustered in to five zones and three zones were selected through simple  random  sample.  All  study  samples  (359)  were  planned  to  collect  out  of  860  employees.  However, only 347 questionnaires were distributed because 12 (3.3%) of participants were involuntary to fill the questionnaire so that they were excluded from the study. The response rate was 245 (70.6%). The  remaining  102(29.39%)  was  either  wrongly  filled  or  unreturned  so  that  only  237  (68.3%)  were  used for analyzing the data. The data was analyzed with the help of SPSS version 20 and AMOS was used  to  investigate  whether  the  model  fits  to  the  data  or  not.  Through  the  help  of  AMOS,  the  value  greater  than  0.90  exhibits  a  good  fit  for  the  model  so  that  for  this  study  i.e.,  comparative  fit  index,  Normed Fit Index, Relative Fit Index, Incremental Fit Index and Tucker-Lewis index was consider and the result confirms all this fit indexes was greater than .90. The correlation result revealed that OCB has significant  relationship  with  social  capital.  All  dimensions  of  OCB  except  sportsmanship  show  significant relationship with social capital. Furthermore, nearly 6.2 percent variance of the current level of  employees’  social  capital  is  accounted  for  the  manifestation  of  organizational  citizenship  behavior  and OCB was a significant predictor of social capital at (β=.253, p<.01.)

Keywords: Consciousness Sportsmanship Civic virtue
این برای گرایش های: مدیریت دولتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله مديريت با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > مقاله های مديريت و ترجمه فارسی آنها > رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط با سرمایه اجتماعی در منطقه شمال غربی شرکت برق اتیوپی: مطالعه موردی دولت محلی امهارا
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید