دانلود مقاله ترجمه شده توزیع فضایی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه ی موردی: دشت یزد-اردکان)


چطور این مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2007372 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
765,000 ریال
شناسه محصول :
2007372
سال انتشار:
2008
حجم فایل انگلیسی :
1 Mb
حجم فایل فارسی :
881 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

توزیع فضایی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه ی موردی: دشت یزد-اردکان)

عنوان انگليسي

Spatial Distribution of Groundwater Quality with Geostatistics (Case Study: Yazd-Ardakan Plain

نویسنده/ناشر/نام مجله

World Applied Sciences Journal

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی شامل 9 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 14 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی


چکیده

آب زیرزمینی یکی از منابع اصلی برای بهره ­برداری در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. بنابراین برای حفظ کیفیت آب زیرزمینی، داده­ ها در توزیع مکانی و زمانی مهم هستند. روش­های زمین‌آمار یکی از تکنیک­های پیشرفته برای درون‌یابی کیفیت آب زیرزمینی هستند. در این تحقیق روش­های IDW، کریجینگ و کوکریجینگ برای پیش­بینی توزیع مکانی برخی مشخصات آب زیرزمینی از قبیل: TDS، TH، EC، SAR، Cl- و SO4 2- استفاده شدند. داده ­ها مربوط به 73 چاه در دشت یزد-اردکان بودند. پس از نرمال‌سازی داده‌ها واریوگرام رسم شد، برای انتخاب مدل مناسب به­ منظور برازش بر واریوگرام تجربی، مقدار RSS پایین استفاده شد. سپس با استفاده از اعتبارسنجی متقابل و RMSE، بهترین روش برای درون‌یابی انتخاب شد. نتایج نشان داد که برای درون‌یابی کیفیت آب زیرزمینی، روش­های کریجینگ و کوکریجینگ نسبت به روش IDW برتر هستند. در روش کوکریجینگ، یک پارامتر به‌عنوان متغیر کمکی انتخاب شد که بالاترین همبستگی را با متغیر هدف داشت. در نهایت، با استفاده از روش کوکریجینگ و GIS نقشه ­های آب زیرزمینی تهیه شدند.

1-مقدمه

آب برای گذران زندگی ضروری است. شناخت وقوع، تجدید و بازیابی آب زیرزمینی قابل­شرب، به دلیل کمیاب­ بودن آب سطحی، در مناطق با کیفیت بدتر اهمیت ویژه ­ای فرض می­شود. علاوه بر این، شرایط اقلیمی نامطلوب یعنی بارش کم با وقوع مکرر دوره­ های خشک، تبخیر بالا و غیره از یک سو و ساختار زمین­ شناسی نامناسب از سوی دیگر، یک محدودیت قطعی در اثربخشیِ ذخایر سطحی و زیرسطحی است [1]...

درونیابی توزیع فضایی زمین آمار کیفیت آب زیرزمینی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

Groundwater is one of the major sources of exploitation in arid and semi-arid regions. Thus for protecting Groundwater quality, data on spatial and temporal distribution are important. Geostatistics methods are one of the most advanced techniques for interpolation of Groundwater quality. In this research, IDW, kriging and cokriging methods were used for predicting spatial distribution of some Groundwater characteristics such as: TDS, TH, EC, SAR, Cl- and SO4 2-. Data were related to 73 wells in Ardakan-Yazd plain. After normalization of data, variograme was drawn, for selecting suitable model for fitness on experimental variograme, less RSS value was used. Then using cross-validation and RMSE, the best method for interpolation was selected. Results showed that for interpolation of Groundwater quality, kriging and cokriging methods are superior to IDW method. In cokriging method, one paremeter was selected as auxiliary variable which had the highest correlation with targeted variable. Finally, using cokriging method and GIS, map of Groundwater were prepared. Key words: Interpolation saptial distribution geostatistics groundwater quality cross-validation

 
Keywords: Interpolation saptial distribution geostatistics groundwater quality cross-validation
این برای گرایش های: کشاورزی – آب، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]
 مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > زمین شناسی > مقاله های زمین شناسی و ترجمه فارسی آنها > توزیع فضایی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه ی موردی: دشت یزد-اردکان)
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید