مقالات ترجمه شده زمین شناسی (صفحه 1)

The HoekeBrown failure criterion and GSI- 2018 edition pdf
معیار شکست هوک-براون و شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI)- ویرایش 2018 word
Hybrid Stochastic Finite Fault Modeling of 2003, M6.5, Bam Earthquake (Iran) pdf
مدل سازی گسل محدود تصادفی ترکیبی برای زمین لرزه M6.5 بم سال 2003 (ایران) word
A long term geomagnetic deep sounding analysis from a two-dimensional magnetometer array in Central Italy pdf
تحلیل سونداژ عمیق بلندمدت ژئومغناطیسی از آرایه دوبعدی مگنتومتر در مرکز ایتالیا word
Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach pdf
Analytical Methods for Determining Arsenic, Antimony and Selenium in Environmental Samples pdf
روش های تحلیلی برای تعیین آرسنیک، آنتیموان و سلنیوم در نمونه های محیطی word
Geostatistical Approach to Assessment of Spatial Distribution of Groundwater Quality pdf
روش زمین آماری برای ارزیابی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی word
A new interpretation for the origin of the Norilsk type PGE-Cu-Ni sulfide deposits pdf
تفسیر جدید برای کانسارهای نوع سولفید PGE-Cu-Ni نوریلسک word
A new genetic model for the giant ni-cu-pge sulfide deposits associated with the siberian flood basalts pdf
Investigation of Index Properties of a Residual Soil Profile pdf
بررسی خصوصیات شاخص پروفیل خاک بازماندی word
Quantitative hazard assessment system (Has-Q) for open pit mine slopes pdf
سیستم ارزیابی کمی خطر (Has-Q) برای شیب‌های معادن روباز word
Identifying the nature of lithogeochemical boundaries in drill holes pdf
شناسایی ماهیت مرزهای لیتوژئوشیمیایی در مغزه‌های حفاری word
Some considerations on electrical resistivity imaging for characterization of waterbed sediments pdf
ملاحظاتی در مورد تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی برای مشخص‌سازی رسوبات آبدار word
Gas Content and Structure of Coal in Donets Basin pdf
میزان گاز و ساختار زغال در حوضه دونتس word
Construction, test and application of a geochemical gold metallogene: Case studies in China pdf
ساخت، آزمون و کاربرد متالوژن ژئوشیمیایی طلا: مطالعات موردی در چین word
A review of research on spontaneous combustion of coal pdf
مروری بر تحقیقات در زمینه احتراق خود به خودی زغالسنگ word
فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی و ویژگی های شیمیایی اطراف کوه سهند، شمال غرب ایران word
A Modified Weights-of-Evidence Method for Regional Mineral Resource Estimation pdf
روش اصلاح شده وزن شواهد برای تخمین منابع معدنی ناحیه‌ای word

سایر مقالات ترجمه شده زمین شناسی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > زمین شناسی > مقاله های زمین شناسی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید