مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 7)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 زیست شناسی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 زیست شناسی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 زیست شناسی و یا مقالات قدیمی تر زیست شناسی هستید، لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های زیست شناسی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI زیست شناسی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی زیست شناسی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده زیست شناسی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Clinical genetic testing for male factor infertility: current applications and future directions
آزمایش ژنتیک بالینی برای عامل ناباروری مردان: کاربردهای کنونی و خط سیر آینده
Monitoring Bacterial Transport by Stable Isotope Enrichment of Cells
پایش انتقال باکتری توسط ایزوتوپ های پایدار
Functions and Regulation of Programmed Cell Death in Plant Development
اعمال و تنظیم مرگ برنامه‌ریزی‌شده‌ی سلول در تکوین گیاهی
MicroRNAs and spermatogenesis
میکروRNAها و اسپرماتوژنز
The interplay of epigenetic marks during stem cell differentiation and development
تعامل عوامل اپی ژنتیک در طی تمایز و تکوین سلول بنیادی
Central carbon metabolism of Leishmania parasites
متابولیسم مرکزی کربن در انگل‌های لیشمانیا
Heart targeted nanoliposomal/nanoparticles drug delivery: An updated review
New perspectives on preimplantation genetic diagnosis and preimplantation genetic screening
دیدگاه های جدید در تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی و غربالگری ژنتیکی قبل از لانه گزینی
Preimplantation genetic diagnosis: an update on current technologies and ethical considerations
Preimplantation Genetic Diagnosis
تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی
Cyclin-Dependent Kinases and Cell Division in Plants—The Nexus
کینارهای وابسته به سیکلین و تقسیم سلولی در گیاهان- اتصال (Nexus)
ریزمحیط هپاتیت C مزمن کبد: نقش اثر متقابل /Th17 Treg مربوط به فیبروژنیک
PHB production by Methylocystis hirsuta from natural gas in a bubble column and a vertical loop bioreactor
تولید PHB به وسیله Methylocystis hirsuta از گاز طبیعی در یک بیوراکتور ستون حبابی و حلقه عمودی

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید