مقالات ترجمه شده معماری (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 معماری (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 معماری و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 معماری و یا مقالات قدیمی تر معماری هستید، لیست مقالات ترجمه شده معماری را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های معماری بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI معماری هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی معماری را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده معماری ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Simulating the thermal and daylight performances of a folded porous double façade for an office building in Cairo
DEMOCRATIC DRAWING Techniques for Participatory Design
ترسیم دموکراتیک، فنونی برای طراحی مشارکتی
Sustainability Concepts in the Design of High-Rise buildings: the case of Diagrid Systems
مفاهیم توسعه پایدار در طراحی ساختمان های بلند: مورد سیستم های شبکه مورب
DIAGRIDS, THE NEW STABLITY SYSTEM: COMBINING ARCHITECTURE WITH ENGINEERING
شبکه مورب ها، سیستم پایدار نوین: ترکیب معماری با مهندسی
DIAGRID STRUCTURAL SYSTEMS FOR TALL BUILDINGS: CHARACTERISTICS AND METHODOLOGY FOR PRELIMINARY DESIGN
سیستم های ساختاری شبکه مورب برای ساختمان های بلند: مشخصه ها و روش شناسی طراحی مقدماتی
Diagrid Structures: Innovation and Detailing
سازه های شبکه مورب: ابداع و جزئیات بندی
Energy efficient design strategies in the hot dry area of Turkey
استراتژی های طراحی انرژی کارآمد در منطقه گرم و خشک ترکیه
Energy-efficient Tall buildings design strategies: A holistic approach
راهبرد طراحی ساختمان های بلند با راندمان انرژی بالا: یک رویکرد جامع
Assessing the thermal performance of temporary shelters
ارزیابی عملکرد حرارتی سرپناه های (پناهگاه های) موقتی
Capacity Building through Design Innovation with Vegetable Fibres for Temporary Shelters
ظرفیت سازی از طریق نوآوری طراحی با الیاف (فیبرهای) گیاهی برای سرپناه های موقتی
Photogrammetric reconstruction of the my son “G1” temple in vietnam
بازسازی و مرمت فتوگرامتری معبد مای سون "G1" در ویتنام
Optimal design of Schwedler and ribbed domes via hybrid Big BangBig Crunch algorithm
طراحی بهینه گنبدهای اشودلر و دنده ای بوسیله الگوریتم ترکیبی بیگ بنگ – بیگ کرانچ
Implementing Bioclimatic Design in Sustainable Architectural Practice
اجرای طرح زیست اقلیم در عملیات معماری پایدار
Urban Design Aesthetics The Evaluative Qualities of Building Exteriors
زیبایی های طراحی شهری: کیفیت های ارزیابی کننده ی ظاهر بیرونی ساختمان
Public Health—Urban Landscaping Relationship and user's Perceptions
سلامت عمومی- ارتباط منظر شهری و احساسات بشر
URBAN COGNITIVE MAPS: COMPUTATION AND STRUCTURE
نقشه های شناختی شهری: محاسبات و ساختار
Numerical analysis on the thermal environment of an old city district during urban renewal
آنالیز عددی محیط گرمایی یک ناحیه قدیمی شهر در طی نوسازی شهری
VISUAL PREFERENCES IN URBAN SIGNSCAPES
ترجیحات بصری در نمای تابلو های شهری
An Applied Mereology of the City: Unifying Science and Philosophy for Urban Planning
مورفولوژی کاربردی شهر: اتحاد علوم و فلسفه برای برنامه ریزی شهری
A Neural Network Model for Building Construction Projects Cost Estimating
مدل شبکه عصبی برای تخمین هزینه پروژه های ساختمان سازی
مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک
Elderly Environment in Malaysia: Impact of Multiple Built Environment Characteristics
محیط زیست سالمندان در مالزی: تاثیر ویژگی های چندگانه ی محیط ساخته شده
URBAN LAND USE PLANNING THROUGH AN INTEGRATED DATA INFRASTRUCTURE
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به وسیله زیرساخت داده های منسجم
THE SPATIAL LOGIC OF ORGANIC CITIES IN IRAN AND THE UNITED KINGDOM
منطق فضاییِ شهرهای ارگانیکی در ایران و انگلستان
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم
Impact of corporate strengths/weaknesses on project management competencies
تاثیر نقاط ضعف یا قوت صنفی بر شایستگی های مدیریت پروژه

سایر مقالات ترجمه شده معماری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید