مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی (صفحه 5)

Mathematical modelling for trajectories of magnetic nanoparticles in a blood vessel under magnetic field pdf
مدلسازی ریاضی برای مسیرهای حرکت نانوذرات مغناطیسی در یک رگ خونی تحت میدان مغناطیسی word
Approaches For Automated Detection And Classification Of Masses In Mammograms pdf
روش هایی برای تشخیص اتوماتیک و طبقه بندی توده ها در ماموگرام ها word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید