مقالات ترجمه شده پرستاری (صفحه 3)

اهمیت ECG لید aVR در تشخیص افتراقی انفارکتوس حاد دیواره تحتانی word
Biological ageing and cardiovascular disease pdf
افزایش سن بیولوژیک و بیماری قلبی عروقی word
A review of empathy education in nursing pdf
مروری بر آموزش همدلی در پرستاری word
Effects of aromatherapy on sleep quality and anxiety of patients pdf
تأثیر رایحه درمانی بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران word
COVID-19, anxiety, sleep disturbances and suicide pdf
کووید 19، اضطراب، اختلالات خواب و خودکشی word
Quality of Life in Iranian Breast Cancer Survivors and Affecting Factors: A Review Article pdf
کیفیت زندگی بازماندگان سرطان پستان ایرانی و عوامل موثر بر آن: مقاله‌ی مروری word
Nursing Care of Infants With a Ventriculoperitoneal Shunt pdf
مراقبت پرستاری از نوزادان با شانت بطنی-صفاقی word
ارتباط بین مصرف شکر و اپیوئید: مروری بر شواهد و کاربردهای بالینی word
Article Effect of Three Months Pilates Training on Balance and Fall Risk in Older Women pdf
تاثیرسه ماه ورزش پیلاتس برتعادل و خطرسقوط، در زنان مُسن word

سایر مقالات ترجمه شده پرستاری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید