مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی (صفحه 2)

Ideology and the Discourse of Strategic Management: A Critical Research Framework pdf
ایدئولوژی و گفتمان مدیریت استراتژیک: چارچوب پژوهش انتقادی word
تاثیرات کنترل بر عملکرد پروژه های سیستم های اطلاعات: نقش تعدیل کننده خطر پیچیدگی word
Risk management and workers’ safety behavior control in coal mine pdf
مدیریت ریسک و کنترل رفتار ایمنی کارگر در معدن زغال سنگ word
The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment pdf
اثرات سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه بر تصمیم گیری در یک محیط چند پروژه ای word
Comprehensive rule-based compliance checking and risk management with process mining pdf
سنجش سازگاری قانون مند جامع و مدیریت ریسک با فرایندکاوی word
ANTI-CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT IN NIGERIA: CHALLENGES AND COMPETENCY STRATEGIES pdf
مبارزه با فساد در خریدهای عمومی در نیجریه چالش ها و راهکارهای مبتنی بر صلاحیت word
Leadership in Crisis Management: Separation of Leadership and Executive Concepts pdf
رهبری در مدیریت بحران : جدایی رهبری از مفاهیم اجرایی word
The Effect of Islamic Work Ethics on Organizational Commitment pdf
اثر اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی word
Introducing branded communities in sport for building strong brand relations in social media pdf
معرفی انجمن های برند شده در حوزه ورزش برای ایجاد ارتباطات برندی قوی در محیط های اجتماعی word
Comparative Study of ERP Implementation Strategies pdf
مطالعه تطبیقی استراتژی های اجرای ERP word
The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word

سایر مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید