مقالات ترجمه شده نانوفناوری (صفحه 6)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 نانوفناوری (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 نانوفناوری و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 نانوفناوری و یا مقالات قدیمی تر نانوفناوری هستید، لیست مقالات ترجمه شده نانوفناوری را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های نانوفناوری بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI نانوفناوری هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی نانوفناوری را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده نانوفناوری ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Treatment of Soft Soil with Nano-Magnesium Oxide
عمل آوری از اکسید نانو منزیم در خاک نرم
سنتز کم دمای نانو کریستال های مس تازه شکل گرفته با فرآیند گرمایی
Improved processing of carbon nanotube/magnesium alloy composites
بهبود فرآوری کامپوزیت های نانو لولة کربنی/آلیاژ منیزیم
Development of functional bread containing nanoencapsulated omega-3 fatty acids
تولید نان کاربردی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 نانوانکپسوله شده
Dynamics of avalanche quantum dot infrared photodetectors
دینامیک آشکارسازهای نوری مادون قرمز نقطه کوانتومی بهمنی
The Effect of SiO2 Shell on the Suppression of Photocatalytic Activity of TiO2 and ZnO Nanoparticles
اثر پوستة SiO2 بر کاهش فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات TiO2 و ZnO
Single Walled CNT Chirality Dependence for Electrical Device Applications
تاثیر کایرالیته نانولوله تک دیواره برای کاربرد های ابزار الکتریکی
Hybrid effect of carbon nanotube and nano-clay on physico-mechanical properties of cement mortar
اثر ترکیبی نانو لوله های کربنی و نانورس بر خواص فیزیکی- مکانیکی ملات سیمان
Energy Levels of InGaAs/GaAs Quantum Dot Lasers with Different Sizes
سطوح انرژی لیزرهای نقطه‌ای InGaAs/GaAs با اندازه‌های مختلف
Graphene-based optical absorbers
جاذب های اپتیکی گرافنی
Surface modification of cellulosic fibres for multi-purpose TiO2 based nanocomposites
Transparent MgF2-films by sol–gel coating: Synthesis and optical properties
لایه‌های شفاف MgF2 به وجود آمده با سل-ژل: خواص ترکیبی و نوری
Nanocomposite Ecomaterials Based on Polymers and Alumina Nanoparticles for Wood Preservation
UV protection and self-cleaning finish for cotton fabric using metal oxide nanoparticles
An Experimental Approach on Enhancing the Concrete Strength and its Resisting Property by Using Nano Silica Fly Ash
Electro-spinning optimization for precursor carbon nanofibers
بهینه سازی الکتروریسی برای پیش ماده نانوالیاف کربن
A Review of Stabilization of Soils by using Nanomaterials
مروری بر تثبیت خاک با استفاده از نانومتریال ها
Nanoparticles and the new era in diabetes management
نانوذرات و عصر جدید در مدیریت دیابت
رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها
Magnetic nanoparticles for local drug delivery using magnetic implants
نانوذرات مغناطیسی برای دارو رسانی موضعی با استفاده از ایمپلنت‌های مغناطیسی
Green synthesis of pyrite nanoparticles for energy conversion and storage: a spectroscopic investigation
سنتز سبز نانوذرات پیریت برای تبدیل و ذخیره انرژی: بررسی مبتنی بر طیف سنجی
STUDY OF STRENGTH PROPERTIES OF CONCRETE BY USING MICRO SILICA AND NANO SILICA
بررسی خواص مقاومت بتن با استفاده از میکرو سیلیس و نانو سیلیس
Analytical Discussion of Single Electron Transistor
بحث تحلیلی در مورد ترانزیستور تک الکترونی

سایر مقالات ترجمه شده نانوفناوری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید