مقالات ترجمه شده نانوفناوری (صفحه 6)

Advances in Computational Modeling of Electronic Devices Based on Graphene pdf
پیشرفت های مدلسازی محاسباتی دستگاه های الکترونیکی پایه گرافینی word
Effect of Morphology and Dispersibility of Silica Nanoparticles on the Mechanical Behaviour of Cement Mortar pdf
اثر مورفولوژی و تفرقِ نانوذراتِ سیلیس بر رفتار مکانیکیِ ملات سیمان word
MHD mixed convection and entropy generation in a 3-D microchannel using Al2O3–water nanofluid pdf
An efficient cntfet-based 7-input minority gate pdf
یک گیت حداقل کارآمد با هفت ورودی مبتنی بر CNTFET word
ایروژل های بلوری نانو متخلخل پلی (6،2- دی متیل-4،1- فنیلن) اکسید (PPO) word
Temperature Dependence of Polymer Diffusion in MWCNT/PS Nanocomposites pdf
وابستگی دمایی انتشار پلیمر در نانوکامپوزیت های MWCNT / PS word
The Growth and Properties of the Ultrathin Gate Oxide and Nitride Films on Si(100) Substrate pdf
رشد و ویژگی های اکسید گیت فوق نازک و نوارهای نیتریدی روی بدنه Si(100) word
Molecularly imprinted polymer particles: Formation, characterization and application pdf
ذرات پلیمر قالب مولکولی: تشکیل، مشخصات و کاربردها word
تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم word
Microstructure and electronic properties of ultra-nano-crystalline-diamond thin films pdf
ویژگی‌های میکروساختاری و الکترونیکی فیلم‌های نازک الماس بلورین اولترانانو word
به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9 word
Synthesis and Some Physical Properties of Magnetite (Fe3O4) Nanoparticles pdf
سنتز و برخی از خصوصیات فیزیکی نانوذرات مگنتیت (Fe3O4) word
Nanoparticle Preparation and Its Application - A Nanotechnology Particle Project in Japan pdf
تهیه نانوذرات و کاربرد آنها – پروژه فناوری نانوذرات در ژاپن word
Improved processing of carbon nanotube/magnesium alloy composites pdf
بهبود فرآوری کامپوزیت های نانو لولة کربنی/آلیاژ منیزیم word
Stable delivery of nano-beams for advanced nano-scale analyses pdf
تحویل پایدار نانو پرتوها برای تحلیل های پیشرفته مقیاس نانو word
How to make interlocked nanocarbons pdf
نحوه تهیه نانوکربن های همبند word
Sol-Gel Preparation of Nanoscale TiO2/SiO2 Composite for Eliminating of Con Red Azo Dye pdf
تولید نانوکامپوزیت TiO2/SiO2 از طریق روش سُل- ژل برای حذف رنگینة Congo Red Azo word
Antibacterial activity, inflammatory response, coagulation and cytotoxicity effects of silver nanoparticles pdf
فعالیت ضدباکتریایی، پاسخ التهابی، اثرات انعقادی و سمیت سلولی نانوذرات نقره word
Self-healing at the nanoscale pdf
خود ترمیمی در مقیاس نانو word

سایر مقالات ترجمه شده نانوفناوری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید