مقالات ترجمه شده نانوفناوری (صفحه 5)

Nanocomposite Ecomaterials Based on Polymers and Alumina Nanoparticles for Wood Preservation pdf
Nanoparticles and the new era in diabetes management pdf
نانوذرات و عصر جدید در مدیریت دیابت word
Majority and Minority Network Synthesis With Application to QCA-, SET-, and TPL-Based Nanotechnologies pdf
تلفیق(سنتز) شبکه‌ی اقلیت و اکثریت با بکار گیری نانو فناوری‌های مبتنی بر SET،TPL و QCA word
Energy Levels of InGaAs/GaAs Quantum Dot Lasers with Different Sizes pdf
سطوح انرژی لیزرهای نقطه‌ای InGaAs/GaAs با اندازه‌های مختلف word
Hybrid effect of carbon nanotube and nano-clay on physico-mechanical properties of cement mortar pdf
اثر ترکیبی نانو لوله های کربنی و نانورس بر خواص فیزیکی- مکانیکی ملات سیمان word
Preparation and properties of magnetic Fe3O4–chitosan nanoparticles pdf
تهیه نانو ذرات کیتوسان – Fe3O4 مغناطیسی و بررسی خصوصیات آن word
Controlled growth of GaN nanowires by pulsed metalorganic chemical vapor deposition pdf
رشد کنترل شده ی نانوسیم های GaN به وسیله رسوبگیری پالسی بخار شیمیایی فلز آلی word
Sonochemical synthesis of copper selenides nanocrystals with different phases pdf
سنتز سونوشیمیایی نانو کریستال های سلناید مس در فاز های مختلف word
Electrical characteristics of 20-nm junctionless Si nanowire transistors pdf
مشخصه های الکتریکی ترانزیستورهای نانوسیم Si بدون پیوند با طول گیت 20 نانومتر word
شناسایی خواص ویسکوالاستیک فیلم های ترکیب شامل پلی آنیلین و نانولوله های کربن word
Experimental investigation of convective heat transfer of Al2O3/water nanofluid in circular tube pdf
بررسی تجربی انتقال گرمای همرفتی نانوفلوئید آب/Al2O3 در یك لوله مدور(دایره ای) word
Transparent Conductive Nanofiber Paper for Foldable Solar Cells pdf
کاغذهای رسانای نانوفایبر شفاف برای پیل های خورشیدی با قابلیت تا شدن word
Recent Advances in Electrospinning of Some Selected Biopolymers pdf
پیشرفت های جدید در برخی بیوپلیمرهای انتخابی word
Development and thermal properties of carbon nanotube-polymer composites pdf
تولید کامپوزیت های نانو لولة کربنی - پلیمر و خواص حرارتی آن¬ها word
Size Effect of Nanoparticle Diffusion in a Polymer Melt pdf
اثر اندازه پخش نانوذره بر یک ماده مذاب پلیمری word
Durability properties of high volume fly ash concrete containing nano-silica pdf
خواصِ دوامِ بتنِ دارای حجم بالا خاکستر بادیِ حاوی نانو سیلیس word
The Cellulose Nanofibers for Optoelectronic Conversion and Energy Storage pdf
نانوفیبرهای سلولزی برای تبدیل اپتو الکترونیک و ذخیره انرژی word
Graphene-based photonic nanostructures for linear and nonlinear devices pdf
نانوساختارهای فوتونی گرافنی برای دستگاه های خطی و غیرخطی word
Graphene-based optical absorbers pdf
جاذب های اپتیکی گرافنی word
Production of nano/submicron grained AISI 304L stainless steel through the martensite reversion process pdf
تولید نانو فولاد زنگ نزن 304L (ریز دانه-زیر میکرون) توسط فرآیند مارتنزیت برگشتی word
An Experimental Approach on Enhancing the Concrete Strength and its Resisting Property by Using Nano Silica Fly Ash pdf

سایر مقالات ترجمه شده نانوفناوری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید