مقالات ترجمه شده نانوفناوری (صفحه 4)

Design of a ternary static memory cell using carbon nanotube-based transistors pdf
Effect of Magnetic Field on Cancer Cells pdf
اثر ميدان مغناطيسي در سلول هاي سرطاني word
Zinc ferrite spinel-graphene in magnetophotothermal therapy of cancer pdf
اسپینل فریت روی-گرافن در درمان فتوترمال مغناطیسی سرطان word
روش رسوبگیری بخار شیمیایی فلز آلی در نانوسیم های GaN با سطح مقطع های مثلثی word
Structure and performance of ZnO/PVC nanocomposites pdf
ساختار و عملکرد نانوکامپوزیت‌های ZnO/PVC word
Synthesis and characterization of antimicrobial crosslinked carboxymethyl chitosan nanoparticles loaded with silver pdf
Synthesis and characterization of Cu2Se prepared by hydrothermal co-reduction pdf
سنتز و توصیف Cu2Se بدست آمده از طریق کاهش گرمایی word
QCA-LG: ابزاری برای ایجاد چیدمان مدارهای ترکیبی QCA به شکلی خودکار word
سنتز کم دمای نانو کریستال های مس تازه شکل گرفته با فرآیند گرمایی word
A Test Generation Framework for Quantum Cellular Automata Circuits pdf
یک چارچوب ایجاد آزمون برای مدارهای آتوماتای سلولی کوانتومی word
Fe-based nanocrystalline soft magnetic alloys for high-temperature applications pdf
آلیاژهای نانوبلور مغناطیسی نرم بر پایه Fe برای کاربردهای دما-بالا word
The challenge of sustaining the research and innovation process pdf
چالش حفظ فرایند نوآوری و پژوهش word
Antibacterial paper based on composite coatings of nanofibrillated cellulose and ZnO pdf
کاغذ ضدباکتری مبتنی بر پوشش های کامپوزیتی نانو فیبریل های سلولزی و ZnO word
Antitumor Activities of Metal Oxide Nanoparticles pdf
فعاليت هاي ضد توموري نانوذرات اكسيد فلزي word
Treatment of Soft Soil with Nano-Magnesium Oxide pdf
عمل آوری از اکسید نانو منزیم در خاک نرم word
Computational study of double-gate graphene nano-ribbon transistors pdf
مطالعه مقایسه‌ای بین ترانزیستورهای دو گیته مبتنی بر نانو روبان گرافنی word
Novel carbon nanotube field effect transistor with graded double halo channel pdf
ترانزیستور اثر میدان جدید از نوع نانولوله کربنی با کانال حلقه‌ای مدرج دوبل word
A Review of Stabilization of Soils by using Nanomaterials pdf
مروری بر تثبیت خاک با استفاده از نانومتریال ها word
Microwave Modeling of Single Multi-Wall Carbon Nanotubes pdf
مدل سازی مایکروویوی نانولوله های کربنی چند دیواره word
Scalable Flat-Panel Nano-Particle MEMS/NEMS Thruster pdf
رانشگر MEMS / NEMS صفحه تخت نانوذره ای مقیاس پذیر word
Enhancing the durability of wood against wood destroying fungi using nano-zink pdf
ارتقا دوام چوب در برابر قارچ مخرب چوب با استفاده از ذرات نانو روی word

سایر مقالات ترجمه شده نانوفناوری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید