مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 علوم اجتماعی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 علوم اجتماعی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 علوم اجتماعی و یا مقالات قدیمی تر علوم اجتماعی هستید، لیست مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های علوم اجتماعی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI علوم اجتماعی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی علوم اجتماعی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده علوم اجتماعی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Fashion
مد
Pedagogical strategies for continuous training in the police system
راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس
Beyond Anomie: Alienation and Crime
فراسوی آنومی: بیگانگی و جرم
Can the Media Create Public Opinion? A Social-Identity Approach
آیا رسانه می تواند عقیده ی عمومی را ایجاد کند؟ رهیافت هویت اجتماعی
Third Places and the Social Life of Streets
مکان های ثالث و زندگی اجتماعی خیابان ها
Emotions as Cognitive-Affective-Somatic Hybrids
احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی
Lifelong learning programs in prison: influence of social networks on participation
برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها
Vocational education and training: dual education and economic crises
آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی
Influences on the Life Satisfaction of Never-Married Men and Women
آثار رضایت از زندگی در میان مردان و زنانی که هیچگاه تاکنون ازدواج نکرده اند
What is Cultural Studies Anyway
" مطالعات فرهنگی " با چه اهدافی انجام می گیرد ؟
Environmental Characteristics Influences on Physical Activity among Overweight Adolescents: Urban neighbourhood parks
تأثير مشخصات محيطي بر روي فعاليت جسماني در ميان نوجوانان چاق: پارك‌هاي محله‌اي شهري
Work-related suicide : An analysis of US government reports and recommendations for human resources
خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی
Agent-based social simulation: dealing with complexity
شبیه سازی عامل بنیان: بررسی پیچیدگی
Through the Looking Glass: Class and Reality in Television
طبقه ی اجتماعی و حقیقت در تلویزیون
The Creative Class and Economic Development
طبقه ی خلاق و توسعه ی اقتصادی
هنجارهای جنسیتی و برنامه ریزی خانواده
Rational action theory for sociologye
نظریه کنش عقلایی در جامعه شناسی
Culture and the fertility transition in India
فرهنگ و تحولات مربوط به باروری (زادو ولد) در هند
Corporate Values on Strategic Planning Process: A Research about the Universities in Turkey
ارزشهای اشتراکی درباره ی فرایند برنامه ریزی راهبردی: پژوهشی درباره ی دانشگاههای ترکیه
Occupational safety in multicultural teams and organizations: A research agenda
ایمنی شغلی در گروهها و سازمانهای چندفرهنگی: یک برنامه پژوهشی
Combining innovation and sustainability: an educational paradigm for human development on earth
ترکیب نوآوری و پایداری: پارادایم آموزشی برای توسعه ی انسانی
Critical Theory, Poststructuralism, Postmodernism: Their Sociological Relevance
نظریه انتقادی، پساساختارگرایی، پست مدرنیسم: ارتباط جامعه شناختی آنها
Social Stratification and Cultural Consumption: Music in England
قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی: موسیقی در انگلستان

سایر مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید