مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی (صفحه 1)

The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
From Critical Theory to Critical Pragmatism: Capability and the Assessment of Freedom pdf
از نظریه‌ی انتقادی تا عمل گرایی انتقادی: توانمندی و سنجش آزادی word
Family social capital and delinquent involvement pdf
سرمایه‌ی اجتماعی خانواده و گرفتاری در بزهکاری word
The social benefits in sport city planning: a conceptual framework pdf
ارائه یک چارچوب مفهومی برای منافع اجتماعی در طرح ریزی شهر ورزشی word
Military westernization and state repression in the post-Cold War era pdf
غربی سازی نظامی و سرکوب حکومتی در دوران پس از جنگ سرد word
تاثیر سقف شیشه ای بر توسعه شغلی زنان در سازمان های بخش خصوصی (مطالعه موردی: سریلانکا) word
Discrimination and Inequality in the Labor Market pdf
تبعیض و نابرابری در بازار کار word
Income Inequality in Rural Nigeria: Evidence from Farming Households Survey Data pdf
نابرابری درآمدی در منطقه ی روستایی نیجریه: شواهد به دست آمده از داده های زمینه یابی خانوارها word
ایجاد جامعه دانشی پروژه ای کلان نگر از طریق آموزش مدیریت پروژه در تحقیق و توسعه (R&D) word
Confucianism and Feminist concerns: overcoming the Confucian gender complex pdf
نگرانی های آیین کنفوسیوس و فمینیست: غلبه بر "پیچیدگی جنسیت" مکتب کنفوسیوس word
Women's experience with battering: A conceptualization from qualitative research pdf
تجربه زنان از ضرب و جرح: مفهوم‌ پردازی با استفاده از یک تحقیق کیفی word
Modelling of the Strategic Recruitment Process by Axiomatic Design Principles pdf
مدل سازی یک روند استخدام استراتژیک توسط اصول طراحی بدیهیات word
Educational Policy Futures pdf
سياست هاي آینده پژوهی word
The global systemic crisis and a new vision of sustainable human development pdf
بحران های سیستمی جهان و تصوری جدید از توسعه پایدار بشر word
Perceptions of meritocracy in the land of opportunity pdf
درک مفهوم شایسته سالاری در سرزمین فرصت‌ها. 2014 میلادی word
Third Places and the Social Life of Streets pdf
مکان های ثالث و زندگی اجتماعی خیابان ها word
Social Capital: Means of Social Safety Net and Social Protection in Thai Communities pdf
سرمایه اجتماعی: معانی شبکه امنیت اجتماعی و حمایت اجتماعی در اجتماعات تایلندی word
Work-related suicide : An analysis of US government reports and recommendations for human resources pdf
خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی word
Occupational safety in multicultural teams and organizations: A research agenda pdf
ایمنی شغلی در گروهها و سازمانهای چندفرهنگی: یک برنامه پژوهشی word
Combining innovation and sustainability: an educational paradigm for human development on earth pdf
ترکیب نوآوری و پایداری: پارادایم آموزشی برای توسعه ی انسانی word
Corporate Values on Strategic Planning Process: A Research about the Universities in Turkey pdf
ارزشهای اشتراکی درباره ی فرایند برنامه ریزی راهبردی: پژوهشی درباره ی دانشگاههای ترکیه word
Vocational education and training: dual education and economic crises pdf
آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی word
هنجارهای جنسیتی و برنامه ریزی خانواده word
Agent-based social simulation: dealing with complexity pdf
شبیه سازی عامل بنیان: بررسی پیچیدگی word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > علوم اجتماعی > مقاله های علوم اجتماعی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید