مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 مهندسی شیمی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 مهندسی شیمی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 مهندسی شیمی و یا مقالات قدیمی تر مهندسی شیمی هستید، لیست مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های مهندسی شیمی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI مهندسی شیمی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی مهندسی شیمی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده مهندسی شیمی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Self-healing at the nanoscale
خود ترمیمی در مقیاس نانو
Influence of the composition of PMMA nanocomposites on gaseous effluents emitted during combustion
تاثیر ترکیب نانوکامپوزیت های PMMA بر سیال گازی خروجی در طی احتراق
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری
Recent advances in the monitoring, modelling and control of crystallization systems
پیشرفت های اخیر در نظارت، مدلسازی و کنترل سیستم های کریستالیزاسیون
Heat and mass transfer in fixed bed drying of non-deformable porous particles
انتقال حرارت و جرم در خشک شدن بستر ثابت ذرات متخلخل تغییرشکل ناپذیر
Characterization and modeling of a crude oil desalting plant by a statistically designed approach
مدلسازی و تبیین مشخصات یک واحد نمک‌زدایی از نفت خام با استفاده از رویکرد آماری
Applications of nanotechnology in food packaging and food safety: Barrier materials, antimicrobials and sensors
Advanced carbon aerogels for energy applications
ایروژلهای کربنی پیشرفته برای استفاده در انرژی
Linear and non-linear flow behavior of welan gum solutions
رفتار خطی و غیر خطی محلول‌های صمغ ژلان در زمان جاری شدن
تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم
The Effect of Nanoparticles on the Mass Transfer in Liquid–Liquid Extraction
اثر نانوذرات بر انتقال جرم در استخراج مایع مایع
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری
Mass transfer between bubbles and seawater
انتقال جرم بین حباب و آب دریا
Effect of plasticizer and surface topography on the cleanability of plasticized PVC materials
اثر نرم‌کننده‌ها و توپوگرافی سطحی بر روی قابلیت پاک‌سازی PVC
The Cellulose Nanofibers for Optoelectronic Conversion and Energy Storage
نانوفیبرهای سلولزی برای تبدیل اپتو الکترونیک و ذخیره انرژی
Progress in zeolite synthesis promotes advanced applications
پیشرفت در سنتز زئولیت، ابزار کاربردی پیشرفته را ارتقا می دهد
A qualitative analysis of early defects present in PVC-U sewers but not observed in rigid pipes
آنالیز کیفی نقایص اولیه موجود در فاضلاب U-PVC که در سایر لوله های سخت مشاهده نمی شود
New lubricants offer higher effi ciency in PVC extrusion
روان کننده جدید عملکرد بالایی در اکستروژن pvc ارائه می دهد
Toward enhanced hydrogen production in a catalytic naphtha reforming process
به سوی افزایش تولید هیدروژن در یک فرایند ریفورمینگ کاتالیزوری نفتا
Mass or heat transfer from spheroidal gas bubbles rising through a stationary liquid
انتقال جرم یا حرارت از حباب های گازی شبه کروی متصاعد از یک مایع ساکن
Organic template-free synthesis of ZSM-5/ZSM-11 co-crystalline zeolite
سنتز آلی بدون قالب زئولیت کمک بلورین ZSM-5/ZSM-11

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید