مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی (صفحه 1)

تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم word
Advanced carbon aerogels for energy applications pdf
ایروژلهای کربنی پیشرفته برای استفاده در انرژی word
Intermittent drying of food products: A critical review pdf
خشکسازی متناوب محصولات غذایی : یک مطالعه بحرانی word
Epoxy Thermosets with Self-Healing Ability pdf
ترموست‌های اپوکسی با قابلیت خودترمیمی word
Smart packaging systems for food applications: a review pdf
سیستم‌های بسته بندی هوشمند مرتبط با کاربردهای مواد غذایی: مرور کلی word
Biocomposite scaffolds containing chitosan/alginate/nano-silica for bone tissue engineering pdf
داربست های کامپوزیتی زیستی حاوی کیتوسان/آلژینات/نانوسیلیکا برای مهندسی بافت استخوان word
Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment pdf
زئولیت های طبیعی به عنوان جاذب های موثر در تصفیه آب و فاضلاب word
Effects of a Chitosan Coating on Properties of Retinol- Encapsulated Zein Nanoparticles pdf
اثرات پوشش کیتوزان بر خواص کپسوله سازی نانوذرات زین با رتینول word
Security of storage in carbon dioxide enhanced oil recovery pdf
امنیت ذخیره سازی در ازدیاد برداشت با دی اکسید کربن word
Bioelectricity Production Using Microbial Fuel Cell–a Review pdf
تولید الکتریسیته زیستی با استفاده از پیل سوخت میکروبی-یک مطالعه مروری word
Indian Journal of Science and Technology pdf
آنالیز المان محدود لوله های UPVC دفنی word
Conversion Of Waste PVC Into Liquid Fuel pdf
تبدیل PVC بازیافتی به سوخت مایع word
Toward enhanced hydrogen production in a catalytic naphtha reforming process pdf
به سوی افزایش تولید هیدروژن در یک فرایند ریفورمینگ کاتالیزوری نفتا word
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review pdf
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری word
EVALUATION OF EARTHQUAKE DAMAGE OF PVC PIPES FOR WATER DISTRIBUTION IN JAPAN pdf
ارزیابی آسیب لوله های pvc ناشی از زلزله ی ژاپن word
Linear and non-linear flow behavior of welan gum solutions pdf
رفتار خطی و غیر خطی محلول‌های صمغ ژلان در زمان جاری شدن word
From elastic deformation to flow in tempered chocolate pdf
از تغییرشکل کشسان تا جریان در شکلات تمپرشده word
Characterization and modeling of a crude oil desalting plant by a statistically designed approach pdf
مدلسازی و تبیین مشخصات یک واحد نمک‌زدایی از نفت خام با استفاده از رویکرد آماری word
Self-healing at the nanoscale pdf
خود ترمیمی در مقیاس نانو word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی شیمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید