مقالات ترجمه شده مهندسی نفت (صفحه 1)

Waste management in the oil and gas industry by Brazilian Guideline for Environmental Audits - DZ-056-R.3 pdf
Low Salinity Waterflood at Reduced Capillarity pdf
سیلاب با شوری کم در موئینگی کاهش یافته word
Surfactant Formulation Study For Bakken Shale Imbibition pdf
بررسی فرمولاسیون سورفاکتانت برای آشام در شیل باکن word
Application of Scaling Laws to Laboratory-Scale Hydraulic Fractures pdf
اعمال قوانین مقیاس‌گذاری بر شکاف‌های هیدرولیکی مقیاس آزمایشگاهی word
Characterization and modeling of a crude oil desalting plant by a statistically designed approach pdf
مدلسازی و تبیین مشخصات یک واحد نمک‌زدایی از نفت خام با استفاده از رویکرد آماری word
Characterizing petroleum hydrocarbons deposited on road surfaces in urban environments pdf
مشخصات هیدروکربن های نفتی انباشته‌شده روی سطوح جاده در محیط های شهری word
Toward enhanced hydrogen production in a catalytic naphtha reforming process pdf
به سوی افزایش تولید هیدروژن در یک فرایند ریفورمینگ کاتالیزوری نفتا word
A thermodynamic model for wax deposition phenomena pdf
یک مدل ترمودینامیکی برای پدیده رسوب واکس word
Three Years of Experience with Polyamines in the High Pressure Steam System of a Naphtha Cracker pdf
سه سال تجربه استفاده از پلی‌آمین‌ها در سیستم‌های بخار کراکر نفتی در فشار بالا word
Security of storage in carbon dioxide enhanced oil recovery pdf
امنیت ذخیره سازی در ازدیاد برداشت با دی اکسید کربن word
ویژگی های آلودگی و مکانیسم حرکت آب زیرزمینی در یک میدان نفتی در شمال شرقی چین word
Use of Co-Solvents to Improve Alkaline-Polymer Flooding pdf
استفاده از حلال های کمکی برای بهبود سیلاب زنی قلیا-پلیمر word
Computer Simulations of Proppant Transport in a Hydraulic Fracture pdf
شبیه سازی رایانه ای انتقال پروپانت در یک شکاف هیدرولیکی word
Design of High Sensitive Pressure and Temperature Sensor Using Photonic Crystal Fiber for Downhole Application pdf
طراحی حسگر فشار و دمای بسیار حساس با استفاده از فیبر کریستال فوتونی برای کاربردهای درون چاهی word
Analyses of stress strain behavior and constitutive model of artificial methane hydrate pdf
تحلیل رفتار فشار کششی و مدل سازنده ی هیدرات متان مصنوعی word
Experimental investigation of the pore structure characteristics of the Garau gas shale formation in the Lurestan Basin, Iran pdf
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات ساختمانی منفذی سازند شیل گازی گرو در حوضه لرستان، ایران word
Analysis of the Impact of Managed Pressure Drilling Technology on Current Casing Program Design Methods pdf
تحلیل اثر فناوری حفاری فشار تنظیم شده بر روش های طراحی برنامه پوشش جاری word
On the oxidative coupling of methane with carbon dioxide over CeO2/ZnO nanocatalysts pdf
زوج شدن اکسایشی متان با دی اکسید کربن برروي نانوکاتالیست CeO2/ZnO word
NEW COREFLOOD SIMULATOR BASED ON INDEPENDENT TREATMENT OF IN-SITU SATURATION AND PRESSURE DATA pdf
شبیه ساز جدید سیلاب زنی مغزه بر مبنای اصلاح مستقل اشباع درجا و داده های فشاری word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی نفت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید