مقالات ترجمه شده مهندسی نفت (صفحه 2)

ویژگی های آلودگی و مکانیسم حرکت آب زیرزمینی در یک میدان نفتی در شمال شرقی چین word
Three Years of Experience with Polyamines in the High Pressure Steam System of a Naphtha Cracker pdf
سه سال تجربه استفاده از پلی‌آمین‌ها در سیستم‌های بخار کراکر نفتی در فشار بالا word
Toward enhanced hydrogen production in a catalytic naphtha reforming process pdf
به سوی افزایش تولید هیدروژن در یک فرایند ریفورمینگ کاتالیزوری نفتا word
Security of storage in carbon dioxide enhanced oil recovery pdf
امنیت ذخیره سازی در ازدیاد برداشت با دی اکسید کربن word
Application of Scaling Laws to Laboratory-Scale Hydraulic Fractures pdf
اعمال قوانین مقیاس‌گذاری بر شکاف‌های هیدرولیکی مقیاس آزمایشگاهی word
Surfactant Formulation Study For Bakken Shale Imbibition pdf
بررسی فرمولاسیون سورفاکتانت برای آشام در شیل باکن word
Waste management in the oil and gas industry by Brazilian Guideline for Environmental Audits - DZ-056-R.3 pdf

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی نفت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید