مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق مخابرات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق مخابرات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش مهندسی برق مخابرات نمایید.

الگوریتم رمزنگاری، ادغام و فشرده سازی تصویر به طور همزمان بر اساس سنجش فشرده و بی نظمی
FIBER BRAGG GRATING-BASED LOAD SENSOR WITHOUT TEMPERATURE DEPENDENCE
سنسور فشاری مبتنی بر توری براگ فیبری بدون بستگی دما
حساسیت ذاتی توری براگ فیبری شیبدار مبتنی بر سنسورهای رزونانس پلاسمون سطحی به دما
تحلیل تئوری و تجربی یک سنسور جریان اپتیکی برای سیستم های توان بالا
RFID Based Vehicle Identification During Co
شناسایی وسیله نقلیه مبتنی بر RFID هنگام تصادفات
A Reliability Perspective of the Smart Grid
چشم اندازی از قابلیت اطمینان شبکه هوشمند
ACCURACY ANALYSIS OF KINECT DEPTH DATA
آنالیز دقت و صحتِ داده های عمقی Kinect
A fast classification based method for fractal image encoding
یک روش مبتنی بر دسته بندی سریع برای کدگذاری تصویر فرکتال
A Novel Low-voltage Low-power SAR ADC for biomedical applications
یک مبدل آنالوگ به دیجیتال SAR ولتاژ پایین و توان پایین جدید برای کاربردهای بیومدیکال
Non-Orthogonal Multiple Access for 5G: Solutions, Challenges, Opportunities, and Future Research Trends
دسترسی چندگانه غیرمتعامد برای 5G : راه‌ حل‌ها، چالش‌ها، فرصت‌ها و گرایشات تحقیقاتی آینده
An Algorithm for Traffic Analysis Using RFID Technology
الگوریتمی برای تحلیل ترافیک، با استفاده از تکنولوژی RFID
Auctioning Game based Demand Response Scheduling in Smart Grid
بازي مزايده بر اساس زمانبندي پاسخ به تقاضا در شبكه هوشمند
A fast no search fractal image coding method
یک روش کدگذاری عکس فراکتال سریع بدون جستجو
Nature Inspired Algorithms in Remote Sensing Image Classification
الگوریتم های الهام گرفته از طبیعت در طبقه بندی تصاویر سنجش از راه دور
Photonic crystal fiber sensor array based on modes overlapping
آرایه سنسور فیبری کریستال فوتونیکی بر اساس هم پوشانی مدها
استفاده از اتوماتای یادگیری توزیع شده برای حل مساله پوشش هدف اتصالی در شبکه های حسگر جهت دار
Enhanced Cognitive Radio Resource Management for LTE Systems
مدیریت منابع رادیو شناختیِ افزوده برای سیستم های LTE
Cloud radio access network (C-RAN): a primer
شبکه دسترسی رادیو ابر (C-RAN): مبادی اولیه
On Low Noise Amplifier Design for Wireless Communication Systems
طراحی تقویت کننده کم نویز برای سیستم های مخابراتی بی سیستم
A Survey on Power Management Techniques in Wireless Sensor Network
مطالعه ای بر تکنیک های مدیریت انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم
A new Channel and QoS Aware Scheduler to enhance the capacity of Voice over LTE systems
زمانبند جدید آگاه از کانال و QoS برای بهبود ظرفیت صدا در سیستم های LTE
Secure Routing Technique in MANET: A Review
مروری بر تکنیک‌های مسیریابی امن در شبکه ادهاک سیار
Numerical Simulation for the Shielding Effectiveness of Enclosure with Apertures
شبیه سازی عددی برای کارامدی حفاظ سازی محوطه ی دارای دریچه
Interference management in OFDMA femtocell networks: issues and approaches
ترتیب و مدیریت تداخل در OFDMA شبکه های فمتوسلول : موضوعات و مشی ها
Handover Management Optimization for LTE Terrestrial Network with Satellite Backhaul
مدیریت بهینه سازی handover در شبکه های LTE با زیر ساخت ماهواره ای
Tunable THz band-pass filter
فیلتر میان گذر THz قابل تنظیم
RFID radio channel performance analysis
تحلیل کارائی کانال رادیوئی RFID
An overview of vertical handover techniques: Algorithms, protocols and tools
مروری بر تکنیک های تحویل(تعویض کانال) عمودی : الگوریتم ها، پروتکل ها و ابزار
A new handoff management system for heterogeneous wireless access networks
یک سیستم مدیریت تعویضی (گردشی) جدید برای شبکه های دسترسی ناهمگن وایرلس

Skip Navigation Links