مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Transient modeling and analysis of a DFIG based wind farm with supercapacitor energy storage
مدلسازی گذرا و تحلیل یک مزرعه بادی مبتنی بر DFIG با منبع ذخیره انرژی ابرخازن
A decision support system for generation expansion planning in competitive electricity markets
یک سیستم پشتیبانیِ تصمیم گیری برای برنامه ریزی توسعه تولید در بازارهای برق رقابتی
Dynamic Model Analysis of Three Phase Induction Motor Using Matlab/Simulink
تحلیل مدل دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از Matlab/Simulink
کنترل آنلاین پخش بار بهینه شبکه قدرت با استفاده از ادوات FACTS در سیستم توزیع (D-FACTS)
Image processing and machine learning for fully automated probabilistic evaluation of medical images
Synchronization of complex-valued neural network with sliding mode control
سنکرون سازی شبکه های عصبی مختلط با استفاده از کنترل مد لغزشی
Application of STATCOM to an Industrial Distribution System Connected to a Weak Utility System
به‌کارگیری STATCOM برای یک سیستم توزیع صنعتی متصل به یک شبکه برق ضعیف
Weighted probabilistic neural network
شبکه عصبی احتمالاتی وزنی
Mathematical Modeling of the High frequency Behavior of Vacuum Interrupters and Comparision with Measured Transients in Power Systems
Exogenous Cost Allocation in Peer-to-Peer Electricity Markets
تخصیص هزینه برون زا در بازارهای برق نظیر به نظیر
Low light level all-optical switching in a four-level atom-cavity system
کلیدزنی تمام نوری با سطح نور پایین در یک سیستم اتم- حفره چهار سطحی
A RBF Neural Network based MPPT Method for Variable Speed Wind Turbine System
روش MPPT مبتنی بر شبکۀ عصبی RBF برای سیستم توربین بادی با سرعت متغیر
Design of a Novel Consequent-Pole Transverse-Flux Machine with Improved Permanent Magnet Utilization
طراحی یک ماشین شار متقاطع قطب فرعی جدید با بهبود بهره برداری از آهنربای دائمی
Full-Optical Logical Gates for Optical Signal Processing
گیت های منطقی تمام نوری برای پردازش سیگنال نوری
Development of a Distributed Bearing Health Monitoring and Assessing System
توسعه مانيتورينگ توزيع شده سلامت بردگاه (ياطاقان) و سيستم ارزياب
Sensitivity Analysis for the Power Quality Indices of Standalone PV Systems
تحلیل حساسیت برای شاخص های کیفیت توان در سیستم های فتوولتائیک مستقل
Agent-Based Modeling of Retail Electrical Energy Markets With Demand Response
مدل سازی مبتنی بر عامل برای بازارهای خرده فروشی انرژی الکتریکی بر اساس پاسخ به تقاضا
Variable splitting applied to modelling of start-up costs in short term hydro generation scheduling
کاربرد شکافت متغیر در مدل سازی هزینه های راه اندازی برای زمان بندی کوتاه مدت تولید آبی
A simplified dynamic model of six-phase electrically excited synchronous wind generators
یک مدل دینامیکی ساده از ژنراتورهای سنکرون بادی تحریک الکتریکی شش فاز
Control of autonomous active distribution grid - introduction
کنترل شبکه توزیع فعال مستقل- آشنایی(معرفی)
Minimisation of distribution network real power losses using a smart grid Active Network Management System
حداقل سازی تلفات توان حقیقی شبکه با استفاده از یک سیستم مدیریت شبکه فعال هوشمند
The reliability of solar energy generating system with inverters in series under common cause failure
قابلیت اطمینان سیستم تولید انرژی خورشیدی با اینورترهای سری تحت خرابی علت مشترک
Key performance indicators evaluation of a domestic hydrogen fuel cell CHP
ارزیابی شاخص‌های اصلی عملکرد یک CHP ی خانگی مبتنی بر پیل سوختی هیدروژنی
Minimizing Energy Losses: Optimal Accommodation and Smart Operation of Renewable Distributed Generation
حداقل کردن تلفات انرژی: تعیین محل بهینه و عملکرد هوشمند تولید پراکنده تجدید پذیر
SAR ADC Algorithm with Redundancy and Digital Error Correction
الگوریتم SAR ADC با افزونگی و اصلاح خطای دیجیتال

Skip Navigation Links