دانلود پایان نامه مدیریت با عنوان رابطه هوش رقابتى و هوش مالى با مهارت هاى كارآفرينى دانشجويان پزشکی (فایل word)

آیا هوش رقابتى و هوش مالى با مهارت هاى كارآفرينى دانشجويان پزشکی رابطه دارد؟ پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش رقابتى و هوش مالى با مهارت هاى كارآفرينى دانشجويان پزشکی انجام گرفته است. می توانید این پروژه رشته کارآفرینی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,105,000 ریال
شناسه محصول : 2010531
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1399
تعداد صفحات فارسي : 100
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 734 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت با عنوان رابطه هوش رقابتى و هوش مالى با مهارت هاى كارآفرينى دانشجويان پزشکی (فایل word)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش رقابتى و هوش مالى با مهارت هاى كارآفرينى دانشجويان پزشکی انجام گرفت می باشد. پژوهش حاضر  توصیفی و از نوع همبستگی  است .جامعه آماری پژوهش  را کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد  تشکیل می دادند  که تعدادآنها  1000 نفر بود با استفاده از روش نمونه گیری  در دسترس  278 دانشجو به به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های استاندارد هوش رقابتی سرمد و همکاران (1390)، مهارت کارآفرینی اسمیت و همکاران (2008)و هوش مالی برمن، نایت و کیس (۲۰۰6) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از  از نرم افزار SPSS و SMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان می دهد که هوش رقابتی ، هوش مربوط به تکنولوژی  ، هوش استراتژیک و هوش مالی  با مهارت هاى كارآفرينى دانشجويان پزشکی رابطه دارد و همچنین هوش رقابتی و هوش مالی ، واریانس مهارت هاى كارآفرينى را پیش بینی می نمایند. می توانید این پروژه رشته کارآفرینی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

کارآفرینی به عنوان یک رشته مطالعات دانشگاهی توسط وسپر در سال 1974 زمانی که به دنبال مطالعه یک گروه در داخل آکادمی مدیریت بود،کشف و ظهور یافت (کروس و کارانن ،2009).بیشتر اقتصاددانان معتقدند که یک کارآفرین،بازیگر مهمی در اقتصاد است(تلوکیا و یورتوکوب ،2015).کارآفرینی برای رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی اهمیت اساسی دارد و فرصت های جدید شغلی و کالا و خدمات متنوع برای جامعه فراهم می کند (پلوکزیک ،2012). میل کارآفرینی را به عنوان یک «کار یا مهارت که برای نظارت و سرپرستی ضروری است توصیف می کند»کرزنر کارآفرینی را به عنوان «کارآفرینی که فرصت کسب سود را اخذ و بر اهمیت رقابت تاکید می کند»،تعریف می کند(ابیو و اوزگور ،2013).کارآفرینان را می توان به عنوان افرادی(صاحبان کسب و کار )که به دنبال تولید و خلق ارزش از طریق ایجاد و گسترش فعالیت های اقتصادی با شناسایی و بهره برداری از محصولات جدید،فرایند ها و بازار ها هستند توصیف کرد .

در دهه های اخیر در رشته ی مدیریت، انواع هوش در مدیریت مطرح شده است که از قبیل؛ هوش هیجاني، هوش فرهنگی، هوش متعادل، هوش خلاق، هوش شناختی، هوش جسمی،  هوش جنسی،  هوش معنوی،  هوش اخلاقی،  هوش اجتماعی، هوش ارتباطی، هوش مصنوعی، هوش تجاري(هوش کسب وکار)، هوش سازمانی، هوش اقتصادی ،هوش بازار، هوش بازاریابی، هوش مشتری و هوش رقیب است و یكی از انواع این هوش ها که کاربرد اساسی در بازار کسب و کار دارد، هوش رقابتی می باشد.

شرکت ها براي ارائه ارزشي بالاتر و تأمین رضایت مشتریان در هر زمینه اي، به اطلاعات نیازمند هستند.گردآوري و ارزیابي اطلاعات مربوط به شرکت هاي رقیب در امر تدوین استراتژي ها، نقشي حیاتي دارد .بنابراین ردیابي ،درك و واکنش به رقبا به عنوان یک جنبه ویژه از فعالیت بازاریابي مطرح بوده و لازم است که شرکت ها یک برنامه اثربخش به نام هوشمندي رقابتي را به اجراء درآورند. امروزه ایجاد و استفاده از هوش رقابتي تبدیل به یک استراتژي کلیدي در دانش اقتصاد شده است(فوستر ،2008). هم چنین داشتن توان رقابتي، اساس بقاي شرکت ها است. برخورداري و حفظ توان رقابتي بیش از هر چیزي نیازمند اطلاعات است.

هوش مالی بخشی از هوش کلی ماست که برای حل مشکلات مالی از آن استفاده می کنیم .مشکلات مالی رایج در دنیای امروز،تطبیق نداشتن درآمدها و هزینه های زندگی، نداشتن خانه شخصی، بدهکاری، هزینه های ماشین، هزینه های بهداشتی و درمانی و ... است که با استفاده.از.هوش.مالی.می توان آنها را برطرف کرد.اگر هوش مالی را در خود تقویت نکنیم روز به روز مشکلات وخیم تر می شوند و شرایط روز به روز سخت تر.واقعیت این است که پول تاثیر به سزائی بر سبک زندگی و کیفیت زندگی دارد. پول آسایش می آورد، آزادی زمانی و آزادی انتخاب می آورد. ولی بدست آوردن پول به تنهایی اگر با استفاده از هوش مالی نباشد.منجر به ثروتمند شدن نمی شود.

ساختار تحقيق

پژوهش حاضر در پنج فصل ارائه شده است. در فصل اول كليات تحقيق توضيح داده مي‌شود. فصل دوم به بررسي مباني نظري و پژوهش‌هاي داخلي و خارجي جهت حمايت از فرضيه‌ها و روش تحقيق اختصاص دارد. فصل سوم به روش‌شناسي تحقيق پرداخته و در قالب آن جامعه آماري، روش نمونه‌گيري، روش گردآوري داده‌ها و نحوه تجزيه و تحليل آن‌ها تشريح مي‌شود. در فصل چهارم داده‌هاي گردآوري شده از طريق مطالعه ميداني تجزيه و تحليل مي‌شود و در فصل پنجم يافته‌هاي تحقيق ارائه شده و براساس آن‌ها پيشنهادهاي کاربردي و پژوهشي تحقيق بيان مي‌شود.

فهرست مطالب

 فصل اول کلیات تحقیق         1

مقدمه     2

1-2-بیان مساله      3

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق            5

1-4-اهداف پژوهش 7

1-4-1-هدف اصلی 7

1-4-2-اهدف فرعی 7

1-5-سوالات  پژوهش          8

1-5-1-سوال  اصلی           8

1-6-فرضیه های پژوهش      9

1-6-1-فرضیه  اصلی         9

1-6-2-فرضیات  فرعی       9

1-7-مدل مفهومی تحقیق       9

1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق         10

1-8-1-تعریف مفهومی :      10

1-8-2-تعریف عملیاتی        11

1-9- قلمرو تحقیق  11

1-10-  ساختار تحقيق         11

فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش      13

مقدمه     14

2-1- مبانی نظری تحقیق      14

2-1-1- کارآفرینی  14

2-1-3-مهارت کارآفرینی      20

2-1-4-توسعه کارآفرینی      23

2-1-5-مهارت کارآفرینی و رشد اقتصادی          27

2-1-6-سیاست خاص توسعه کارآفرینی  30

2-1-7-هوش رقابتی            32

2-1-8-تاریخچه مفهوم هوش رقابتی     34

2-1-9-اهميت و اهداف هوش رقابتي    36

2-1-10-وظايف هوش رقابتي 36

2-1-11-فرايند هوش رقابتي  36

2-1-12-مديريت هوش رقابتي            37

2-1-13-انواع هوش رقابتی و اهمیت آن 37

2-1-14-ارزيابي هوش رقابتي            39

2-1-15-هوش مالی 39

2-2- بخش دوم پیشینه تحقیق 45

2-2-1- تحقیقات داخلی        45

2-2-2- تحقیقات خارجی       46

فصل سوم روش تحقیق         48

مقدمه     49

3-1- روش تحقیق  49

3-2-جامعه آماری : 50

3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه   51

3-4-روش گردآوری اطلاعات            51

3-6. روش تجزیه وتحلیل داده ها         53

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌            54

1-4- مقدمه          55

2-4- تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی   55

2-4-1- جنسیت     55

2-4-2- بررسی ویژگی نمونه از لحاظ سن          56

2-4-3- بررسی ویژگی نمونه از نظر سطح تحصیلات       57

3-4- آمار استنباطی 58

3-4-1-بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها         58

3-4-1- تحلیل عاملی تأییدی   59

3-4-3- پایایی سازه‌ها (ترکیبی)          59

3-4-4- بررسی روایی مدل بیرونی      61

3-4-4-1- بررسی بارهای عرضی      61

3-4-4-2- بررسی روایی همگرا         62

3-4-4-4- بررسی کیفیت سازههای مدل کلی       66

3-4-4-4-1- ضریب تشخیص 66

3-4-4-4-2- معیار افزونگی  66

3-4-5- مدل معادلات ساختاری           67

3-4-5-1- آزمون فرضیه‌های  تحقیق   68

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات       85

مقدمه     86

5-2- پیشنهادات کاربردی      88

5-3- پیشنهادهایی پژوهشی    88

5-4.موانع و محدودیت‌های تحقیق        88

منابع      90

 

 

 


Keywords: هوش رقابتی هوش مالی مهارت هاى كارآفرينى
این برای گرایش های: کارآفرینی، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > کارآفرینی > محصولات قابل دانلود کارآفرینی > پروژه های آماده کارآفرینی > پایان نامه مدیریت با عنوان رابطه هوش رقابتى و هوش مالى با مهارت هاى كارآفرينى دانشجويان پزشکی (فایل word)