دانلود پایان نامه مدیریت مالی با عنوان تاثیر سرمایه ارتباطی بر ارزش بازار بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار (فایل word)

چگونه سرمایه ارتباطی بر ارزش بازار بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می‌گذارد؟ هدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه ارتباطی بر ارزش بازار بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، تاثیر سرمایه ارتباطی و سایر مولفه‌های سرمایه فکری (سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) بر عملکرد مالی و ارزش بازار بررسی می‌گردد. می توانید این پروژه مدیریت مالی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,990,000 ریال
شناسه محصول : 2010432
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1399
تعداد صفحات فارسي : 90
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 876 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت مالی با عنوان تاثیر سرمایه ارتباطی بر ارزش بازار بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار (فایل word)

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه ارتباطی بر ارزش بازار بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، تاثیر سرمایه ارتباطی و سایر مولفه‌هاي سرمایه فکری (سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) بر عملکرد مالی و ارزش بازار بررسی می‌گردد. داده‌های تحقیق برای نه بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 97-1391 می‌باشد. در این مطالعه، با بهره‌جویی از آزمون کولموگروف – اسميرنوف، نرمالیتی داده‌ها مورد تایید قرار نگرفت، بنابراین با آزمون همبستگی اسپيرمن، فرضیه‌های تحقیق مورد سنجش قرار گرفت. همچنین با رگرسیون تک‌متغیره رابطه علّی میان متغیرها بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد سرمایه فکری و مولفه‌های آن (سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) بر عملکرد مالی و ارزش بازار بانک‌ها اثر مثبت دارند. می توانید این پروژه مدیریت مالی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

با ورود به اقتصاد دانش محور، دانش و سرمایه فکری در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه و ماشین آلات از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری که در این اقتصاد دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب شده و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها نام برده می‌شود و بر این اساس موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمانها تا حد کمی مبتنی بر تحقق استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت استراتژیک دانش خواهد بود بنابراین وظیفه رهبری سازمان مدیریت دانش در سازمان می باشد. یکی از اجزای مهم سرمایه فکری، سرمایه ارتباطی می‌باشد که تاثیر مهمی روی عملکرد سازمان‌ها (و از جمله بانک‌ها) دارد.

بیان مسئله

مديريت كارا و اثربخش شركتها همواره مستلزم ابزارها و تكنيك هاي مناسب براي درك مسائل مديريتي معاصر مي‌باشد. امروزه، جريان اقتصاد و معيارهـاي ايجـاد ارزش تغيير يافته است و منابع نامشهود و سرمايه فكري اهرم هاي جديد براي مواجهه بـا ايـن تغييرات محيطي و ساختاري است. براي تأثيرگذاري مثبت بـر ارزش آينـده بنگـاه، لازم است درك بهتري از سرمايه فكري و آخرين ابزار موجود براي شناسايي، انـدازه گيـري و مديريت اين عامل مهم ايجاد ارزش را داشته باشيم. عملكرد مالی بانک ها بـه طـور فزاينـده اي نيازمند مديريت فعال در حوزه سرمايه فكري، سرمایه ارتباطی و منابع نامشهود براي دسـتيابي بـه بـازده پايدار سهامداران است.

از اجزای مهم سرمایه فکری، سرمایه ارتباطی است. سرمایه ارتباطی شامل وابستگی های برون سازمانی مانند وفاداری مشتریان، حسن شهرت، و روابط سازمان با تامین کنندگان منابع آن می باشد. این سرمایه نمایانگر ارزش ارتباطات فعلی و مستمر سازمان با افراد یا سازمان هایی است که خدماتش را به انها عرضه می کند. ارتباطات ارزشمند و پایدار سازمان‌ها، به ویژه بانک‌ها با افراد برون‌سازمانی، به ویژه مشتریان، سهامداران و سرمایه‌گذران می‌تواند موجب ارتقای عملکرد مالی و ارزش بازار یک سازمان گردد.

حال پرسش این است که آیا نتایج میدانی و تجربی نیز تاثیر سرمایه ارتباطی بر عملکرد و ارزش بازار سازمان‌ها ( به ویژه بانک‌ها) را تایید می‌‌کنند؟ اگر پاسخ مثبت است آیا این تاثیر قابل توجه است؟ آیا این تاثیر در حدی هست که بانک‌ها را برای سرمایه‌گذاری در زمینه سرمایه ارتباطی ترغیب کند؟ پاسخ به این پرسش اولا برای بانک‌ها و سازمان‌ها می‌تواند مهم باشد، زیرا با آگاهی از تاثیر مهم سرمایه ارتباطی آنها بیشتر تشویق می‌شوند که روی افزایش دانش و افزایش مهارت کارکنان خود در جهت برقراری ارتباطات پایدار و کارای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تمرکز کنند. ثانیا برای سهامداران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه مهم است، زیرا چه بسا با آگاهی از نقش سرمایه ارتباطی و سرمایه فکری، وزن بیشتری به این نوع سرمایه‌ها  در تحلیل بنیادی خود خواهند داد.

فهرست مطالب

فصل 1-  کلیات تحقیق         2

1-1-      مقدمه                2

1-2-      بیان مسئله            3

1-3-      ضرورت تحقیق     5

1-4-      اهداف تحقیق        5

1-5-      فرضیه‌‌های تحقیق  6

1-6-      سوال‌های تحقیق    7

1-7-      بهره‌وران تحقیق    8

1-8-      تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی     8

1-9-      جنبه نوآوری و جديد بودن تحقيق        9

1-10-    جنبه کاربردی تحقيق           9

1-11-    قلمرو زمانی و مکانی تحقيق  10

1-12-    جامعه و نمونه آماری تحقیق  10

فصل 2-  ادبیات و پیشینه تحقیق         11

2-1-      مقدمه     11

2-2-      مبانی نظری         11

2-2-1-  مروری بر مفهوم عملکرد سازمان       11

2-2-2-  ارزیابی عملکرد     14

2-2-3-  اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد     15

2-2-4-  ارتباط پاسخگویی و اندازه گیری عملکرد           17

2-2-5-  رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد   18

2-2-6-  معیارهای ارزیابی عملکرد مالی          20

2-2-7-  معیارهای عملکرد حسابداری 21

2-2-8-  معیارهای عملکرد اقتصادی   24

2-2-9-  سود حسابداری      26

2-2-10-            نرخ بازده دارایی ها(ROA)   30

2-2-11-            سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه ارتباطی         32

2-2-12-            مفهوم سرمایه فکری           33

2-2-13-            تعریف سرمایه ارتباطی        34

2-2-14-            ويژگي هاي سرمايه ارتباطی  36

2-2-15- ارتباط سرمایه ارتباطی با سرمایه فکری           37

2-2-16-            اهمیت سرمایه ارتباطی( مشتری)در سازمان       39

2-2-17-            سنجش سرمایه ارتباطی و مدل های توصیفی آن  40

2-2-18-            مزایا و معایب مدل های سنجش سرمایه ارتباطی  42

2-2-19-            اهداف اندازه گیری سرمایه ارتباطی     43

2-2-20-            دلایل اندازه گیری سرمایه ارتباطی توسط سازمانها           44

2-2-21-            فرمولهای محاسباتی و روشهای کمی جهت محاسبه ارزش سرمایه های ارتباطی 45

2-2-22-            ارزش سرمایه های ارتباطی برای سازمانها         46

2-3-      پیشینه تحقیق        47

2-3-1-  مطالعات خارجی    47

2-3-2-  مطالعات داخلی      49

2-4-      خلاصه فصل        56

فصل 3-  روش‌شناسی تحقیق 57

3-1-      مقدمه...  57

3-2-      نوع تحقیق از نظر روش      57

3-3-      متغیرهای تحقیق    58

3-4-      روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری            59

3-5-      روش تجزيه و تحليل اطلاعات           60

3-6-      خلاصه فصل        61

فصل 4-  تجزیه و تحلیل نتایج            62

4-1-      مقدمه     62

4-2-      آمار توصیفی        62

4-2-1-  آمار توصیفی بانک اقتصاد نوین         62

4-2-2-  آمار توصیفی بانک پارسیان   63

4-2-3-  آمار توصیفی بانک پاسارگاد  64

4-2-4-  آمار توصیفی پست‌بانک       65

4-2-5-  آمار توصیفی بانک تجارت    66

4-2-6-  آمار توصیفی بانک سینا       67

4-2-7-  آمار توصیفی بانک صادرات 68

4-2-8-  آمار توصیفی بانک کارآفرینی            69

4-2-9-  آمار توصیفی بانک ملت       70

4-3-      تجزیه و تحلیل نتایج            71

4-3-1-  آزمون  کولموگروف اسميرنوف         71

4-3-2-  آزمون فرضيات.    72

4-4-      خلاصه فصل        82

فصل 5-  نتیجه‌گیری و پیشنهادها        83

5-1-      مقدمه     83

5-2-      خلاصه فرايند تحقيق           83

5-3-      نتیجه گیری          85

5-4-      پیشنهادات            86

فهرست جدول‌ها

جدول ‏2 1 - راهنمای فرمول های سرمایه ارتباطی           46

جدول ‏4 1- نتایج آمار توصیفی سرمایه ارتباطی و دیگر اجزای سرمایه فکری برای بانک اقتصاد نوین        62

جدول ‏4 2- نتایج آمار توصیفی سرمایه ارتباطی و دیگر اجزای سرمایه فکری برای بانک پارسیان 63

جدول ‏4 3- نتایج آمار توصیفی سرمایه ارتباطی و دیگر اجزای سرمایه فکری برای بانک پاسارگاد 64

جدول ‏4 4- نتایج آمار توصیفی سرمایه ارتباطی و دیگر اجزای سرمایه فکری برای بانک پست‌بانک          65

جدول ‏4 5- نتایج آمار توصیفی سرمایه ارتباطی و دیگر اجزای سرمایه فکری برای بانک تجارت  66

جدول ‏4 6- نتایج آمار توصیفی سرمایه ارتباطی و دیگر اجزای سرمایه فکری برای بانک سینا      67

جدول ‏4 7- نتایج آمار توصیفی سرمایه ارتباطی و دیگر اجزای سرمایه فکری برای بانک پاسارگاد صادرات 68

جدول ‏4 8- نتایج آمار توصیفی سرمایه ارتباطی و دیگر اجزای سرمایه فکری برای بانک کارآفرینی           69

جدول ‏4 9- نتایج آمار توصیفی سرمایه ارتباطی و دیگر اجزای سرمایه فکری برای بانک ملت     70

جدول ‏4 10- نتايج حاصل از آزمون کولموگروف اسميرنوف          72

جدول ‏4 11- نتایج ضرایب همبستگی اسپریمن   72

جدول ‏4 12- مدل رگرسيون تاثیر بررسی سرمایه ارتباطی بر ارزش بازار      74

جدول ‏4 13 - مدل رگرسيون بررسی تاثیر سرمایه ساختاری بر ارزش بازار    75

جدول ‏4 14- مدل رگرسيون بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر ارزش بازار        76

جدول ‏4 15- مدل رگرسيون بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار        77

جدول ‏4 16- مدل رگرسيون بررسی تاثیر سرمایه ارتباطی بر عملکرد مالی     78

جدول ‏4 17- مدل رگرسيون بررسی تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی    79

جدول ‏4 18- مدل رگرسيون بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی       80

جدول ‏4 19- مدل رگرسيون بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی       81

فهرست شكل‌‌ها

شکل ‏2 1- رویکردهای ارزیابی عملکرد           18

شکل ‏4 1- نمودار روند تغییرات ضریب سرمایه ارتباطی در دوره 97-1391 برای بانک اقتصاد نوین       63

شکل ‏4 2-- نمودار روند تغییرات ضریب سرمایه ارتباطی در دوره 97-1391 برای بانک پارسیان            64

شکل ‏4 3- نمودار روند تغییرات ضریب سرمایه ارتباطی در دوره 97-1391 برای پاسارگاد        65

شکل ‏4 4- نمودار روند تغییرات ضریب سرمایه ارتباطی در دوره 97-1391 برای پست‌بانک     66

شکل ‏4 5-- نمودار روند تغییرات ضریب سرمایه ارتباطی در دوره 97-1391 برای بانک تجارت 67

شکل ‏4 6-- نمودار روند تغییرات ضریب سرمایه ارتباطی در دوره 97-1391 برای بانک سینا    68

شکل ‏4 7-- نمودار روند تغییرات ضریب سرمایه ارتباطی در دوره 97-1391 برای بانک صادرات          69

شکل ‏4 8-- نمودار روند تغییرات ضریب سرمایه ارتباطی در دوره 97-1391 برای بانک کارآفرینی         70

شکل ‏4 9- نمودار روند تغییرات ضریب سرمایه ارتباطی در دوره 97-1391 برای بانک ملت     71

 


Keywords: ارزش بازار بانک بورس اوراق بهادار تهران سرمایه ارتباطی عملکرد مالی
این برای گرایش های: مدیریت مالی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > مدیریت مالی > محصولات قابل دانلود مدیریت مالی > پروژه های آماده مدیریت مالی > پایان نامه مدیریت مالی با عنوان تاثیر سرمایه ارتباطی بر ارزش بازار بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار (فایل word)