دانلود پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر با عنوان چگونگی انتشار اطلاعات در شبکه VANET (فایل word)

در این مقاله مهندسی کامپیوتر ما در مورد پروتکل های انتشار مطمئن در VANET بحث می کنیم و سپس آنها را مورد ارزیابی قرار می دهیم. ابتدا ما مکانیسم های جداگانه پروتکل ها که شامل سه مد ل اصلی ارایه الگوریتم انتخاب گره ، محاسبه زمان انتظار و مکانیسم راهنمایی را بررسی می کنیم . این مدل ها اجزای کارکردی پروتکل های انتشار مطمئن هستند. سپس ما با شبیه سازی عملکرد پروتکل را ارزیابی می کنیم.می توانید این پروژه مهندسی فن آوری اطلاعات را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,820,000 ریال
شناسه محصول : 2010027
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 110
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 1 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پروژه کارشناسی مهندسی کامپیوتر با عنوان چگونگی انتشار اطلاعات در شبکه VANET (فایل word)

چکیده

(شبکه Ad-Hoc  خودرو)،از RSU(محدوده کنار جاده) و خودروهای انتشار دهنده پیام های ایمنی و غیر ایمنی تشکیل شده است. هدف VANETs قادر ساختن انتشار اطلاعات ترافیکی و شرایط جاده ای برای پیدا کردن خودرو های متحرک مستقل است. برای درخواست های VANETs، انتشار داده از یک خودروی  منبع اطلاعات به تعدادی خودرو مقصد در جاده از اهمیت فراوانی زیادی برخوردار است. از انتشار داده در VANETs برای بهبود کیفیت رانندگی در زمینه زمان، مسافت و ایمنی استفاده می شود.در این مقاله  راه حل تضمین شده انتشار داده در شبکه Ad-Hoc خودرو برای شبکه خودروی پراکنده و متراکم ارایه می دهیم.معماری برای انتشار داده ارایه می دهیم.

انتشار مطمئن در شبکه ad–hoc وسیله نقلیه، یک کلید موفقیت برای سرویس ها و در خواست های سیستم حمل و نقل هوشمند است.  تعداد زیادی پروتکل انتشار مطمئن پیشنهاد شده اند و آنها را در سناریوهای  واقعی ارزیابی می کنیم. در این مقاله ما در مورد پروتکل های انتشار مطمئن در VANET بحث می کنیم و سپس آنها را مورد ارزیابی قرار می دهیم. ابتدا ما مکانیسم های جداگانه پروتکل ها که شامل سه مد ل اصلی ارایه الگوریتم انتخاب گره ، محاسبه زمان انتظار و مکانیسم راهنمایی را بررسی می کنیم . این مدل ها اجزای کارکردی  پروتکل های انتشار مطمئن هستند. سپس  ما با شبیه سازی عملکرد پروتکل  را ارزیابی می کنیم . با نگاه واقع بینانه  در شبیه سازی ، متوجه می شویم که در سناریوهای شهری و بزرگراهی، انتشار متعدد پیام ها با هم  اتفاق می افتند. می توانید این پروژه مهندسی کامپیوتر را به صورت فایل word دانلود نمایید.

انواع شبکه های بی سیم

 Wireless personal Area Network) WPAN) 

 این شبکه مربوط به اتصال مولفه های یک کامپیوتر با استفاده از امواج رادیوی برد کوتاه است. تقریباً هر کامپیوتر دارای ابزارهای جانبی مانند مانیتور، صفحه کلید، چاپگر و کیس می باشد که ممکن است در اتصال از طریق کابل با شکل مواجه شوند، بنابراین کاربران جدید در اتصال آنها با مشکل مواجه می شوند. بعضی از شرکت ها با یک شبکه ی بی سیم کوچک به نام Bluetooth این مولفه ها را بدون سیم به هم متصل می کنند. دو تکنولوژی مورد استفاده برای این شبکه ها عبارتند از: IP(Infrared) و Bluetooth(IEEE802.15) می باشد که مجوز ارتباط در محیطی حدود 90 متر را می دهد.  البته در IC نیاز به ارتباط مستقیم بوده و محدودیت مسافت وجود دارد[8].

Wireless Local Area Network) WLANS)

 این نوع شبکه برای کاربران محلی از جمله محیط های دانشگاهی (Campus) یا آزمایشگاهها که نیاز به استفاده از اینترنت دارند، مفید می باشد.  در این حالت اگر تعداد کاربران محدود باشند و سیستم ها به اندازه کافی به هم نزدیک باشند می توان بدون استفاده ازAccess Point این ارتباط را برقرار نمود.  در این سیستم های کامپیوتر دارای یک مودم رادیویی و آنتن با کارت بی سیم می باشد که از طرف آن می توانند با کامپیوترهای دیگر ارتباط برقرار کند[8].

(Wireless WMANS) WMANS

توسط این تکنولوژی ارتباط بین چندین شبکه یا ساختمان در یک شهر برقرار می شود. برای راه اندازی backup آنها می توان از خطوط اجاره ای، فیبر نوری یا کابل های مسی نیز استفاده نمود.

امنیت WLAN

مشخصه های تعریف شده برای شبکه های محلی بی سیم به طور ذاتی نا امن هستند، زیرا اساساً بنیاد آنها بر این فرض استوار است که همگان باید بتوانند به شبکه دسترس داشته باشند و از منابع آن استفاده کنند. بنابراین ویژگی های امنیتی باید به مجموعه تعاریف WLAN افزوده شود تا برای سازمانهای بزرگ قابل استفاده باشد. چون در این سازمانها مساله امنیت و نوع خطراتی که شبکه ها را تهدید می کند و نحوه مقابله با آنها اهمیتی حیاتی دارد.

اقدامات امنیتی اولیه باید به نحوی باشد که مزایای شبکه های بی سیم همچنان پا برجا و محفوظ بماند و راهکارهای امنیتی آنقدر دشوار نباشند که علت وجودی شبکه بی سیم را ذکر سوال ببرند.

با توجه به ضعف های امنیتی که در مشخصه های بنیادین WLANها وجود دارد، سازمانهایی همچون LEEE و Wi-Fi سه مکانیزم امنیتی کلی را برای WLANها استاندارد کرده اند.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه    1

انواع شبکه های بی سیم       1

1- 1WPAN        1

2- 1WLANS       1

3-1 WMANS     1

4-1 WWANS     2

5-1 WLAN ها     2

    1-5-1 معماری802.11. 2

     2-5-1 استانداردهای 802.11      3

      •802.11b    3

       802.11a   3

   3-5-1امنیت WLAN       4

WEP      و  WPAو WPAZ          4

6-1 شبکه های Ad-hoc     5

   1-6-1 تاریخچه شبکه های Ad- Hoc           5

    2-6-1 ویژگی های شبکه های Ad-Hoc       8

    3-6-1 کاربرد شبکه های Ad hoc  12

7-1 شبکه های VANET       13

فصل دوم: مرور کلی بر مسیریابی در VANET   18

1-2 مسیر یابی در VANET  18

2-2 پروتکل ها     19

     1-2-2 AODV             19

     2-2-2 SRB    20

     1-2-2-2. گره حلقه امن( SRN)    21

2-2-2-2 گره های خارجی (ON)       21

3-2-2-2 گره های داخلی (IN)          22

3-2-2 DRNS      22

4-2-2 GVGrid    22

5-2-2 DOLPHIN             23

6-2-2 WTRP      24

7-2-2 DSR         26

8-2-2 SADV      26

فصل سوم: انتشار داده در VANET      28

1-3شرح انتشار داده در VANET        28

2-3-اجزای پروتکل های انتشار مطمئن            32

   1 -2-3پروتکل فراگیر درجه-آگاهی (EAEP)  32

    2-2-3ارایه انتشار گروهی (PGB)  33

    3-2-3 AckPBSM        33

    4-2-3 DECA  34

    5-2-3 POCA 34

3-3 اجرای ارزیابی            34

     1-3-3 نتیجه شبیه سازی             34

     2-3-3 متریک             36

     3-3-3 نتیجه شبیه سازی 36

 4-3 سبک مستقیم مکانیسم انتشار داده  39

5-3 سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده    43

6-3 ارایه سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده ارتقا یافته        45

7-3 انتشار داده در VANET 48

     1-3-7 انتشار V2I        48

     2-7-3 انتشار V2V       48

8-3 شرح کار       50

9-3 ارایه تکنیک انتشار داده             54

     1-9-3 طرح اصلی        54

     2-9-3 تشکیل ونگهداری خوشه    56

     3-9-3 ارتباط خودرو به خودرو    56

     4-9-3 ارتباط زیر ساخت با خودرو            57

 10-3  پروتکل DV-CAST 57

     1-10-3ناحیه های ترافیکی مختلف در VANET         57

     • ناحیه ترافیکی متراکم   58

     • ناحیه ترافیکی پراکنده   59

    2-10-3طرح نهایی        60

    3-10-3طرح اصلی        61

      2-3-10-3 قواعد مسیر یابی       63

      3-3-10-3مکانیسم شناسایی همسایه           63

   4-10-3 الگوریتم مسدود کننده انتشار            63

   5-10-3 تکنیک ذخیره ارسال         64

11-3 مولفه های اصلی مسیریابی       64

   1-11-3 مجاورت ارتباط گسترده     65

   2-11-3 مجاورت ارتباط پراکنده     66

   3-11-3 مجاورت در قطع ارتباط کلی           68

 12-3 اجرای شبکه            69

     1-12-3 ابزار NS2       69

     2-12-3 نتایج آزمایش    69

13-3 جنبه های برقراری ارتباط خودروها        71

    1 -13-3 ویژگی ها/ فرضیه ها      71

    2-13-3 دو روش برای انتشار اطلاعات       73

   3-13-3 انگیزه برای روش ترکیبی  75

14-3 شیوه ترکیبی برای معماری سیستم           77

   1-14-3 دامنه ارتباطی     78

  2-14-3 دامنه کاربردی     80

  3-14-3 استراتژی انتشار اطلاعات   82

   4-14-3 ایجاد هماهنگی بین گره هوشمند و غیر هوشمند 83

15-3 استراتژی انتشار اطلاعات        84

فصل چهارم:نتیجه گیری      86

مراجع    88

 

     

 

 

Keywords: شبکه VANET انتشار اطلاعات
این برای گرایش های: فناوری اطلاعات، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]