دانلود بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

اهداف تحقیق1. تعیین ارتباط بین استفاده از فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی2. تعیین ارتباط بین فناوري اطلاعات و انتخاب نيروي انساني برتر3. تعیین ارتباط بین توسعه منابع انسانی و ایجاد مزیت رقابتی4. تعیین ارتباط بین فناوری اطلاعات و ایجاد مزیت رقابتی
قیمت : 880,000 ریال
شناسه محصول : 2004091
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات فارسي : 77
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل :
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

چکیده

 

پایان نامه در زمینه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

در این قسمت از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) پایان نامه در زمینه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی به صورت فایل Word برای دانلود ارائه شده است. این پایان نامه در زمینه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی از پنج فصل تشکیل شده است. 

اهداف تحقیق

1.       تعیین ارتباط بین استفاده از فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی

2.       تعیین ارتباط بین فناوري اطلاعات و انتخاب نيروي انساني برتر

3.       تعیین ارتباط بین توسعه منابع انسانی و ایجاد مزیت رقابتی

4.       تعیین ارتباط بین فناوری اطلاعات و ایجاد مزیت رقابتی 

چکیده تحقیق

 تقريبا تمامی انديشمندان علوم مديريتی و اقتصادی پذيرفته اند كه منابع انسانی با كيفيت بالا، ركن اساسی توسعه اقتصادی در سطح خرد و كلان است. هدف ما در اين پایان نامه بررسی موشکافانه تر اين موضوع است .در اين پایان نامه، ابتدا به بررسی توسعه منابع انسانی و بررسی ادبيات موضوع در اين رابطه پرداخته و موضوعات اصلی و جديدی كه در اين زمينه مطرح شده، از جمله جايگاه يادگيری سازمانی در توسعه منابع انسانی مورد بحث قرار می گيرد. سپس به موضوع فناوری اطلاعات و اينترنت پرداخته و آن را به صورت مفصل تری باز می كنيم و نقش و جايگاه آن را در توسعه منابع انسانی مورد تجزيه و تحليل قرار می دهيم .در نهايت اين موضوع را مورد بحث قرار می دهيم كه توسعه منابع انسانی كه توسط فناوری اطلاعات به صورت چشمگيری تقويت شده است، چگونه موجبات مزيت رقابتی را برای سازمان ها فراهم می آورد .سازمانها با عنايت به اين موضوع می توانند در بازار و صنعت پويای امروز و مشتريان با نيازهای متغير خود، نه تنها به بقای خود ادامه داده، بلکه می توانند با پيشی گرفتن از رقبای خود سهم بالاتری را در بازار و صنعت مربوطه بدست آورند .به كارگيری فناوری اطلاعات در سازمان ها، تغييرات بنيادين را در كليه زمينه ها نويد می دهد. فناوری اطلاعات به سازمان ها كمك می كند تا اطلاعات منابع انسانی خود را به صورت امن تر، سهل الوصول تر وكامل تر ذخيره سازی نمايند و قابليت تجزيه و تحليل و تصميم گيری بهتر را در خصوص منابع انسانی سازمان در اختيار مديران سازمان قرار دهند .با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، عملکردهای مديريت منابع انسانی دستخوش تغيير می شود .اين تغيير در صورتی می تواند موثر باشد كه ابتدا فعاليت هايی را كه فناوری اطلاعات می تواند انجام دهد، شناخته و زمينه بروز اين فعاليت ها را فراهم نماييم. متعاقب آن مديريت منابع انسانی با شرايط جديد آشنايی لازم را پيدا نموده تا بتواند با بهره گيری از ظرفيت هايی كه فناوری اطلاعات می تواند ايجاد كند، سبب ارتقاء عملکرد منابع انسانی سازمان شود . در پايان نيز پيشنهاداتی برای بهبود عملکرد سازمانها دراين حوزه ارائه خواهد شد.

همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این واقعیت است که امروزه فناوری های اطلاعات تبدیل به ابزارهایی استراتژیک برای پیشبرد اهداف و ایجاد مزیت رقابتی، نقش بسزایی را ایفا می کنند.

کلمات کلیدی: توسعه منابع انسانی،فناوری اطلاعات،مزيت رقابتی، اينترنت، يادگيری سازمانی

فهرست مطالب 

فصل اول: کلیات تحقیق 

مقدمه 

بیان مسئله      

اهداف تحقیق  

 فرضیات تحقیق 

سابقه و ضرورت انجام تحقيق    

روش انجام تحقيق       

واژگان کلیدی   

توسعه منابع انسانی   

فناوری اطلاعات  

 مزیت رقابتی   

اینترنت 

یادگیری سازمانی         

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق

 مقدمه 

 

تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی  

 مکتب روابط انسانی   

تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلاعات        

نقش فناوری اطلاعات در عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی   

عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی    

 

نقش های فناوری اطلاعات در هر یک از عملکردهای مدیریت منابع انسانی      

مفهوم جدید توسعه منابع انسانی      

ابعاد توسعه منابع انسانی     

نقش توسعه منابع انسانی در کارآیی و اثربخشی فرآیندها و سازمان    

 

 

مدل توسعه منابع انسانی      

جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی          

ماهیت فناوری اطلاعات 

استفاده از اینترنت در شیوه های جدید کار       

استفاده از اینترنت برای توسعه قابلیتهای کارکنان و توسعه منابع انسانی     

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات برکارکنان در سازمان        

تغییر در سبك رهبری     

تغییر نقش کارکنان        

تغییر شیوه کنترل کارکنان        

تغییر انگیزش کارکنان    

تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداری از دانش  

 

جایگاه یادگیری سازمانی در توسعه منابع انسانی و نقش IT در آن      

کسب مزیت رقابتی از طریق توسعه منابع انسانی      

 

 ماهیت مزیت رقابتی   

راهکارهای کسب مزیت رقابتی 

توسعه منابع انسانی و مزیت رقابتی     

پیشینه تحقیق

اهمیت پیشینه در تحقیقات

فصل سوم: روش انجام پژوهش

 مقدمه 

 

 روش انجام تحقیق       

 جامعه آماری    

نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری    

روش گردآوری اطلاعات  

ابزار گردآوری اطلاعات   

روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها  

روایی   

 پایایی   

 ضریب آلفای کرونباخ   

ضریب پایایی تصنیف     

 

روش تجزیه و تحلیل دادها       

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

 مقدمه  

 

 تجزیه و تحلیل داده ها  

تحلیل های توصیفی     

جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان    

 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان    

 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان  

نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان

تجزیه و تحلیل استنباطی         

آزمون فرضیه ها          

آزمون فرضیه اول        

آزمون فرضیه دوم         

آزمون فرضیه سوم      

آزمون فرضیه چهارم     

خلاصه فصل چهارم       

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه 

 

نتیجه گیری      

نتیجه گیری از فرضیه اول        

نتیجه گیری از فرضیه دوم         

نتیجه گیری از فرضیه سوم       

نتیجه گیری از فرضیه چهارم     

نتیجه گیری کلی          

راهکار ها و پیشنهادات   

منابع فارسی    

منابع لاتین      

پرسشنامه     

Keywords: توسعه منابع انسانی فناوری اطلاعات مزيت رقابتی اينترنت يادگيری سازمانی
این برای گرایش های: مدیریت دولتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: فناوری اطلاعات، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]