دانلود بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله

در این تحقیق با نظريات طرفداران احاله مانند نظريه صلاحيت انحصاري قانون ملي، نظريه نيابتي احاله، نظريه جانشيني احاله، نظريه بي تابعيتي حقوقي، نظريه احاله مضاعف يا احاله كامل، نظريه هماهنگي بين المللي احاله و نظريه منفعت طلبانه احاله آشنا می شوید. همچنین احاله درحقوق بين الملل خصوصي تطبيقي نیز مود بررسی قرار گرفته است.
قیمت : رایگان
شناسه محصول : 2003011
نویسنده/ناشر/نام مجله : محمود بختیاری
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات فارسي : 25
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل : 295 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله

چکیده

 
بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله

در موافقت و مخالفت با احاله، علماي حقوق بين الملل خصوصي دارای نظريات متفاوتي اند. مخالفان احاله معتقدند كه احاله به مثابه گردش نامحدود قوانين خواهد بود. اما، موافقان احاله دلايل خود را در قالب نظرياتي بعضا متفاوت ارائه نموده اند. در این تحقیق با نظريات طرفداران احاله مانند نظريه صلاحيت انحصاري قانون ملي، نظريه نيابتي احاله، نظريه جانشيني احاله، نظريه بي تابعيتي حقوقي، نظريه احاله مضاعف يا احاله كامل، نظريه هماهنگي بين المللي احاله و نظريه منفعت طلبانه احاله  آشنا می شوید. همچنین احاله درحقوق بين الملل خصوصي تطبيقي نیز مود بررسی قرار گرفته است.

يكي از مهم ترين مباحث حقوق بين الملل خصوصي احاله يا تعارض منفي قوانين است. برخي در مخالفت با احاله آن را دخالت قانون گذار خارجي با حاكميت قانون در عرصه حقوق داخلي كشورها مي دانند، برخي ديگر پذيرش تعارض منفي قوانين را ايجادگر مسئله دور و تسلسل در اجراي قوانين خارجي و داخلي و نوعي تنيس بين المللي قوانين قلمداد نموده اند. در پذيرش يا عدم پذيرش احاله، نظريات مختلفي توسط علماي حقوق بين الملل خصوصي مطرح شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جريان اجراي قانون خارجي توسط محاكم داخلي، قانوني غير از آن چه قواعد داخلي حل تعارض توصيه نموده است اجرا گردد، معضل دور و تسلسل محقق مي گردد.

دانشجویان رشته حقوق می توانند این تحقیق آماده با موضوع بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله را به صورت رایگان دانلود نمایند.

واژگان كليدي: احاله، تعارض منفي قوانين، قانون مقر دادگاه،قانون سبب،دسته هاي ارتباطي،قواعد حل تعارض

Keywords: احاله تعارض منفي قوانين قانون مقر دادگاه قانون سبب دسته هاي ارتباطي قواعد حل تعارض
این برای گرایش های: حقوق بین الملل،حقوق خصوصی، کاربرد دارد. سایر ،سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]