دانلود ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي تمايز از مجراي زنجيره ارزش فعاليت‌هاي سازمان

هدف تحقيق ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي تمايز از مجراي زنجيره ارزش فعاليت‌هاي سازمانی است. اين مقاله بر اساس يافته‌هاي تحقيق ميداني در شرکت‌هاي فعال در زمينه صنعت نرم افزار شکل گرفته است.
قیمت : رایگان
شناسه محصول : 2002845
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 2013
تعداد صفحات فارسي : 23
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل : 540 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي تمايز از مجراي زنجيره ارزش فعاليت‌هاي سازمان

چکیده


چکيده

هدف تحقيق ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي تمايز از مجراي زنجيره ارزش فعاليت‌هاي سازمانی است. اين مقاله بر اساس يافته‌هاي تحقيق ميداني در شرکت‌هاي فعال در زمينه صنعت نرم افزار شکل گرفته است. براي تدوين چارچوب نظري مدل تحقيق ادبيات و پيشينه تحقيق بررسي و مدل زنجيره ارزش فعاليت‌هاي سازمان مبناي ارزيابي اثر مديريت دانش بر فرآيندهاي سازماني قرار گرفت. در اين تحقيق پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و اجراي مصاحبه‌هاي اکتشافي، مؤلفه‌هاي اثرگذار مديريت دانش بر بخش‌هاي مختلف سازماني استخراج؛ و از طريق تحقيق زمينه يابي و ابزار پرسش‌نامه مورد ارزيابي قرار گرفتند. سپس با استفاده از پرسش‌نامه هر کدام از مؤلفه‌هاي تحقيق مانند فرآيندهاي مديريت دانش، نوآوري(فردي ،گروهي و سازماني)، مهارت‌هاي تخصصي کارکنان و رضايت مشتريان مورد سنجش قرار گرفتند. از مدل معادلات ساختاري و نرم افزاریLISREL  جهت بررسي روابط ميان مؤلفه‌ها استفاده شد و در پايان صحت روابط مؤلفه‌ها در مدل مفهومي مورد تأييد قرار گرفت.

واژه‌های کليدي : مديريت دانش، استراتژي رقابتي تمايز،زنجيره ارزش فعاليت‌هاي سازمان،نوآوري، توسعه مهارت‌هاي تخصصي

Keywords: مقاله فارسی مدیریت دانش
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links