دانلود مقاله ترجمه شده بررسی تأثیر استراتژی ها، فناوری ها و یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی در سازمان های IT: مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات ایران


چطور این مقاله مهندسی کامپیوتر و IT را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2005906 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی کامپیوتر و IT در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
815,000 ریال
شناسه محصول :
2005906
سال انتشار:
2016
حجم فایل انگلیسی :
297 Kb
حجم فایل فارسی :
315 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

بررسی تأثیر استراتژی ها، فناوری ها و یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی در سازمان های IT: مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات ایران

عنوان انگليسي

A Survey of the Effect of Strategies, Technologies and Organizational Learning on Organization Innovation in it Organizations: Case Study of Information Technology Organization of Iran

نویسنده/ناشر/نام مجله

Mediterranean Journal of Social Sciences

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT شامل 10 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 17 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

در فضای رقابتی و پر از تغییرات دنیای امروز، سازمان هایی با ظرفیت نوآوری بالا، قادر خواهند بود به چالش های محیطی سریع تر پاسخ دهند. در اين ميان، قابلیت ها و عملکرد نوآوری به شدت تحت تأثیر دانش جذب شده، اشتراک یافته و بکار گرفته شده از سوی سازمان است. بر این اساس، جهت گیری کارآفرینانه كه انگیزه هایی برای سازمان ها جهت یادگیری و افزایش سیستم اجتماعی شرکت فراهم می کنند و همچنين جهت گیری فناوری كه بصورت برجسته ای بر اقتباس فناوری های جدید برای نوسازی قابلیت ها جهت نوآوری سازمانی تمرکز می کند ؛ ضروري به نظر مي رسد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استراتژی ها، فناوری ها و یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی در سازمان های IT مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات به روش مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان سازمان فناوری اطلاعات ایران بودند که تعداد آن ها 400 نفر می باشد. 196 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. آنان به پرسشنامه های جهت گیری فناوری، جهت گیری کارآفرینانه، یادگیری سازمانی، استفاده از سیستم مدیریت دانش و نوآوری سازمانی پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، تحلیل تأییدی و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و SMARTPLS  استفاده شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که ضريب تاثير جهت گیری کارآفرینانه بر استفاده از سیستم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی مثبت و معني دار است. ضريب تاثير جهت گیری فناوری بر استفاده از سیستم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی مثبت و معني دار است. ضريب تاثير استفاده از سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی مثبت و معني دار است. ضريب تاثير یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی مثبت و معني دار است. در مجموع یافته ها بر نقش جهت گیری فناوری، جهت گیری کارآفرینانه، استفاده از سیستم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در نوآوری سازمانی در سازمان مورد مطالعه تأکید دارند. 

1-مقدمه

سازمان ها و شرکت ها جهت حفظ بقاء و داشتن مزیت رقابتی ناگزیر هستند سازمانی خلاق و نوآور باشند (نیر و جوکار، 1391). در چنین فضاهایی، سازمان هایی با ظرفیت نوآوری بالا، قادر خواهند بود به چالش های محیطی سریع تر پاسخ دهند و از تولیدات جدید و فرصت های بازار، بهتر از سازمان های غیر نوآور استفاده کنند...

جهت گیری فناوری جهت گیری کارآفرینانه استفاده از سیستم مدیریت دانش یادگیری سازمانی نوآوری سازمان :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

In the present competitive world, the organizations with high innovation capacity can respond to environmental challenges rapidly. The capabilities and innovation performance are affected by absorptive, shared and applied knowledge from organization. Entrepreneurial direction providing some motivations for organizations for learning and increase of social system of company and technology organization focusing mostly on taking new technologies for innovation of capabilities for organizational innovation are necessary. The present study aimed to evaluate the effect of strategies, technologies and organizational learning on organizational innovation in IT organizations of case study of IT organizations by structural equations model. The study population is all employees of IT organization in Iran as 400. 196 employees are selected by Cochran’s formula by random sampling method. They answered technology orientation, entrepreneurial organization, organizational learning, application of knowledge management system and organizational innovation questionnaires. For data analysis, descriptive indices, confirmatory analysis and structural equations model were used by SPSS, SMARTPLS software. The results of structural equations model showed that impact coefficient of entrepreneurial orientation had positive and significant effect on using knowledge management and organizational learning. Impact coefficient of technological orientation had positive and significant effect on using knowledge management and organizational learning. Impact coefficient of using knowledge management system had positive and significant effect on organizational innovation. The impact coefficient of organizational learning had positive and significant effect on organizational innovation. Totally the findings emphasized on the role of technological orientation, entrepreneurial orientation, using knowledge management system and organizational learning in organizational innovation in the studied organization

Keywords: Entrepreneurial orientation Organizational innovation Organizational learning
این برای گرایش های: فناوری اطلاعات، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]
 مقاله مهندسی کامپیوتر و IT با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی کامپیوتر و IT > مقاله های مهندسی کامپیوتر و IT و ترجمه فارسی آنها > بررسی تأثیر استراتژی ها، فناوری ها و یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی در سازمان های IT: مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات ایران
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید