Skip Navigation Links
 

مقاله جغرافیا با ترجمه فارسی را از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان (پویان) دانلود نمایید. اصل مقاله ISI یا مقاله کنفرانسی هر مقاله جغرافیا با ترجمه فارسی به صورت رایگان قابل دانلود است. با استفاده از امکان جستجوی پیشرفته، مقاله جغرافیا با ترجمه فارسی مورد نظر خود را پیدا نمایید. شما می توانید اقدام به دانلود رایگان مقاله جغرافیا با ترجمه فارسی نموده و پس از بررسی آن در صورت تمایل اقدام به خرید ترجمه فارسی مقاله جغرافیا نمایید.  

همچنین می توانید درادامه همین صفحه لیست مقاله های جغرافیا با ترجمه فارسی را مشاهده نمایید. با کلیلک روی "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" می توانید ضمن مشاهده اطلاعات کامل مقاله مانند ناشر، نویسنده، چکیده فارسی و انگلیسی اقدام به دانلود رایگان مقاله انگلیسی جغرافیا نمایید. 

در صفحه مربوط به مقاله و همچنین در لیست مقاله های جغرافیا با ترجمه فارسی می توانید با کلیک روی "خرید ترجمه فارسی و دانلود" مقاله مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه نمایید. پس از تکمیل فرایند خرید و پرداخت، لینک دانلود مقالات خریداری شده بلافاصله برای شما فعال شده و همچنین به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.  

این مقالات ترجمه شده جغرافیا به صورت کاملا تخصصی ترجمه شده و فایل ترجمه به صورت Word تایپ شده و قابل ویرایش است. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید راهنمای خرید و دانلود از پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان (پویان) را مشاهده کنید.

تعداد بازدید : 5213

Quality of life in rural areas of Croatia: To stay or to leave pdf
کیفیت زندگی در مناطق روستایی کرواسی: ادامه ی زندگی در این مناطق یا مهاجرت؟ word
Spatial Decision Support Systems: Three decades on pdf
سیستم های تصمیم یار مکانی: در طول سه دهه word
Location optimization of urban fire stations: Access and service coverage pdf
بهينه‌سازي محل ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني شهري: دسترسي و پوشش خدمات word
Tidal Errors and Deformations in Regional GPS Networks pdf
خطاها و تغییرشکل های کشندی در شبکه های GPS منطقه ای word
The design and Implement of tourism information system based on GIS pdf
طراحی و اجرای سیستم اطلاعات گردشگری بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS word
SEA in local land use planning — first experience in the Alpine States pdf
SEA در آمایش سرزمین محلی – اولین تجربه در ایالتهای آلپی word
Urban Form and Sustainability: the Case Study of Rome pdf
شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن: مطالعه ی موردی روم word
REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY INTEGRATED LAND USE PLANING IN CHINA pdf
Amazon flood wave hydraulics pdf
هیدرولیک موج سیلابی آمازون word
URBAN COGNITIVE MAPS: COMPUTATION AND STRUCTURE pdf
نقشه های شناختی شهری: محاسبات و ساختار word
Societal response to challenges of global change and human sustainable development pdf
واکنش اجتماعی به چالش های تغییرات جهانی و توسعه پایدار انسانی word
عامل پیش برنده رشد شهری و برنامه ریزی منطقه ای : مطالعه موردی استان گواندونگ چین word
URBAN REGENERATION FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES: A CASE STUDY pdf
احیای شهری برای اجتماعات محلی پایدار، یک نمونه موردی word
Urban planning in office markets: A methodological approach pdf
برنامه ریزی شهری در بازارهای اداری: یک رویکرد روش شناسی word
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY pdf
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ word
URBAN GLOBALIZATION: POLITICAL, ECONOMICAL AND SOCIO-CULTURAL CHANGES pdf
جهانی شدن شهری: تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی word
Risk management of large-scale development projects in developing countries: Cases fromMDI’s projects pdf
Elderly Environment in Malaysia: Impact of Multiple Built Environment Characteristics pdf
محیط زیست سالمندان در مالزی: تاثیر ویژگی های چندگانه ی محیط ساخته شده word
URBAN LAND USE PLANNING THROUGH AN INTEGRATED DATA INFRASTRUCTURE pdf
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به وسیله زیرساخت داده های منسجم word
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول word
Path dependence and the validation of agent-based spatial models of land use pdf
وابستگی مسیر و صحه گذاری مدل های فضایی مبتنی بر عامل در استفاده از زمین word
Post-communist Transformation of Cities in the Countries of the Old Eastern Block: Tirana city between regeneration and renewal pdf
تغییر پست کمونیستی شهرها در کشورهای بلوک شرقی سابق: شهر تیرانا بین نوسازی و نوزایی word
Evaluating sustainability of building projects in urban planning pdf
ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری word

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید