Skip Navigation Links

ارتباطات اجتماعی

تحولات شگرف اجتماعی و توسعه روزافزون ارتباطات جمعی تاثیر قابل توجهی در ساخت برنامه های نظام آموزش عالی پدید آورده است. دگرگونی های ناشی از فعالیت وسایل ارتباط جمعی چه در جوامع صنعتی پیشرفته و چه در جوامع در حال توسعه، مقوله ای است که توجه و اولویت ویژه ای را در چارچوب برنامه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سور خود معطوف داشته است. 

هدف از دوره کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی تربیت و آموزش متخصصانی در زمینه ارتباطات اجتماعی است که آمادگی داشته باشند با استفاده از آموزش های تخصصی ارتباطی در خدمت هدف های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار گیرند و به برنامه ریزی و سیسات گذاری ارتباطات در تمام زمینه های مورد نیاز کمک کنند. 


تعداد بازدید : 2551


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید