علوم جغرافيايی

معرفی رشته علوم جغرافیایی

موضوع جغرافیا، «مكان» است و این علم، مكان را تا جایی كه به زندگی انسان مربوط می‌شود، مطالعه می‌كند و در این مطالعه سعی دارد سطح زمین را از نظر تمام ویژگی‌های آن مانند سردی و گرمی، حاصل‌خیزی، سختی و سستی، شوری و شیرینی، جنگلی و علفزاری، خشكی و رطوبت و هزاران ویژگی دیگر بشناسد. به همین دلیل، مشاهده‌ی مستقیم زمین، روش اصلی مطالعه‌ی جغرافیاست. موضوع بحث جغرافیا، انسان و طبیعت و چشم‌انداز حاصل از كنش متقابل این دو بر یكدیگر است. شناسایی پراكندگی عوامل طبیعی و انسانی در جهان و تحلیل عوامل ایجاد، تشدید و تضعیف این پدیده‌ها در گستره‌ی گیتی به علم جغرافیا باز می‌گردد. در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی كشور نیز علم جغرافیا در مقطع كارشناسی در دو رشته‌ی مجزای جغرافیا (در مفهوم عام آن) و جغرافیای سیاسی- نظامی ارائه می‌شود. رشته‌ی جغرافیا خود دارای سه شاخه‌ی اصلی جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی و كارتوگرافی است. هم‌چنین شاخه‌ی جغرافیای طبیعی دارای دو گرایش ژئومورفولوژی و آب‌وهواشناسی (اقلیم) و شاخه‌ی جغرافیای انسانی دارای سه گرایش جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و جغرافیای سیاسی است. البته گرایش‌های ذكرشده، در دوره‌ی كارشناسی تفاوت محسوسی با یكدیگر ندارند؛ زیرا واحدهای تخصصی هر یك از این گرایش‌ها، كم‌تر از 10 واحد است. در مقطع کارشناسی ارشد، مجموعه علوم جغرافیایی شامل گرایش های: جغرافیای طبیعی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیای نظامی و جغرافیا- برنامه ریزی توریسم می باشد.

پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان (پویان) تلاش می کند تا با فراهم نمودن محیطی پویا به تبادل علوم مربوط به رشته علوم جغرافیایی کمک نماید.


تعداد بازدید : 25979


تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید