Skip Navigation Links

امکان دانلود مقاله ISI ترجمه شده فیزیک حالت جامد در پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان (پویان) میسر شده است. عنوان فارسی و عنوان انگلیسی مقاله ISI فیزیک حالت جامد به همراه سایر مشخصات مقاله ISI فیزیک حالت جامد اعم از ناشر و نویسنده ، حجم و تعداد صفحات مقاله ISI ترجمه شده فیزیک حالت جامد در این لیست مقاله های ISI ترجمه شده فیزیک حالت جامد ارائه شده است. برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی فیزیک حالت جامد روی دکمه "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" کلیک کنید. در صفحه ای که باز می شود علاوه بر امکان دانلود رایگان مقاله انگلیسی فیزیک حالت جامد می توانید چکیده انگلیسی مقاله ISI فیزیک حالت جامد و ترجمه فارسی آن را مشاهده نمایید. پس از  دانلود رایگان مقاله انگلیسی فیزیک حالت جامد در صورت تمایل می توانید اقدام به خرید ترجمه فارسی فیزیک حالت جامد نمایید. برای خرید ترجمه فارسی مقاله ISI فیزیک حالت جامد روی دکمه "خرید ترجمه فارسی و دانلود" کلیک نمایید. پس از تکمیل فرایند خرید می توانید ترجمه فارسی مقاله ISI فیزیک حالت جامد را دانلود نمایید.
لینک دانلود محصولات خریداری شده از جمله مقاله
ISI ترجمه شده فیزیک حالت جامد برای شما ایمیل می شود. لینک دانلود محصولات خریداری شده در ناحیه کاربری شما نیز فعال می شود. لیست مقاله های ISI ترجمه شده فیزیک حالت جامد در پایین همین صفحه آورده شده است.

تعداد بازدید : 18413


مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک حالت‌ جامد

لیست مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک حالت‌ جامد به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش فیزیک حالت‌ جامد نمایید.

Computational study of double-gate graphene nano-ribbon transistors
مطالعه مقایسه‌ای بین ترانزیستورهای دو گیته مبتنی بر نانو روبان گرافنی
Novel carbon nanotube field effect transistor with graded double halo channel
ترانزیستور اثر میدان جدید از نوع نانولوله کربنی با کانال حلقه‌ای مدرج دوبل
Fifteen Years of Work on Thin-Disk Lasers: Results and Scaling Laws
پانزده سال کار بر روی لیزرهای دیسک نازک: نتایج و قوانین ارزیابی
Microwave Modeling of Single Multi-Wall Carbon Nanotubes
مدل سازی مایکروویوی نانولوله های کربنی چند دیواره
Scalable Flat-Panel Nano-Particle MEMS/NEMS Thruster
رانشگر MEMS / NEMS صفحه تخت نانوذره ای مقیاس پذیر
Realisation of ultra-low loss photonic crystal slab waveguide devices
توجیهی بر دستگاه‌های صفحه‌ی موج برِ کریستال فوتونیک با تلفات بسیار کم
Microscale Inorganic Light-Emitting Diodes on Flexible and Stretchable Substrates
دیودهای نوری میکرو معدنی در مواد معدنی و آلی قابل انعطاف
Majority and Minority Network Synthesis With Application to QCA-, SET-, and TPL-Based Nanotechnologies
تلفیق(سنتز) شبکه‌ی اقلیت و اکثریت با بکار گیری نانو فناوری‌های مبتنی بر SET،TPL و QCA
A computational study on electrical characteristics of a novel band-to-band tunneling graphene nanoribbon FET
یک مطالعه مقایسه ای پیرامون مشخصه های الکتریکی یک FET نانو روبان گرافینی تونلی باند به باند
Influence of rotations on the critical state of soil mechanics
اثر دوران ها بر حالت های بحرانی مکانیک خاک
A Perspective on Symmetric Lateral Bipolar Transistors on SOI as a Complementary Bipolar Logic Technology
Energy Levels of InGaAs/GaAs Quantum Dot Lasers with Different Sizes
سطوح انرژی لیزرهای نقطه‌ای InGaAs/GaAs با اندازه‌های مختلف
Equivalent circuit model of quantum dot semiconductor optical amplifiers: dynamic behaviour and saturation properties
مدل مدار معادل تقویت کننده های نوری نقطه کوانتومی نیمه هادی: رفتار دینامیکی و خواص اشباع
A fibre-optic humidity sensor based on a porous silica xerogel film as the sensing element
حس‌گر رطوبتی فیبر نوری مبتنی بر یک لایه‌ی زیروژل سیلیکای متخلخل به عنوان عنصر حساس
Numerical evaluation and characterization of single junction solar cell based on thin-film a-Si:H/a-SiGe:H hetero-structure
ارزیابی عددی و توصیف سلول خورشیدی تک پیوندی مبتنی بر لایه نازک یک Si:H/SiGe: ساختار هترو H
Bidirectional Quantum Teleportation by Using Five-qubit Cluster State
دورترارسانی کوانتومی دوسویه با استفاده از حالت خوشه ای پنج کیوبیتی
Crystal Growth and Scintillation Properties of Cs2NaGdBr6:Ce+3
رشد کریستال و خصوصیات سوسوزنی Cs2NaGdBr6:Ce+3
Effect of Anode Designs on Ion Emission Characteristics of a Plasma Focus Device
اثر طرح های آند بر روی خواص انتشار یون یک دستگاه کانونی پلاسمایی
Controlled growth of GaN nanowires by pulsed metalorganic chemical vapor deposition
رشد کنترل شده ی نانوسیم های GaN به وسیله رسوبگیری پالسی بخار شیمیایی فلز آلی
Sonochemical synthesis of copper selenides nanocrystals with different phases
سنتز سونوشیمیایی نانو کریستال های سلناید مس در فاز های مختلف
Influence of Indium-Percentage Variation on Dynamical Characteristics of In xGa1-xAs/GaAs(001) Quantum Dot Lasers
تأثیر تغییر درصد ایندیم در ویژگی های دینامیکی لیزر نقطه کوانتومی InxGa1-xAs/GaAs-001

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید