Skip Navigation Links

امکان دانلود مقاله انگلیسی شیمی کاربردی با ترجمه فارسی در پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان (پویان) امکان پذیر شده است. عنوان فارسی و عنوان انگلیسی مقاله انگلیسی شیمی کاربردی به همراه سایر مشخصات مقاله انگلیسی شیمی کاربردی اعم از ناشر و نویسنده ، حجم و تعداد صفحات مقاله انگلیسی شیمی کاربردی در این لیست مقاله های انگلیسی شیمی کاربردی با ترجمه فارسی ارائه شده است. برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی شیمی کاربردی روی دکمه "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" کلیک کنید. در صفحه ای که باز می شود علاوه بر امکان دانلود رایگان مقاله انگلیسی شیمی کاربردی می توانید چکیده انگلیسی مقاله انگلیسی شیمی کاربردی و ترجمه فارسی آن را مشاهده نمایید. پس از  دانلود رایگان مقاله انگلیسی شیمی کاربردی در صورت تمایل می توانید اقدام به خرید ترجمه فارسی مقاله انگلیسی شیمی کاربردی نمایید. برای خرید ترجمه فارسی مقاله انگلیسی شیمی کاربردی روی دکمه "خرید ترجمه فارسی و دانلود" کلیک نمایید. پس از تکمیل فرایند خرید می توانید ترجمه فارسی مقاله انگلیسی شیمی کاربردی را دانلود نمایید.

لینک دانلود محصولات خریداری شده از جمله مقالات ترجمه شده شیمی کاربردی برای شما ایمیل می شود. لینک دانلود محصولات خریداری شده در ناحیه کاربری شما نیز فعال می شود. لیست مقاله های انگلیسی شیمی کاربردی با ترجمه فارسی در پایین همین صفحه آورده شده است.

تعداد بازدید : 20412


مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی کاربردی

لیست مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی کاربردی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده شيمی گرایش شیمی کاربردی نمایید.

Synthesis and characterization of manganese ferrite nanoparticles by thermal treatment method
سنتز و شناسایی نانو ذرات فریت منگنز با استفاده از روش عملیات حرارتی
Sorption of divalent metal ions from aqueous solution by carbon nanotubes: A review
جذب یون های فلزی دوظرفیتی از محلول آبی توسط نانولوله های کربنی (مقاله مروری)
Substrate preference of a Geobacillus maltogenic amylase:A kinetic and thermodynamic analysis
ترجیح بسترهای ژئوباسیلوس مالتوژنیک آمیلاز؛ تجزیه و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی
Theory of square-wave voltammogram starting at the equilibrium potential
نظریه ولتاموگرام موج مربعی با شروع از پتانسیل تعادل
جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی فعالیتهای لاکاز و تیروزیناز در یک باکتری melanogenic جدید خاک
Comparison of the molten globule states of thermophilic and mesophilic α-amylases
مقایسه حالات گلبول مذاب از گرما و مزوفیل α-آمیلاز
Industrial enzyme applications Ole Kirk, Torben Vedel Borchert and Claus Crone Fuglsang
کاربردهای آنزیم صنعتی Ole Kirk, Torben Vedel Borchert and Claus Crone Fuglsang
A review of recent trends in analytical applications of electrogenerated chemiluminescence
بررسی روندهای اخیر کاربردهای تجزیه ای لومینسانس شیمیایی تولید شده به روش الکتروشیمی
Analytical challenges in breath analysis and its application to exposure monitoring
چالشهای تجزیه ای در تجزیه تنفس و کاربرد آن در کنترل کردن در معرض گذاری
Energy production from biomass (part 1): overview of biomass
تولید انرژی از زیست توده (بخش اول): مروری بر زیست توده
The 2 1Ag state of isolated cis,trans-1,3,5,7-octatetraene: Two-color resonance enhanced two-photon
حالت 1Ag 2 سیس و ترانس-7،5،3،1-اکتا تترا ان: رشد میزان مطالعات یونیزاسیون دو فوتون بوسیله رزونانس دو رنگ
Applications of capillary electrophoresis in forensic analytical chemistry
کاربردهای الکتروفورز مویین در شیمی تجزیه ای قضایی
Study on the ultrasonic irradiation of coal water slurry
تحقیقی درباره پرتودهی فراصوتی مخلوط آبی ذغال سنگ
The development of LC-MS
توسعه کروماتوگرافی مایع-اسپکترومتری جرمی
استخراج ترتیبی هیدروکربن های چندحلقه ای آروماتیک با استفاده از آب زیر مرحله بحرانی
MINERAL CONTENTS IN PLEUROTUS (OYSTER MUSHROOM): ASSOCIATION OF COOKING METHOD
مقدار مواد معدنی موجود در Pleurotus (قارچ کلاهکدار): روش پخت مربوطه
Membrane air-conditioning system driven by renewable energy
سیستم تهویه هوای غشایی که با انرژی های تجدید پذیر کار می کنند
Electrolyte-Dependent Electrosynthesis and Activity of Cobalt-Based Water Oxidation Catalysts
الکتروسنتز وابسته به الکترولیت و فعالیت کاتالیستهای اکسیداسیون آب بر پایه کبالت
Applications of Femtochemistry to Proteomic and Metabolomic Analysis
کاربرد فمتوشیمی در آنالیز پروتئوم و متابولومیک
An aptamer-based electrochemical biosensor for the detection of Salmonella
یک حسگر زیستی الکتروشیمیایی مبتنی بر آپتامر برای تشخیص سالمونلا

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید