مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی (صفحه 1)

Constructs in Strategic Management pdf
سازه‌ها در مدیریت استراتژیک word
Determinants of top management’s capability to identify core employees pdf
عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی word
Strategic knowledge management, innovation and performance pdf
مدیریت استراتژیک اطلاعات، نوآوری و عملکرد word
مدیریت توسعه: تئوری ها، روش ها و کاربردها در کارآفرینی، نوآوری و برخورد معقول word
A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions pdf
مدلی از کارآفرینی استراتژیک (راهبردی): ساختار و ابعاد آن word
Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction pdf
عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی word
DYNAMIC CAPABILITIES AND STRATEGIC MANAGEMENT pdf
مدیریت استراتژیک و توانایی های دینامیک word
Implementing a technology strategy in developing countries The experience of the Indonesian rolling stock industry pdf
اجرای استراتژی فناوری در کشور های در حال توسعه -تجربه صنعت ترن های خط آهن اندونزی word
Technological management: expanding the perspective of management of technology pdf
مدیریت حرفه ای : توسعه چشم انداز مدیریت فناوری word
The future of strategic management research: Assessing the quality of theory borrowing pdf
آینده تحقیقات مدیریت استراتژیک: ارزیابی کیفیت استقراض تئوری ها word
Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness pdf
شیوه های حاکمیت شبکه ای: ساختار، مدیریت و اثر بخشی word
Technological management: expanding the perspective of management of technology pdf
مدیریت حرفه ای(فناورانه ) : توسعه چشم انداز مدیریت فناوری word
An investigation on critical success factors for knowledge management using structural equation modeling pdf
بررسی عوامل حیاتی موفقیت برای مدیریت دانش با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری word
Strategic Management and the Internal Organization of Food Marketing Firms pdf
مدیریت استراتژیک و سازمان داخلی شرکتهای بازاریاب غذا word
Modelling of the Strategic Recruitment Process by Axiomatic Design Principles pdf
مدل سازی یک روند استخدام استراتژیک توسط اصول طراحی بدیهیات word
Strategic Management of Uncertainty pdf
مدیریت استراتژیک عدم اطمینان word
ایجاد جامعه دانشی پروژه ای کلان نگر از طریق آموزش مدیریت پروژه در تحقیق و توسعه (R&D) word
Perspectives on leadership in business schools pdf
چشم اندازهایی درباره رهبری در مدارس کسب و کار word
Application of AHP in the Design of a Strategy Map pdf
کاربرد AHP در طراحی نقشه استراتژی word

سایر مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مدیریت اجرایی > مقاله های مدیریت اجرایی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید