مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 2)

Optimization of CNFET Parameters for High Performance Digital Circuits pdf
بهینه‌سازی پارامترهای CNFET برای مدارهای دیجیتالی پیشرفته word
Tuning Physical and Optical Properties of ZnO Nanowire Arrays Grown on Cotton Fibers pdf
تنظیم خواص فیزیکی و نوری آرایه های نانو سیمی ZnO رشد یافته بر روی الیاف پنبه word
Compact core model for Symmetric Double-Gate Junctionless Transistors pdf
مدل هسته کامپکت (کم حجم) ترانزیستورهای بدون پیوند دوگیتی متقارن word
The Mechanism of Spark Discharge in Air at Atmospheric Pressure I,III pdf
مکانیزم تخلیه جرقه در هوا در فشار اتمسفر2,1 word
Magnetic field sensor based on asymmetric optical fiber taper and magnetic fluid pdf
سنسور میدان مغناطیسی مبتنی بر سیال مغناطیسی و باریک‌کننده فیبر نوری نامتقارن word
MHD mixed convection and entropy generation in a 3-D microchannel using Al2O3–water nanofluid pdf
همرفت ترکیبی MHD و تولید آنتروپی در یک میکروکانال سه بُعدی با استفاده از نانوسیال آب-Al2O3 word
Spectral, morphological and antibacterial studies of b-cyclodextrin stabilized silver – Chitosan nanocomposites pdf
Flexible gas sensor array with an embedded heater based on metal decorated carbon nanofibres pdf
Microstructure and electronic properties of ultra-nano-crystalline-diamond thin films pdf
ویژگی‌های میکروساختاری و الکترونیکی فیلم‌های نازک الماس بلورین اولترانانو word
Nanoparticle Diffusion in Methycellulose Thermoreversible Association Polymer pdf
نفوذ نانو ذرات در تجمع پلیمر برگشت پذیر گرمایی متیل سلولز word
Microstructure and thermal expansion behavior of spray-deposited Al–50Si pdf
میکروساختار و رفتار انبساط گرمایی Al-50Si رسوب داده شده بوسیله پاشش word
Microlenses focal length measurement using Z-scan and parallel moiré deflectometry pdf
A Fiber Bragg Grating Sensor System for Train Axle Counting pdf
یک سیستم سنسور توری براگ فیبری برای شمارش محور قطار word
Quantum Dot Lasers pdf
لیزرهای نقاط کوانتومی word
A computational study on electrical characteristics of a novel band-to-band tunneling graphene nanoribbon FET pdf
یک مطالعه مقایسه ای پیرامون مشخصه های الکتریکی یک FET نانو روبان گرافینی تونلی باند به باند word
Single Chip Gas Sensor Array for Air Quality Monitoring pdf
آرایه سنسور گاز تک چیپی برای مانیتورینگ کیفیت هوا word
Tri-Gate Graphene Nanoribbon Transistors With Transverse-Field Bandgap Modulation pdf
ترانزیستورهای نانونوار گرافنی سه دروازه با مدولاسیون گاف نواری توسط میدان عرضی word
Nanowire transistors without junctions pdf
ترانزيستورهاي نانوسيم بدون اتصال word
L-DOPA functionalized, multi-branched gold nanoparticles as brain-targeted nano-vehicles pdf
نانوذرات طلای چند شاخه عامل دار با لوودوپا به عنوان نانوحامل های هدفمند مغزی word
Role of green fluorescent proteins and their variants in development of FRET-based sensors pdf
"نقش پروتئین های فلوئورسنت سبز و مشتقات آن ها در گسترش حسگرهای مبتنی بر FRET" word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید