مقالات ترجمه شده زمین شناسی (صفحه 1)

Experimental investigation of the pore structure characteristics of the Garau gas shale formation in the Lurestan Basin, Iran pdf
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات ساختمانی منفذی سازند شیل گازی گرو در حوضه لرستان، ایران word
Numerical modeling of Z-TEM (airborne AFMAG) responses to guide exploration strategies pdf
مدلسازی عددی پاسخ های (Z-TEM (AFMAG هوایی برای راهنمایی روش های اکتشاف word
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY pdf
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ word
Conservation tillage and depth stratification of porosity and soil organic matter pdf
زراعت(كشاورزي، خاكورزي) حفاظتي و قشر بندي عميق تخلخل و ماده آلي خاك word
InSAR mapping and modelling of an active Iranian salt extrusion pdf
مدلسازی و نقشه برداری InSAR از یک برون رانی فعال نمک در ایران word
Impact of weathering on slope stability in soft rock mass pdf
اثر هوازدگی بر پایداری شیب در توده سنگ نرم word
Amazon flood wave hydraulics pdf
هیدرولیک موج سیلابی آمازون word
Effect of clay minerals on froth stability in mineral flotation: a revie pdf
مروری بر اثر کانی های رُسی روی پایداری کف در شناورسازی مواد معدنی word
Application of geochemical methods in geothermal exploration in Kenya pdf
کاربرد روش‌های ژئوشیمیایی برای اکتشاف ژئوترمالی در کنیا word
Sustainable Development and Energy Geotechnology− Potential Roles for Geotechnical Engineering pdf
توسعه پایدار و نقش پتانسیل ژئوتکنولوژی انرژی برای مهندسی ژئوتکنیک word
Recent developments in the direct-current geoelectrical imaging method pdf
پیشرفت های جدید در روش تصویربرداری ژئوالکتریکی جریان مستقیم word
A review of selected ground penetrating radar applications to mineral resource evaluations pdf
مروری بر کاربردهای منتخب رادار نفوذی زمین برای ارزیابی ذخایر معدنی word
The use of multi-electrode resistivity imaging in gravel prospecting pdf
استفاده از تصویربرداری چندالکترودی مقاومت ویژه در پی‌جویی شن word
Blast-induced dynamic rock fracture in the surfaces of tunnels pdf
شکست های دینامیکی ایجاد شده بر اثر انفجار در سطح تونل ها word
High resolution processing of 3D seismic data for thin coal seam in Guqiao coal mine pdf
Geochemical exploration for gold in western Turkey: success and failure pdf
اکتشافات ژئوشیمیایی برای طلا در غرب ترکیه: موفقیت و شکست word
Spatial Distribution of Groundwater Quality with Geostatistics (Case Study: Yazd-Ardakan Plain pdf
توزیع فضایی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار (مطالعه ی موردی: دشت یزد-اردکان) word

سایر مقالات ترجمه شده زمین شناسی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > زمین شناسی > مقاله های زمین شناسی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید