دانلود مقاله ترجمه شده اندرکنش جنبشی شمع ها در پراکندگی جانبی زمین


چطور این مقاله مهندسی عمران و نقشه برداری را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2008977 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی عمران و نقشه برداری در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
985,000 ریال
شناسه محصول :
2008977
سال انتشار:
2014
حجم فایل انگلیسی :
1 Mb
حجم فایل فارسی :
785 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

اندرکنش جنبشی شمع ها در پراکندگی جانبی زمین

عنوان انگليسي

Kinematic interaction of piles in laterally spreading ground

نویسنده/ناشر/نام مجله

Bull Earthquake Eng

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری شامل 17 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 25 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

کلیه روش های تجربی کنونی برای طراحی شمع در خاک روان شده ازین جهت با یکدیگر مطابقت دارند که فشار نهایی خاک روی شمع نسبت به فشارهای نهایی مرجع در نبود روانگرایی به شدت کاهش می یابند. با این حال، در مورد حد کاهش مزبور اختلافاتی دیده می شود و نیز در مورد شمع و پارامترهای خاک که آن را کنترل می کنند، هم چنان بحث وجود دارد. بطور مثال، داده های آزمایشگاهی مستند براساس آزمایشات سانتریفیوژ، نشان می دهند که فشارهای آب حفره ای منفی قابل ملاحظه ممکن است به دلیل آماس خاک روانگرا که در پیرامون بخش فوقانی شمع جریان می یابد، افزایش یابند و در نتیجه فشارهای نهایی خاک را تا بالاتر از مقادیر توصیه شده بالا روند. از لحاظ ابهامات علمی فوق، مسئله بصورت عددی با بهره گیری از یک شیوه دینامیکی سه بعدی مورد تحلیل قرار گرفت. بطور مثال، مدل FLAC 3D با مدل ساختار ماسه NTUA، برای بارگذاری دینامیکی و روانگرایی ماسه های غیرچسبنده با یکدیگر ترکیب شدند و سپس جهت انجام تحلیل های پارامتری برای شمع، ماسه و مشخصه های تحریک لرزه ای مختلف بکار گرفته شدند. جهت حصول اطمینان از قابل قبول بودن پیش بینی ها، روش عددی در ابتدا با آزمایشات سانتریفیوژ مزبور مورد تأیید قرار گرفت. سپس این نتیجه حاصل شد که فشارهای آب حفره ای ناشی از آماس خاک، در حقیقت برای شرایط معمول خاک و شمع که در عمل با آن مواجه می شویم، امکان پذیر می باشند. در نتیجه، جدا از تراکم نسبی ماسه که یک پارامتر مرسوم در اغلب روابط تجربی است، تعدادی از سایر عوامل مرتبط با آماس نیز بر فشار نهایی خاک اثرگذارند مانند: تنش موثر محدوده کننده ، نفوذپذیری ماسه و دوره تناوب تحریک غالب و نیز قطر و تغییرشکل خمشی شمع. علاوه بر این، ثابت گردید که اثرات آماس در بخش های فوقانی و میانی شمع مشهودتر بوده و اثر مخرب کلی بر پاسخ شمع خواهد داشت. در نهایت، یک ارزیابی مقدماتی در مورد نتایج عددی نشان می دهد که شکل گیری یک فناوری جدید برای ارزیابی پاسخ p-y در خاک های با پراکندگی جانبی که اثرات فوق الذکر را لحاظ نماید، امکان پذیر است.

1-مقدمه

شیوه طراحی کنونی شمع هایی که تحت اثر بار افقی قرار دارند، تا حد بسیاری مبتنی بر روش تیر روی شالوده جابجاکننده غیرخطی (BNWF)می باشد که بطور جایگزین با نام روش p-y معروف است. مبهم ترین پارامتری که در رابطه فوق نقش دارند احتمالاً تعیین رابطه غیرخطی نیرو-جابجایی برای فنرهای جابجاکننده است که بطور گسترده با نام منحنی های p-y معروف هستند. .در یک تحلیل معمول BNWF، مشخصه های منحنی های p-y بسته به نوع خاکی که در آن شمع ساخته می شود و نیز نوع بارگذاری اعمال شده بر روی شمع متفاوت است. تا آنجا که نوع خاک حائز اهمیت باشد، می توانیم بین خاک های چسبنده و غیرچسبنده تمایز قائل شویم، در حالی که خاک های غیرچسبنده می تواند غیرروانگرا (که ازین پس خاک خشک نام می گیرد) یا خاک روان شده باشد. همین طور برای انواع متفاوت بارهایی که روی شمع اعمال می شوند، انواع جنبشی (ناشی از جابجایی جانبی زمین) یا خارجی (بارها و لنگرهای اعمال شده در سر شمع ناشی از یک ابرسازه) وجود دارد. افزون بر این، بارهای خارجی می توانند استاتیکی یا دینامیکی باشند، در حالی بارهای جنبشی می تواند موقتی یا دائمی باشند....


شمع های منفرد پراکندگی جانبی روانگرایی روابط p-y تحلیل عددی سه بعدی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

All current empirical approaches for pile design in liquefied soils agree that the ultimate soil pressure on the pile is drastically reduced relative to the reference ultimate pressures, in the absence of liquefaction. However, there is disagreement with regard to the extent of the aforementioned reduction and also controversy about the pile and soil parameters which control it. For instance, well documented experimental data from centrifuge tests show that significant negative excess pore pressures may develop due to the dilation of the liquefied soil that flows around the upper part of the pile, thus enhancing ultimate soil pressures well above the recommended values. In view of the above objective uncertainties, the problem was analyzed numerically using a 3D dynamic procedure. Namely, FLAC 3D was combined with the NTUA Sand constitutive model, for dynamic loading and liquefaction of cohesionless soils, and was consequently used to perform parametric analyses for various pile, soil and seismic excitation characteristics. To ensure the validity of the predictions, the numerical methodology was first verified against the afore mentioned centrifuge experiments. It is thus concluded that dilation-induced negative excess pore pressures are indeed possible for common pile and soil conditions encountered in practice. As a result, apart from the relative density of the sand, a common parameter in most empirical relations, a number of other dilation related factors influence also the ultimate soil pressure, suchas: the effective confining stress, the permeability of the sand and the predominant excitation period, as well as the pile diameter and deflection. Furthermore, it is shown that dilation effects are more pronounced at the upper and middle segments of the pile, having an overall detrimental effect on pile response. Finally, a preliminary evaluation of numerical results shows that the development of a new methodology for the evaluation of p–y response in laterally spreading soils which would incorporate the above effects is feasible.

Keywords: Single piles Lateral spreading Liquefaction p–y Relations
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید