دانلود مقاله ترجمه شده بازتوزیع لنگر خمشی در تیرهای سراسری بتنی مسلح به FRP


چطور این مقاله مهندسی عمران و نقشه برداری را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2008939 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی عمران و نقشه برداری در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
880,000 ریال
شناسه محصول :
2008939
سال انتشار:
2013
حجم فایل انگلیسی :
1 Mb
حجم فایل فارسی :
811 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

بازتوزیع لنگر خمشی در تیرهای سراسری بتنی مسلح به FRP

عنوان انگليسي

Moment redistribution in continuous FRP reinforced concrete beams

نویسنده/ناشر/نام مجله

Construction and Building Materials

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری شامل 10 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 25 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

هدف اصلی این مقاله، محاسبه بازتوزیع لنگر خمشی در تیرهای سراسری بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمر مسلح به الیاف (FRP) می باشد. یک شیوه عددی بر پایه تعادل نیروها و سازگاری کامل کرنش ها جهت محاسبه روابط لنگر-انحنا و ظرفیت های خمشی مقاطع بتن مسلح به فولاد و مسلح به FRP ابداع گردید. سپس بازتوزیع لنگر خمشی با مقایسه لنگرهای الاستیک و آزمایشگاهی در لحظه تسلیم و ظرفیت خمشی گزارش شده در مقاطع بحرانی تیرهای سراسری بتن مسلح به FRP در مطالعات مربوطه محاسبه شد. انحنای مقاطع کمFRP در لحظه گسیختگی FRP زیاد بود اما تسلیم بصورت ناگهانی رخ داد که اجازه هیچ بازتوزیع لنگرخمشی را نداد. از سوی دیگر، مقاطع پرFRP، انحنای بیشتری را در لحظه تسلیم نسبت به مقاطع پرفولاد تجربه کردند که دلیل آن، کمتر بودن مدول ارتجاعی FRP بود. هرچند توزیع های لنگرخمشی آزمایشگاهی و الاستیک در تسلیم برای بسیاری از تیرهای آزمایش شده در محلی دیگر به ویژه تیرهای بتن مسلح به CFRP اختلاف قابل توجهی داشت، با این حال لنگر خمشی آزمایشگاهی در تکیه گاه میانی در لحظه تسلیم نسبت به ظرفیت خمشی متناظر بسیار کمتر بود که دلیل آن جداشدگی آرماتورهای FRP از بتن در ناحیه تگیه گاه میانی بود. علاوه بر این، بازتوزیع لنگرخمشی منفی روی تکیه گاه میانی همواره بزرگتر از مقدار نظیر در وسط دهانه است که این اختلاف حدود 66% است. هم چنین نشان داده شد که پیش بینی ظرفیت باربری تیرهای سراسری بتن مسلح به FRP با استفاده از لنگر جداکننده در مقطع تکیه گاه میانی، نزدیک ترین پیش بینی به بار تسلیم آزمایشگاهی است.

1-مقدمه

خوردگی آرماتورهای فولادی در سازه های بتنی، باعث افزایش ترک خوردگی و خردشدگی بتن می شود که این امر به نگهداری و تعمیرات هزینه بری منتج می شود. کاربرد FRP به عنوان مسلح کننده جایگزین در سازه های بتنی به عنوان راه حلی ابتکاری برای این گونه مسائل آشکار شده است. علاوه بر مشخصات غیرخورنده، FRPها دارای نسبت های بالای مقاومت به وزن و مشخصات غیرمغناطیسی هستند که آنها را به عنوان مسلح کننده ای برای سازه های بتنی در محیط ها و شرایط خوردگی شدید که شفافیت مغناطیسی در این مواقع نیاز است، جذاب ساخته است. بازتوزیع لنگر خمشی در اعضای سراسری اجازه انعطاف پذیری بیشتر در طراحی سازه را می دهد. این معمولاً با کاهش لنگرهای منفی در تکیه گاه ها در ازای تغییرات متناسب در لنگرهای مثبت جهت برقراری تعادل به وقوع می پیوندد. در نتیجه، می توان از تراکم آرماتورها در اتصالات تیر-ستون در نواحی با لنگر منفی جلوگیری کرد. بطور جایگزین، زمانی که بازتوزیع لنگر خمشی در ترکیب بارهای مختلف بکار می رود، هر دو لنگر خمشی مثبت و منفی قابل کاهش بوده که به طرحی اقتصادی می انجامد. (FRP) می باشد. یک شیوه عددی بر پایه تعادل نیروها و سازگاری کامل کرنش ها جهت محاسبه روابط لنگر-انحنا و ظرفیت های خمشی مقاطع بتن مسلح به فولاد و مسلح به FRP ابداع گردید. سپس بازتوزیع لنگر خمشی با مقایسه لنگرهای الاستیک و آزمایشگاهی در لحظه تسلیم و ظرفیت خمشی گزارش شده در مقاطع بحرانی تیرهای سراسری بتن مسلح به FRP در مطالعات مربوطه محاسبه شد. انحنای مقاطع کمFRP در لحظه گسیختگی FRP زیاد بود اما تسلیم بصورت ناگهانی رخ داد که اجازه هیچ بازتوزیع لنگرخمشی را نداد. از سوی دیگر، مقاطع پرFRP، انحنای بیشتری را در لحظه تسلیم نسبت به مقاطع پرفولاد تجربه کردند که دلیل آن، کمتر بودن مدول ارتجاعی FRP بود. هرچند توزیع های لنگرخمشی آزمایشگاهی و الاستیک در تسلیم برای بسیاری از تیرهای آزمایش شده در محلی دیگر به ویژه تیرهای بتن مسلح به CFRP اختلاف قابل توجهی داشت، با این حال لنگر خمشی آزمایشگاهی در تکیه گاه میانی در لحظه تسلیم نسبت به ظرفیت خمشی متناظر بسیار کمتر بود که دلیل آن جداشدگی آرماتورهای FRP از بتن در ناحیه تگیه گاه میانی بود. علاوه بر این، بازتوزیع لنگرخمشی منفی روی تکیه گاه میانی همواره بزرگتر از مقدار نظیر در وسط دهانه است که این اختلاف حدود 66% است. هم چنین نشان داده شد که پیش بینی ظرفیت باربری تیرهای سراسری بتن مسلح به FRP با استفاده از لنگر جداکننده در مقطع تکیه گاه میانی، نزدیک ترین پیش بینی به بار تسلیم آزمایشگاهی است....

تیرهای بتنی تیرهای سراسری بازتوزیع لنگر خمشی پلیمر مسلح به الیاف :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

The main purpose of this paper is to assess moment redistribution in continuous concrete beams reinforced with fibre reinforced polymer (FRP) bars. A numerical technique based on equilibrium of forces and full compatibility of strains has been developed to evaluate the moment–curvature relationships and moment capacities of FRP and steel reinforced concrete sections. Moment redistribution has then been assessed by comparing elastic and experimental moments at failure, and moment capacity at critical sections of continuous FRP reinforced concrete beams reported on the literature.The curvature of under reinforced FRP sections was large at FRP rupture but failure was sudden, that would not allow any moment redistribution. On the other hand, FRP over reinforced sections experienced higher curvature at failure than steel over reinforced sections owing to the lower FRP modulus of elasticity. Although the experimental and elastic bending moment distributions at failure are significantly different for many beams tested elsewhere, in particular CFRP reinforced concrete beams, the experimental bending moment over the middle support at failure was far lower than the corresponding moment capacity owing to the de-bonding of FRP bars from concrete in the middle support region. Furthermore, the hogging moment redistribution over the middle support is always larger than that at mid-span by around 66%. It was also shown that the load capacity prediction of continuous FRP reinforced concrete beams using the de-bonding moment at the middle support section was the closest to the experimental failure load.

Keywords: Concrete beams Continuous beams Moment redistribution Fibre reinforced polymer
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید