دانلود مقاله ترجمه شده انتخاب های استراتژیک: سیستم حسابداری مدیریت


چطور این مقاله حسابداری را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2007961 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله حسابداری در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,150,000 ریال
شناسه محصول :
2007961
سال انتشار:
2010
حجم فایل انگلیسی :
475 Kb
حجم فایل فارسی :
84 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

انتخاب های استراتژیک: سیستم حسابداری مدیریت

عنوان انگليسي

Strategic Choices: The Case Of Management Accounting System

نویسنده/ناشر/نام مجله

The Journal of Applied Business Research

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده حسابداری شامل 14 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 15 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

در حالیکه گسترش حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) در دهه اخیر در حال رشد بوده است، همچنان ادبیات گسترده ای در این زمینه که به طور مستقیم به روابط بین سیستم حسابداری مدیریت و استراتژی بپردازد وجود ندارد. تحقیقات حسابداری مدیریت (MAR) بحث خاصی را درباره SMA مطرح کرده اند و نتیجه گیری کرده اند که 1) کمتر از 20 مقاله کلیدی درباره این موضوع در مجلات اصلی دانشگاهی وجود دارد، 2) چارچوب مفهومی جامع برای SMA وجود ندارد و 3) شواهد تجربی محدودی در این زمینه وجود دارد. برای بررسی این مساله ومسائل مربوط به آن مطالعه ای درباره اهمیت نسبی استفاده از اطلاعات هزینه برای ملاحظات استراتژیک و دو سطح تجزیه و تحلیل رقابتی انجام شد- اطلاعات هوش رقابتی شرکت و اطلاعات هوش رقابتی کسب وکار. یافته های مطالعه ادراک مدیران از دو بعد تغییرات محیطی (اطمینان و ثبات) را با دو سطح تجزیه وتحلیل رقابتی مرتبط می کند. برای کسب شناخت بیشتر از این رابطه، نمونه ای تصادفی از 110 شرکت بزرگ سعودی انتخاب شدند و داده ها از مدیران ارشد جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که 1) ادراکات مدیران بین اطمینان و ثبات نسبت به محیط متفاوت است و 2) اهمیت نسبی مربوط به اطلاعات هوش رقابتی کسب وکار ارتباط مثبت با افزایش بی ثباتی دارد و 3) استفاده از اطلاعات هوش رقابتی شرکت رویه ای متداول است. یکی از تفاسیر نتایج این است که بی ثباتی بازار موجب تغییر استراتژی می شود و اطلاعات هزینه در تفکر مدیریتی برای حمایت از توسعه استراتژیک و انطباق با فشارهای رقابتی و بازسازی و تنظیم مجدد استراتژی کسب وکار استفاده می شوند.

1-مقدمه

اهمیت اطلاعات حسابداری در توسعه و به کارگیری استراتژی در ادبیات به خوبی نشان داده شده است (سیموند 1981، شانک 1989، شانک و گوینداراجان 1989، برامویچ 1990، دنت 1990، سیمونز 1990، ویلسون 1991، میا و کلارک 1999، کوپر و اسلاگمولدر 1998، اسلاگمودر 1998، کیت و روزن 1999). این نویسندگان و دیگر نویسندگان مسائلی را درباره حسابداری مدیریت سنتی و ناتوانی آن برای ایجاد ارتباط بین گزینه های استراتژیک شرکت مطرح کرده اند. سیستم سنتی حسابداری مدیریت (MAS) تلاش می کند که بر اطلاعات مالی داخلی و تاریخی اتکا کند و اطلاعات مربوط به عوامل خارجی را نادیده می گیرد....

 

حسابداری مدیریت مدیریت هزینه حسابداری مدیریت استراتژیک :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

While  the  popularity  of  strategic  management  accounting  (SMA)  has  been  growing  over  the  last decade, there is still not an extensive literature, which directly addresses the relationship between management  accounting system and  strategy.  The  Management  Accounting  Research  (MAR) constructed a special issue on SMA and concluded that (1) there were less than 20 key articles on this  subject  in the mainstream  academic  journals;  (2)  there was a  lack  of comprehensive conceptual framework for SMA; and (3) there was limited empirical evidence. To explore this and related  issues,  a  study  of  the  relative  significance  of  the  use  of  cost  information  for  strategic considerations in relation to two levels of competitive analysis-corporate competitive intelligent information,  and  business  competitive  intelligent  information-was  undertaken. The findings of the  study relate  managers’ perceptions  of  two  dimensions  of  their  environmental changes (stability  and certainty)  to  the  two  levels  of  competitive  analysis.  In  order  to  gain  a  wider understanding of this relationship, a random sample of 110largeSaudi companies were selected and data collected from senior managers. The results showed that (1) the perceptions of managers differ between their environmental certainty and stability; (2) the relative significance accorded to business  competitive  intelligent  information was positively  associated  with  rising instability;  (3) the use of corporate competitive intelligent information was a common practice. An interpretation of the results is that market instability stimulates strategic movement and cost information is being used  in  management  thinking  to  support  strategic  development  in  meeting  competitive  pressures and in restructuring and reconfiguration of business strategy

Keywords: Management Accounting Cost Management Strategic Management Accounting
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله حسابداری با ترجمه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید