دانلود مقاله ترجمه شده اثرات تنش های نمک و خشکی بر جوانه زنی، ظهور و رشد گیاهچه گندم دوروم (.Triticum durum Desf)


چطور این مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2007405 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
800,000 ریال
شناسه محصول :
2007405
سال انتشار:
2010
حجم فایل انگلیسی :
448 Kb
حجم فایل فارسی :
706 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

اثرات تنش های نمک و خشکی بر جوانه زنی، ظهور و رشد گیاهچه گندم دوروم (.Triticum durum Desf)

عنوان انگليسي

Effects of salt and drought stresses on germination, emergence and seedling growth of Durum wheat

نویسنده/ناشر/نام مجله

Journal of Agricultural Research

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی شامل 9 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 17 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

تحقیق پیش رو برای ارزیابی مقاومت گندم دوروم (.Triticum durum Desf) به تنش اسمزی در پتانسیل های آبی MPa 2/0-، 4/0-، 6/0- و 8/0- ایجاد شده توسط پلی اتیلن گلیکول PEG-8000 (پلی اتیلن گلیکول 8000) یا محلول های NaCl در مرحله مقدماتی رشد گیاه، انجام شد. هرکدام در جوانه زنی، ظهور و رشد اولیه گیاهچه برای دو رقم گندم دوروم (.Triticum durum Desf) متفاوت از لحاظ مقاومت به خشکی (BD290273 و اومرابیا) مورد بررسی قرار گرفتند. درصد جوانه زنی و ظهور روزانه و نهایی و همینطور نرخ جوانه زنی و ظهور گیاهچه و وزن تازه و خشک گیاهچه در این مطالعه تحت شرایط کنترل شده، اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد نرخ های جوانه زنی و ظهور در هر دو محلول در هر دو رقم با تأخیر همراه بوده و بین ژنوتیپ ها درمیان مراحل رشد تفاوت هایی وجود داشت، با توجه به اینکه رقم اومرابیا نرخ بالاتری از جوانه زنی و ظهور را نسبت به ژنوتیپ BD290273 در NaCl نشان داد، اما BD290273 کمتر تحت تأثیر محلول های NaCl و PEG در مرحله ظهور قرار داشت. کلرید سدیم نسبت به PEG-8000 اثر کمتری بر ارقام از لحاظ نرخ های جوانه زنی و ظهور، درصد نهایی جوانه زنی و ظهور داشت. این نتیجه بطور قطعی اثبات می کند که اثر نامطلوب PEG بر جوانه زنی، ظهور و رشد اولیه گیاهچه بعلت اثر اسمزی است تا یون خاص. رشد گیاهچه بواسطه هر دو تنش، کاهش یافت. اما NaCl معمولاً آسیب کمتری را نسبت به PEG بر گیاهچه های گندم دوروم وارد می کند، این امر نشان می دهد که NaCl و PEG از طریق مکانیسم های مختلفی، عمل می نمایند. این اختلاف در رفتار رقم مطابق با شرایط رشد مورد بحث قرار می گیرد. در پایان، می توان نتیجه گرفت که بازدارندگی در جوانه زنی در پتانسیل های معادل آبی NaCl و PEG-8000 عمدتاً ناشی از یک اثر اسمزی است تا سمیت نمک.

1-مقدمه

خشکی و شوری خاک عوامل محدود کننده اصلی بر تولید محصول و امنیت غذایی بحساب آمده و بطور نامطلوبی بافت اجتماعی اقتصادی بسیاری از کشورهای درحال توسعه را تحت تأثیر قرار می دهند. کمبود آب، کاهش کیفیت آب برای آبیاری و شوری خاک مشکلاتی هستند که روز به روز وخیم تر می گردند. برآورد شده است که 20% کلیه زمین های تحت کشت و تقریباً نیمی از زمین های تحت آبیاری تحت تأثیر نمک بوده و بشدت با کاهش عملکرد محصول تا زیر حد پتانسیل ژنتیکیشان همراه می باشند. دستیابی به افزایش ژنتیکی در عملکرد تحت این تنش ها همیشه یک چالش جدی برای پرورش دهندگان گیاهان بحساب می آید....

گندم دوروم نرخ جوانه زنی نرخ ظهور رشد گیاهچه تنش های نمک و خشکی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

The present investigation has been performed to evaluate Durum wheat (Triticum durum Desf.) tolerance to osmotic stress at the water potentials of -0.2, -0.4,--0.6 and -0.8 MPa induced by polyethylene glycol PEG-8000 (polyethylene glycol 8000) or NaCl solutions at an early stage of plant growth. Each, on germination, emergence and early seedling growth, were investigated for two Durum wheat (Triticum durum Desf.) varieties differing in drought tolerance (BD290273 and Omrabia). Daily and final germination and emergence percentage, as well as germination and seedling emergence rate, and seedling fresh and dry weight were measured in the study under controlled conditions. Results showed those germination and emergence rates were delayed by both solutions in both varieties, with differences between genotypes among growth stages, given that Omrabia variety showed a higher germination and emergence rate than BD290273 genotype in NaCl but BD290273 was less affected by NaCl and PEG solutions at the emergence stage. Sodium chloride had a lesser effect on varieties in terms of germination and emergence rates, the final germination and the emergence percentage than did PEG-8000. This conclusively proves that the adverse effect of PEG on germination, emergence and early seedling growth was due to the osmotic effect rather than the specific ion. Seedling growth was reduced by both stresses. But NaCl usually caused less damage than PEG to Durum wheat seedlings, suggesting that NaCl and PEG acted through different mechanisms. This difference in cultivar's behaviour according to the growth conditions is discussed. It was concluded that inhibition in germination at equivalent water potentials of NaCl and PEG-8000 was mainly due to an osmotic effect rather than did salt toxicity


Keywords: Durum wheat germination rate emergence rate seedling growth
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان کشاورزی > مجموعه مهندسی كشاورزی > مقاله های مجموعه مهندسی كشاورزی و ترجمه فارسی آنها > اثرات تنش های نمک و خشکی بر جوانه زنی، ظهور و رشد گیاهچه گندم دوروم (.Triticum durum Desf)
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید