دانلود مقاله ترجمه شده ضریب کاهش تنش و ضریب تشدید برای پاسخ لرزه ای زمین


چطور این مقاله مهندسی عمران و نقشه برداری را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2005534 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی عمران و نقشه برداری در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
765,000 ریال
شناسه محصول :
2005534
سال انتشار:
2006
حجم فایل انگلیسی :
118 Kb
حجم فایل فارسی :
518 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

ضریب کاهش تنش و ضریب تشدید برای پاسخ لرزه ای زمین

عنوان انگليسي

Stress Reduction Coefficient and Amplification Factor for Seismic Response of Ground

نویسنده/ناشر/نام مجله

International Journal of Geomechanics

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری شامل 6 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 13 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

  

چکیده

در این مقاله افزایش مدول برشی با عمق (z) با استفاده از متغیر p همراه با پاسخ خطی ویسکو الاستیک زمین تحت ارتعاش هارمونیک ماندگار مورد بررسی قرار گرفته شده است. توده خاک بالای پایه صلب به چند لایه افقی متعدد تقسیم بندی شده است. در مورد ضخامت قائم مشخص (Hr) مصالح فوقانی زمین در مود اول تشدید، این طور نتیجه گیری شده است که فرکانس تشدید (fr) و همچنین مقدار ضریب تشدید (Mf) و ضریب کاهش تنش (Cd) در یک zHr مشخص به صورت تابعی از p و D قابل محاسبه می باشد که D نسبت میرایی ماده می باشد. افزایش D منجر به (1) افزایش Cd، (2) افزایش جزئی fr و (3) افزایش Mf می گردد. به عبارت دیگر، افزایش P منجر به (1) افزایش fr، (2) افزایش جزئی Mf و (3) کاهش Cd می گردد. مشخص است که مقادیر Mf و Cd در یک عمق مشخص تحت تاثیر تغییرات ضخامت انتخاب شده توده خاک در تشدید به صورت قابل توجه قرار دارد.

1-مقدمه

ظرفیت روانگرایی زمین اغلب با کمک روش ساده ارائه شده توسط سید و ادریس (1971) مورد بررسی قرار می گیرد. در این روش، تنش برشی ناشی از وقوع زلزله در عمق z به وسیله ضرب ضریب کاهش تنش Cd به تنش برشی مورد انتظار در صورت صلب بودن توده خاک بالای عمق z می باشد. مقدار Cd به وسیله سید و ادریس (1971) برای زلزله های مختلف و شرایط مختلف خاک با در نظر گرفتن توده ماسه در 50 ft فوقانی محاسبه شده است (15.25m)؛ تغییرات Cd با عمق در یک محدوده ممکن ارائه شده است. در مورد زمین با داشتن مدول برشی ثابت با افزایش عمق تحت تحریک هارمونیک افقی ماندگار، با توجه به تحقیق هاروپ-ویلیامز (1988) می توان دریافت که اگر 15.25 متر فوقانی توده خاک در مود اول رزونانس در نظر گرفته شود، نسبت میرایی 0.4 متناظر با میانگین ضریب کاهش تنش ارائه شده توسط سید و ادریس (1971) می باشد...

مدول برشی ضریب تنش ضریب تشدید زلزله :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

Incorporating the increase of shear modulus with depth (z) by using a depth exponent p, the response of linear visco-elastic ground under steady state harmonic vibration was examined. The soil mass lying above the rigid base was discretized into a large number of horizontal layers. For a given vertical thickness (Hr) of the upper ground material in the first mode of resonance, it was noted that the resonant frequency (fr) as well as the values of amplification factor (Mf) and the stress reduction coefficient (Cd) at a given z∕Hr can be computed as a function of p and D, where D is the damping ratio of the material. An increase in DD leads to (1) an increase in Cd ; (2) a very little increase in fr; and (3) a decrease in Mf. On the other hand, an increase in p causes: (1) an increase in fr; (2) a marginal increase in Mf; and (3) a decrease in Cd. It was evident that the values of Mf  and Cd at a given depth will be affected significantly by changes in the chosen thickness of the soil deposit in resonance  

Keywords: Damping Earthquakes Elasticity Liquefaction Seismic effects Stress Vibration
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید