دانلود مقاله ترجمه شده تحلیل محرکین تولید پاک با رویکرد فازی


چطور این مقاله مديريت را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2005424 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مديريت در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
765,000 ریال
شناسه محصول :
2005424
سال انتشار:
2014
حجم فایل انگلیسی :
621 Kb
حجم فایل فارسی :
632 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

تحلیل محرکین تولید پاک با رویکرد فازی

عنوان انگليسي

Analyzing the drivers of green manufacturing with fuzzy approach

نویسنده/ناشر/نام مجله

Journal of Cleaner Production

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مديريت شامل 12 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 26 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

 

چکیده

مسائل مربوط به محیط زیست اهمیت بیشتری در جهانی شدن معاصر به دست آورده است. به دلیل نگرانی های زیست محیطی و اجتماعی درگیر، درسال های اخیر فرایندهای تولید مسائل مربوط به محیط زیست پاک را درک کرده اند. بنابراین، این مقاله، مسئولیت تشخیص دوازده محرک معمول تولید پاک از کمک ترکیبی ادبیات موجود، مدیران صنعتی و نظرات کارشناسان در زمینه‌ی مربوطه را شناسایی می‌کند. یک پرسشنامه در رابطه با این محرکین معمول در میان 120 کارخانه‌ی پیشرو در در هند جنوبی پخش شده و توسط پاسخ دهندگان آن‌ها کمک شد؛ یک مقایسه دوبه دویی میان محرک ها انجام شد. این مقایسه‌ی دو به دویی به عنوان داده‌ی ورودی استفاده شده و محرکین بر اساس این مبنا تحلیل شدند. این تحلیل با به کارگیری رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره‌ی فازی (MCDM) گزارش داده شد. نتایج به دست آمده با یک تحلیل حساسیت دو مرحله ای اعتبارسنجی شدند: (1) با استفاده از روش های خارج کردن از حالت های فازی مختلف که از طریق ضریب اسپیرمن ارزیابی شدند (2) اختصاص وزن مختلف به محرکین با اولویت بالا در میان سایر محرکین معمول. این مطالعه به کارخانه ها کمک می‌کند که یک محرک اصلی برای به کارگیری بهتر و سریع تولید پاک انگیزه ببخشند. در نهایت، این مقاله با بینشی به مسیر آینده‌ی تولید پاک در کشورهای درحال توسعه و قبول محدودیت های پژوهش، به اتمام می‌رسد.

1-مقدمه

به دلیل منابع نایاب و جمعیت درحال افزایش، حفاظت از کیفیت محیط زیست ضروری شده است. از بسیاری از جهات، مسائل زیست محیطی، بر همکاری جهانی و منطقه ای اثر گذاشته و حتی باعث درگیری هایی شده است ( چِن، 2005). ازین رو، کاربرد فعالیت های پاک برای متعادل ساختن این درگیری ها اجباری شده است، حتی فرایندهای تولید نمی‌توانند یک استثنا ایجاد کنند. درحالی که برای چندین دهه، نگرانی های محیط زیست پاک توسط برخی افراد تأکید شده بود، در سال 1987، گزارش کمیسیون جهانی در زمینه‌ی محیط زیست و توسعه (WECD) آشکار کرده است که الگوهای زیست محیطی حال حاضر سیاره زمین و موچودات زنده‌ی آن از جمله انسان ها را تغییر داده است...

تولید پاک محرک تولید پاک رویکرد فازی EMS :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

 Abstract

Green issues have gained more importance in contemporary globalization. Recent years have seen manufacturing processes understand the green issues due to the social and environmental concerns involved. The drivers of green manufacturing, however, have not been thoroughly investigated. Thus, this paper investigates the responsibility of identifying twelve common drivers of green manufacturing from the combined assistance of existing literature, industrial managers, and expert opinion in the relevant field. A questionnaire on these common drivers was circulated among 120 leading firms in south India, and aided by their replies; a pair-wise comparison was made among the drivers. The pair-wise comparison is used as an input data and the drivers were analyzed on its basis. The analysis resorted to the use of a fuzzy Multi Criteria Decision Making (MCDM) approach. The obtained results are validated by a two-stage sensitivity analysis, namely: (1) using different de-fuzzification methods that are further evaluated through the Spearman coefficient and (2) assigning varying weight to the essential top priority drivers of green manufacturing among all common drivers. This study helps firms to stimulate an essential driver for quick and better adoption of green manufacturing. Finally, the paper concludes with some insight into the future path of green manufacturing in developing countries and an acknowledgment of the study's own limitations

Keywords: Green manufacturing Drivers Fuzzy AHP EMS
این برای گرایش های: مدیریت صنعتی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: محیط زیست، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله مديريت با ترجمه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید