دانلود مقاله ترجمه شده ارزیابی مخلوط های زئولیت – ماسه به عنوان مواد واکنش زا جهت حفاظت از آب زیر زمینی در سایت های دفع پسماند


چطور این مقاله مهندسی عمران و نقشه برداری را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2004709 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی عمران و نقشه برداری در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
815,000 ریال
شناسه محصول :
2004709
سال انتشار:
2013
حجم فایل انگلیسی :
298 Kb
حجم فایل فارسی :
765 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

ارزیابی مخلوط های زئولیت – ماسه به عنوان مواد واکنش زا جهت حفاظت از آب زیر زمینی در سایت های دفع پسماند

عنوان انگليسي

Evaluation of zeolite-sand mixtures as reactive materials protecting groundwater at waste disposal sites

نویسنده/ناشر/نام مجله

Journal of Environmental Sciences

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری شامل 9 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 13 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

جهت شناخت خصوصیات مخلوطی از ماسه vistula (ماسه متوسط بر طبق uscs) همراه با زئولیت Slovak به عنوان مواد واکنش زای مناسب جهت مانع های واکنش زای نفوذ پذیر پیشنهادی برای حفاظت از محیط آب زیر زمینی در مجاورت خاکچال های پسماند  با عمر بالا، بررسی های گسترده آزمایشگاهی انجام شدند. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر حدف مواد آلاینده ویژه خاکچال پسماندها بر روی مخلوط های زئولیت – ماسه حاوی %20، %50 و %80 زئولیت (ZS80, ZS50, ZS20) می پردازد. با در نظر گرفتن نتایج آزمون های پیمانه نتیجه گرفته شد که همدمای Langmuir بهترین برازش را با داده ها نشان می دهد.  نیزمشاهده گردید که حضور آمونیوم، کلسیم و منیزیم کارایی حذف مس را تا %32 کاهش می دهد. آزمون های ستون جابجایی آلاینده از طریق ناحیه تضعیف مواد واکنش زا با استفاده از بسته نرم افزاری CXTFIT تفسیر گردید که به حل معادله یک بعدی انتقال – انتشار می پردازد. نتایج آزمون ستون همچنین بیانگر اثر شدید حضور مواد مداخله کننده بر عدم تحرک مس و کاهش ظرفیت جذب دینامیکی به دو برابر می باشند. در طول جریان شیرابه خاک چال از نمونه Z80، کاهش ثابت  (در %100)  ، (در %93)   و   (در میانگین %86)مشاهده گردید. هیچ گونه کاهشی در میزان "تقاضای اکسیژن شیمیایی" و "تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی" مشاهده نگردید.

1-مقدمه

در تمام جهان آلودگی آب های زیر زمینی توسط مواد خطر ناک یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی است. در میان منابع آلاینده ها (خاک چال های پسماندهای صنعتی و شهرداری، اطاقک های تخمیر، محل تخلیه نفت، رسوبات بندری و آبراهه ها و غیره) مهمترین آنها خاک چال های پسماند ناشی از اجرای مدیریت پسماندهای صنعتی و شهرداری می باشند ...

مانع واکنش زای نفوذ پذیر مواد واکنش زا معیارهای جذب جابجایی آلاینده ها مخلوط زئولیت – ماسه :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

To recognize properties of a mixture of Vistula sand (medium sand acc. to USCS) with Slovak zeolite as reactive materials suitable for permeable reactive barriers proposed for protection of groundwater environment in vicinity of old landfills comprehensive laboratory investigations were performed. The present study investigates the removal of contaminants specific for landfill leachates onto zeolite-sand mixtures containing 20%, 50% and 80% of zeolite (ZS20, ZS50 and ZS80). Taking into account the results of batch tests it was concluded that the Langmuir isotherm best fitted the data. It was observed that the presence of ammonium, calcium and magnesium decreases the removal efficiency of copper by 32%. Column tests of contaminant migration through the attenuation zone of the reactive materials were interpreted using the software package CXTFIT, which solves a one-dimensional advection-dispersion equation. Column test results also indicate the strong influence of the presence of interfering substances on copper immobilisation; dynamic sorption capacities decrees twofold. Throughout the landfill leachate flow through ZS80 sample, a constant reduction of NH+4 (at 100%), K+ (at 93%) and Fetotal (at an average of 86%) were observed. There was no reduction in chemical oxygen demand and biochemical oxygen demand

Keywords: permeable reactive barrier reactive materials sorption criteria contaminants migration zeolite-sand
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی عمران و نقشه برداری > مقاله های مهندسی عمران و نقشه برداری و ترجمه فارسی آنها > ارزیابی مخلوط های زئولیت – ماسه به عنوان مواد واکنش زا جهت حفاظت از آب زیر زمینی در سایت های دفع پسماند
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید