دانلود مقاله ترجمه شده پاسخ زنبور پارازیتوئید تخم Telenomus busseolae به فرومون جنسی Sesamia nonagrioides


چطور این مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2004488 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مجموعه مهندسی كشاورزی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
765,000 ریال
شناسه محصول :
2004488
سال انتشار:
1997
حجم فایل انگلیسی :
472 Kb
حجم فایل فارسی :
117 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

پاسخ زنبور پارازیتوئید تخم Telenomus busseolae به فرومون جنسی Sesamia nonagrioides

عنوان انگليسي

RESPONSE OF EGG PARASITOID Telenomus busseolae TO SEX PHEROMONE OF Sesamia nonagrioides

نویسنده/ناشر/نام مجله

Journal of Chemical Ecology

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مجموعه مهندسی كشاورزی شامل 8 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 14 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی


چکیده

سیگنال های بویایی دخیل در رفتار میزبان یابی Telenomus busseolae Gahan، زنبور پارازیتوئید غیر اجتماعی تخم کرم ساقه خوار ذرت Seasamia nonagrioides، مورد مطالعه قرار گرفتند. زنبور ماده در یک بوسنج لوله ای Y شکل جذب بوهای حاصل از کرم های ماده باکره فراخواننده S. nonagrioides   شد.  هیچ پاسخی به وسیله بید های ماده غیر فراخواننده و/یا بید های جفت گیری کرده ایجاد نشد.  فرومون جنسی چهار جزئی تجاری موجود در کرم ساقه خوار ذرت نیز به شکل کامل مورد آزمایش قرار گرفت، هر جزء از این ترکیب نیز به شکل جداگانه بررسی شد. T. busseolae به ترکیب کامل ](z)-11-هگزادسنیل استات، (z)-11-هگزادسنول، (z)-11-هگزادسنال، و دودسیل استات به نسبت 2 : 1 : 1 : 8.5[ پاسخ داد. این نتایج پیشنهاد می کنند که فرومون های جنسی آزاد شده به وسیله کرم ماده S. nonagrioides  به شکل سیگنالی غیر مستقیم جهت موقعیت یابی توده های تخم این میزبان توسط T. busseolae استفاده می شود.

1-مقدمه

کرم ساقه خوار ذرت Sesamia nonagrioides (Lefebvre) (راسته بال پولک داران: خانواده نوکتوئیده) یکی از مهم ترین آفت های ذرت در آفریقا و کشورهای حوزه مدیترانه است (C.I.E., 1970). یکی از عوامل کنترل کننده بیولوژیکی این آفت Telenomus busseolae (راسته پرده بالان، خانواده اسکلنوئیده) است، که  زنبور پارازیتوئید غیر اجتماعی تخم بال پولک داران مختلف متعلق به جنس Sesamia می باشد...

پارازیتوئید فرومون جنسی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

The olfactory cues involved in the host-finding behavior of Telenomus busseolae Gahan, a solitary egg parasitoid of the corn stalk borer, Sesamia nonagrioides (Lefebvre), were studied. The female wasp was attracted to odors from calling virgin females of S. nonagrioides in a Y-tube olfactometer. No response was elicited by noncalling virgin female moths and/or mated female moths. A four-component commercially available sex pheromone of the corn borer was also tested, as were the individual components of the mixture. T. busseolae respond to the whole blend [(Z)-ll-hexadecenyl acetate, (Z)-ll-hexadecenol, (Z)-l 1-hexadecenal, and dodecyl acetate in the ratio of 8.5: 1: 1:2]. Z11-16:OH was the only compound that elicited no significant activity. These results suggest that the sex pheromone released by the host female S. nonagrioides is used by T. busseolae as an indirect cue t  locate egg masses of this host


Keywords: Parasitoid Hymenoptera Scelionidae com Lepidoptera
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید