دانلود مقاله ترجمه شده فناوری جریان کار به عنوان ابزار مشارکت الکترونیکی برای پشتیبانی از پروسه های سیاست گذاری


چطور این مقاله مهندسی کامپیوتر و IT را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2002363 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی کامپیوتر و IT در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,160,000 ریال
شناسه محصول :
2002363
سال انتشار:
2011
حجم فایل انگلیسی :
105 Kb
حجم فایل فارسی :
121 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Word+Pdf
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

فناوری جریان کار به عنوان ابزار مشارکت الکترونیکی برای پشتیبانی از پروسه های سیاست گذاری

عنوان انگليسي

Workflow technology as an e-participation tool to support policy-making processes

نویسنده/ناشر/نام مجله

Journal of Enterprise Information Management

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT شامل 16 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 18 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

هدف -  این مقاله در نظر دارد  تا امکان سنجی فناوری جریان کار را به عنوان راه حلی برای تسهیل مشارکت شهروندی در پروسه های سیاست گذاری تنظیم کند .  شکا ف ها در مسیر فعلی و آینده مدل های جریان کاری قرار است استفاده شوند تا پروسه های سیاست گذاری را خودکار سازند که مورد بحث قرار می گیرند .

طراحی/متدولوژی /رویکرد – بازنگری کامل اصول و فلسفه های پروسه های سیاست گذاری و مدل های پروسه اجراء می گردد تا ساختار های اصلی پروسه ها را استخراج کند . این با تحلیل انتقادی مدل های جریان کاری موجود همراه می گردد تا شکاف های مدل هایی را  شناسایی نماید که قرار است برای پشتیبانی از پروسه های سیاستگذاری استفده شوند . چشم انداز مشارکت الکترونیکی اتخاذ گردید تا ساختارهای مدل سازی اضافی را شناسایی کند که در زمانی موردنیاز هستند که تعداد زیادی از شهروندان در وظیفه جریان کاری برای گرداوری ایده درگیر می باشند .

یافته ها - در حالی که  فناوری جریان کاری در بخش عمومی مورد قبول واقع گردید ، استفاده از فناوری عمدتاً به پشتیبانی از پروسه های اداری پشتیبانی کننده  محدود می شود که استعداد  بالقوه را برای خودکار کردن پروسه های سیاست گذاری بجا می گذارد . مطالعاتی وجود دارند که رویکرد چرخه عمر را برای سایست گذاری برعهده گرفتند و انها می توانند نقطه شروع بکارگیری فناوری جریان کار برای خودکار سازی پروسه سیاست گذاری باشند . کاربرد فناوری جریان کار برای پروسه های سیاست گذاری انتطار می رود تا مشارکت شهروندان را در این پروسه ها از طریق تحویل خودکار موضوعات سیاست مربوطه درون زندگی شهروندان تسهیل می سازد . نوع جدید مدل جریان کار مورد نیاز می باشد تا فاکتور های خاص برای بخش عمومی  از جمله قواعد تفکیک نقش ، بررسی مشارکت مقیاس بزرگ شهروندان و ساختار های مدل سازی برای نفوذ درون زندگی های روزانه شهروندان را برای شبیه سازی پیش گستر برای مشارکت الکترونیکی را منعکس سازد

محدودیت ها /پیچیدگی های تحقیق – تحلیل مبتنی بر بازنگری مطالب قبلی می باشد و جمع اوری داده های تجربی را می توانستند نتایج تحلیل مقاله را تکنیل سازند . این در دستور جلسه تحقیق بعدی منظور می گردد .

پیچیدگی های عملی : یافته ها ، انگیزه ای را برای سیاست گذارا برای قبول فناوری جریان کار در بخش عمومی فراهم می کنند . تحلیل شکاف و مسیر های آتی مدل جریان کار برای پروسه های سیاست گذاری انتظار می روند تا برای شرکت کنندگانی اطلاع رسانی کنند که تمایل دارند تا سیستم های مدیریت جریان کار را در بخش عمومی توسعه دهند .  

اصلیت /ارزش :  این مقاله ف یکی از ابتدایی ترین تلاش ها برای تنظیم بالقوه استفاده از فناوری جریان کار از چشم انداز مشارکت الکترونیکی برای درگیر شدن طیف گسترده ای از سهامداران از جمله شهروندان در پروسه های سیاست گذاری می باشند .  

بخش عمومی جریان کار دولت فناوری های اطلاعات وب سایت جهانی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

Purpose – This paper aims to gauge the feasibility of workflow technology as a potential solution t facilitating citizen participation in policy-making processes. The gaps in and future direction of a current workflow models to be used to automate policy-making processes are to be discussed

Design/methodology/approach – A thorough review on the principles and philosophies of policy-making processes and process models is performed to extract the core constructs of the processes. This follows critical analysis of existing workflow models to identify gaps of the models to be used to support policy-making processes. An e-participation perspective is also taken to identify additional modelling constructs that are required when a large number of citizens is involved in a workflow task for opinion gathering

Findings – While workflow technology has been adopted in the public sector, the use of the technology is mostly limited to supporting administrative business processes, leaving the potential to automate policy-making processes. There are some studies that take a life-cycle approach for policy making and they can be the starting-point of applying workflow technology to policy-making process automation. The application of workflow technology to policy-making processes is expected to facilitate the participation of citizens in these processes through the automatic delivery of relevant policy issues into citizens’ lives. A new type of workflow model is required to reflect factors specific to the public sector, including rules for role resolution, considering large-scale citizen participation and modelling constructs to penetrate into citizens’ everyday lives for proactive stimulation for e-participation

Research limitations/implications – The analysis is based on a literature review, and empirical data collection could complement the analysis results of the paper. This is included in the future research agenda

Practical implications – The findings provide policy makers with a stimulus for adopting workflow technology in the public sector. Gap analysis and future directions of a workflow model for policy-making processes are expected to be informative for any practitioners who are intending to develop workflow management systems in the public sector

Originality/value – This paper is one of the first efforts to gauge the potential of using workflow technology from an e-participation perspective to engage a wide spectrum of stakeholders, including citizens, in policy-making processes

چکیده

هدف -  این مقاله در نظر دارد  تا امکان سنجی فناوری جریان کار را به عنوان راه حلی برای تسهیل مشارکت شهروندی در پروسه های سیاست گذاری تنظیم کند .  شکا ف ها در مسیر فعلی و آینده مدل های جریان کاری قرار است استفاده شوند تا پروسه های سیاست گذاری را خودکار سازند که مورد بحث قرار می گیرند .

طراحی/متدولوژی /رویکرد – بازنگری کامل اصول و فلسفه های پروسه های سیاست گذاری و مدل های پروسه اجراء می گردد تا ساختار های اصلی پروسه ها را استخراج کند . این با تحلیل انتقادی مدل های جریان کاری موجود همراه می گردد تا شکاف های مدل هایی را  شناسایی نماید که قرار است برای پشتیبانی از پروسه های سیاستگذاری استفده شوند . چشم انداز مشارکت الکترونیکی اتخاذ گردید تا ساختارهای مدل سازی اضافی را شناسایی کند که در زمانی موردنیاز هستند که تعداد زیادی از شهروندان در وظیفه جریان کاری برای گرداوری ایده درگیر می باشند .

یافته ها - در حالی که  فناوری جریان کاری در بخش عمومی مورد قبول واقع گردید ، استفاده از فناوری عمدتاً به پشتیبانی از پروسه های اداری پشتیبانی کننده  محدود می شود که استعداد  بالقوه را برای خودکار کردن پروسه های سیاست گذاری بجا می گذارد . مطالعاتی وجود دارند که رویکرد چرخه عمر را برای سایست گذاری برعهده گرفتند و انها می توانند نقطه شروع بکارگیری فناوری جریان کار برای خودکار سازی پروسه سیاست گذاری باشند . کاربرد فناوری جریان کار برای پروسه های سیاست گذاری انتطار می رود تا مشارکت شهروندان را در این پروسه ها از طریق تحویل خودکار موضوعات سیاست مربوطه درون زندگی شهروندان تسهیل می سازد . نوع جدید مدل جریان کار مورد نیاز می باشد تا فاکتور های خاص برای بخش عمومی  از جمله قواعد تفکیک نقش ، بررسی مشارکت مقیاس بزرگ شهروندان و ساختار های مدل سازی برای نفوذ درون زندگی های روزانه شهروندان را برای شبیه سازی پیش گستر برای مشارکت الکترونیکی را منعکس سازد

محدودیت ها /پیچیدگی های تحقیق – تحلیل مبتنی بر بازنگری مطالب قبلی می باشد و جمع اوری داده های تجربی را می توانستند نتایج تحلیل مقاله را تکنیل سازند . این در دستور جلسه تحقیق بعدی منظور می گردد .

پیچیدگی های عملی : یافته ها ، انگیزه ای را برای سیاست گذارا برای قبول فناوری جریان کار در بخش عمومی فراهم می کنند . تحلیل شکاف و مسیر های آتی مدل جریان کار برای پروسه های سیاست گذاری انتظار می روند تا برای شرکت کنندگانی اطلاع رسانی کنند که تمایل دارند تا سیستم های مدیریت جریان کار را در بخش عمومی توسعه دهند .  

اصلیت /ارزش :  این مقاله ف یکی از ابتدایی ترین تلاش ها برای تنظیم بالقوه استفاده از فناوری جریان کار از چشم انداز مشارکت الکترونیکی برای درگیر شدن طیف گسترده ای از سهامداران از جمله شهروندان در پروسه های سیاست گذاری می باشند .  

Keywords: Public policy Work flow Communication technologies Worldwide web Paper type Viewpoint
این برای گرایش های: فناوری اطلاعات، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. همچنین این در گرایش های: مدیریت دولتی، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله مهندسی کامپیوتر و IT با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی کامپیوتر و IT > مقاله های مهندسی کامپیوتر و IT و ترجمه فارسی آنها > فناوری جریان کار به عنوان ابزار مشارکت الکترونیکی برای پشتیبانی از پروسه های سیاست گذاری
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید