مقالات ترجمه شده نانوفناوری (صفحه 3)

Fast removal of phenol from industrial waste water by CTAB coated IONPs and determination of phenol by internal standard GC FID pdf
سنتز گرافن چند لایه ای به وسیله رسوبگیری بخار شیمیایی بهبود یافته با پلاسما word
Antimicrobial Properties of Socks Protected with Silver Nanoparticles pdf
خواص ضد میکروبی جوراب های محافظت شده با نانوذرات نقره word
Synthesis of Silver Nanoparticles Using Silybum Marianum Seed Extract pdf
سنتز نانوذرات نقره با استفاده از دانه استخراج شده Silybum Marianum word
Analytical Discussion of Single Electron Transistor pdf
بحث تحلیلی در مورد ترانزیستور تک الکترونی word
Development of functional bread containing nanoencapsulated omega-3 fatty acids pdf
تولید نان کاربردی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 نانوانکپسوله شده word
Sorption of divalent metal ions from aqueous solution by carbon nanotubes: A review pdf
جذب یون های فلزی دوظرفیتی از محلول آبی توسط نانولوله های کربنی (مقاله مروری) word
Hydrophobic ZnO-TiO2 Nanocomposite with Photocatalytic Promoting Self-Cleaning Surface pdf
نانوکامپوزیت آبگریز ZnO-TiO2 با فتوکاتالیست و بهبود خودتمیزشوندگی سطح word
Kinetics and isotherm studies of methylene blue adsorption onto polyaniline nanotubes base/silica composite pdf
نانوکامپوزیت های کیتوسان/ نقره : هم افزایی فعالیت ضد باکتری نانوذرات و یون های نقره word
Single Walled CNT Chirality Dependence for Electrical Device Applications pdf
تاثیر کایرالیته نانولوله تک دیواره برای کاربرد های ابزار الکتریکی word
FREE TRANSVERSE VIBRATIONS OF A DOUBLE-WALLED CARBON NANOTUBE: GRADIENT AND INTERNAL INERTIA EFFECTS pdf
ارتعاشات عرضی آزاد نانو لوله کربنی دو جداره : اثرات گرادیان و اینرسی داخلی word
Synthesis and characterization of manganese ferrite nanoparticles by thermal treatment method pdf
سنتز و شناسایی نانو ذرات فریت منگنز با استفاده از روش عملیات حرارتی word
پالایش آلودگی هوا توسط نانو ژنراتور برق مالشی یا triboelectric بادی به صورت خود شارژ: word
Evaluation of nanocomposite packaging containing Ag and ZnO on shelf life of fresh orange juice pdf
ارزیابی اثر بسته بندی نانوکامپوزیتی حاوه نقره و اکسید روی بر عمر نگهداری آب پرتقال تازه word
Effect of Phonon Scattering on Intrinsic Delay and Cutoff Frequency of Carbon Nanotube FETs pdf
تاثیر پراکندگی فونون بر تاخیر ذاتی و فرکانس قطع CNTFET ها word
The 3D nanometer device project nextnano: Concepts, methods, results pdf
پروژه Nextnano به عنوان یک ابزار نانومتری سه بعدی: مفاهیم، روش ها و نتایج word
Experimental Investigation on Nanomaterial Concrete pdf
بررسی آزمایشگاهی بتن حاوی نانومصالح word
Sol–gel synthesis of antibacterial hybrid coatings on titanium pdf
سنتز سل- ژل پوشش های ترکیبی ضد باکتری روی تیتانیوم word
Aluminum-based localized surface plasmon resonance for biosensing pdf
رزونانس پلاسمونی سطحی جایگزیده‌ مبتنی بر آلومینیوم برای حسگرهای زیستی(بیوسنسورها) word

سایر مقالات ترجمه شده نانوفناوری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید