مقالات ترجمه شده علوم سياسی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 علوم سياسی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 علوم سياسی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 علوم سياسی و یا مقالات قدیمی تر علوم سياسی هستید، لیست مقالات ترجمه شده علوم سياسی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های علوم سياسی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI علوم سياسی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی علوم سياسی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده علوم سياسی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Climate, Energy Security and Innovation
آب و هوا، امنیت انرژی و نوآوری
Military westernization and state repression in the post-Cold War era
غربی سازی نظامی و سرکوب حکومتی در دوران پس از جنگ سرد
The Israeli satellite launch: Capabilities, intentions and implications
پرتاب ماهواره اسرائیل: قابلیت ها، معانی و استنباط ها
Industrial policy and state-making: Brazil’s attempt at oil-based industrial development
سیاستگذاری صنعتی و دولتی سازی: تلاش برزیل در توسعه صنعتی نفت محور
Influence, Power, and Policy Making
نفوذ، قدرت و سیاست گذاری
The place of the humanities in today’s knowledge society
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز
Public administration reform in Macedonia
اصلاح حکومت ملی در مقدونیه
The Political Economy of Green Taxation in OECD Countries
اقتصاد سیاسی مالیات بندی سبز در کشورهای عضو OECD
The concept of ‘Eurasia’: Kazakhstan’s Eurasian policy and its implications
مفهوم "اوراسیا": سیاست اوراسیایی قزاقستان و مفاهیم آن
Russia’s lost position in Central Eurasia
موقعیت گمشده ‏ی روسیه در اوراسیای مرکزی
Proxy war and US's smart power strategy (the case of Syria, 2011-2016)
The heartland no more: Russia’s weakness and Eurasia’s meltdownq
نواحی مرکزی: ضعف روسیه و بحران اوراسیا
Eurasian idea of N.A. Nazarbayev as the basis of modern integration
ایده ی اوراسیایی نورالسلطان نظربایف به عنوان اساس یکپارچگی مدرن
Cyber War Forthcoming: "It Is Not a Matter of If, It Is a Matter of When
آینده جنگ سایبری: مسئله وقوع یا عدم وقوع آن نیست، مسئله زمان آن است".

سایر مقالات ترجمه شده علوم سياسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید