مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات نمایید.

An efficient privacy-preserving compressive data gathering scheme in WSNs
جمع آوری داده های فشرده با حفظ حریم خصوصی کارآمد در شبکه های حسگر بی سیم
RELIABILITY ENGINEERING: OLD PROBLEMS AND NEW CHALLENGES
مهندسی قابلیت اطمینان :مسائل و مشکلات قدیمی و چالش های جدید
Content-Based Scheduling of Virtual Machines (VMs) in the Cloud
زمان بندی بر اساس محتوای ماشین های مجازی (VMها) در ابر
A method to improve transparency of electronic election process without identification
روشی جدید برای بهبود شفافیت در فرآیند انتخابات الکترونیکی، بدون نیاز به هویت سنجی
RETRIEVING FINANCIAL INFORMATION IN XBRL ON THE NEXT-GENERATION EDGAR
Multi-Objective Evolutionary Feature Selection for Online Sales Forecasting
انتخاب ویژگی به روش تکاملی چندهدفه برای پیش‌بینی فروش آنلاین
رتبه بندی روابط میان دو موجودیت با استفاده از شخصی سازی در مشخصات متن
Impact of Interference on Coverage in Wireless Sensor Networks
عنوان مقاله : تاثیر تداخل روی پوشش در شبکه های حسگر بی سیم
Assessment model for organizational business process maturity with a focus on BPM governance practices
Clustering Algorithm of Hierarchical Structures in Large-Scale Wireless Sensor and Actuator Networks
Age Groups Classification in Social Network Using Deep Learning
طبقه‌بندی گروه‌های‌سنی در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از یادگیری‌عمیق
Security in cloud computing: Opportunities and challenges
امنیت در رایانش ابری: فرصت ها و چالش ها
Energy and Throughput Analysis of Multicast Routing Algorithm for 2D Mesh Network on Chip
تحلیل انرژی و بازده الگوریتم مسیریابی یک به چند برای شبکه مش دوبعدی
Analysis of WLAN’s received signal strength indication for indoor location fingerprinting
تحلیل نشانگر قدرت سیگنال دریافتی از WLAN برای اثر انگشت در فضای بسته
Bee life-based multi constraints multicast routing optimization for vehicular ad hoc networks
Catch Me if You Can: A Cloud-Enabled DDoS Defense
اگر می توانی مرا بگیر: یک دفاع DDoS ابر فعال
Enterprise architecture modelling—the issue of integration
مدلسازی معماری سازمانی-مساله یکپارچگی
A survey on access technologies for broadband optical and wireless networks
مروری بر فناوری‌های دسترسی برای شبکه‌های بی‌سیم و نوری پهن باند
Cloud robotics: a review of technologies, developments and applications
سیستم های رباتیک ابری: مروری بر فناوری ها، پیشرفت ها و کاربردها
یک پروتکل MAC انطباقی، برای محاورات قابل‌اطمینان در سیستم‌های پزشکی فیزیکی-سایبری
The relationship between user participation and system success: a simultaneous contingency approach
رابطه ی بین مشارکت کاربران و موفقیت سیستم: یک رویکرد اقتضایی همزمان

Skip Navigation Links