مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT گرایش فناوری اطلاعات نمایید.

Sort-Mid tasks scheduling algorithm in grid computing
الگوریتم زمانبندی وظایف Sort-Mid در محاسبات شبکه
Algorithms for long paths in graphs
الگوریتم هایی برای مسیرهای طولانی در گراف
A novel MapReduce-based approach for distributed frequent subgraph mining
یک روش جدید و مبتنی بر پلت فرم MapReduce، برای زیر گراف کاویِ تکرار شونده و توزیع شده
Scalable ad hoc routing: the case for dynamic addressing
مسیر یابی مقیاس پذیر، در شبکه های اد هاک(موردی) : مطالعه ای موردی برای آدرس دهی پویا
A multidimensional approach to information security risk management using FMEA and fuzzy theory
یک رویکرد چند بعدی به مدیریت ریسک امنیت اطلاعات با استفاده از FMEA و تئوری فازی
User privacy-enhanced security architecture for home area network of Smartgrid
معماری امنیت افزایش حریم خصوصی کاربر برای شبکه ی خانگی هوشمند
Pushing the Limits of Cyber Threat Intelligence: Extending STIX to Support Complex Patterns
A Multicast IPTV Bandwidth Saving Method
روش صرفه جویی در پهنای باند IPTV چندپخشی
Design of a monitor for detecting money laundering and terrorist financing
طراحی یک سامانه‌ی نظارتی برای تشخیص پول شویی و تأمین مالی تروریسم
A Greedy Ant Colony Forwarding Algorithm for Named Data Networking
یک الگوریتم ارسال حریصانۀ کلونی مورچگان برای شبکه بندیِ داده های نامگذاری شده
ACCRS: autonomic based cloud computing resource scaling
پلت فرم ACCRS: مقیاس بندی منبع رایانش ابری مبتنی بر روش خود مختاری
A Novel Routing Technique For Mobile Ad Hoc Networks-Manet
یک تکنیک جدید مسیریابی برای شبکه های بی سیم موردی متحرک (مانت)
URL Forwarding for NAT Traversal
هدایت URL برای پیمایش NAT
A SET-BASED APPROACH TO PACKET CLASSIFICATION
یک رویکرد مجموعه - محور به طبقه بندی بسته
A novel approach to protect against phishing attacks at client side using auto-updated white-list
Routing in Vehicular Ad Hoc Networks: A Survey
بررسی مسیریابی در شبکه های ادهاک خودرویی
Improving dynamic and distributed congestion control in vehicular ad hoc networks
بهبود کنترل ازدحام توزیع شده و پویا در شبکه های موردی خودرویی
Generating Lane-Change Trajectories of Individual Drivers
ایجـاد مسیـرهـای تعـویض باند راننـدگان فـردی
Architecture and Application Research of Cooperative Intelligent Transport Systems
ساختار و کاربردهای سیستم های هوشمند مشارکتی حمل و نقل
A method to improve transparency of electronic election process without identification
روشی جدید برای بهبود شفافیت در فرآیند انتخابات الکترونیکی، بدون نیاز به هویت سنجی
An analytic finite capacity queueing network model capturing the propagation of congestion and blocking
یک مدل تحلیلی شبکه صف بندی با ظرفیت محدود دربرگیرنده انتشار ازدحام و انسداد
Mint: A cost-effective network-address translation architecture with Multiple Inexpensive NAT servers
Mint: یک معماری ترجمه آدرس شبکه مقرون به صرفه با سرورهای NAT صرفه جو چندگانه
Vehicle mobility driven by traditional drivers versus connected drivers
روش سنتی تحرک وسایل نقلیه توسط رانندگان در برابر رانندگی به روش دارای ارتباط
Performance of the MPI Based File Share System
کارآیی MPI مبتنی بر سیستم اشتراک فایل
EPRT- An Ingenious Approach for E-Commerce Website Ranking
EPRT – یک رویکرد هوشمندانه برای رتبه‌بندی وب سایت‌های تجارت الکترونیک
A Technique to Improved Page Rank Algorithm in perspective to Optimized Normalization Technique
تکنیکی برای بهبود الگوریتم PageRank با استفاده از تکنیک نرمال سازی بهینه شده
Probability-Based Adaptive Forwarding Strategy in Named Data Networking
راهبرد ارسال تطبیقی مبتنی بر احتمال، در شبکه داده های نامگذاری شده
End-to-end Congestion Control for TCP-Friendly Flows with Variable Packet Size
کنترل تراکم پیوسته در جریانهای موافق با TCP با اندازه‌ی پاکت متغیر

Skip Navigation Links