مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Assessment and Retrofit of the Bridge over Kouris River, Cyprus
ارزیابی و مقاوم سازی پل رودخانه کوریس قبرس
Influence of earthquake input angle on seismic response of curved girder bridge
اثر زاویه اعمالی زلزله بر پاسخ لرزه ای پل شاه تیری قوسی
توسعه و آزمایش یک مدل ضریب راهبردی در شاخه بالادست رودخانه یانگ تسه
Experimental Investigation of Progressive Collapse of Steel Frames
ارزیابی تجربی گسیختگی پیش رونده ی اسکلت‌های فولادی
Dynamic stability analysis of pipeline based on reliability using surrogate model
تجزیه و تحلیل پایداری دینامیکی خطوط لوله بر اساس استفاده از مدل جایگزین
Initial stiffness evaluation of reverse channel connections in tension and compression
ارزیابی سختی اولیهِ اتصالات ناودانیِ معکوس تحت کشش و فشار
Analytically Derived Fragility Curves and Damage Assessment of Masonrybuildings
استنتاج تحلیلی منحنی های شکنندگی و ارزیابی آسیب ساختمان های بنایی
Effect of rock composition microstructure and pore characteristics on its rock mechanics properties
تاثیر ترکیب سنگ، ریزساختار و ویژگی‌های منفذی بر خصوصیات مکانیک سنگی آن
Assessing the effects of recycled asphalt pavement materials on the performance of roller compacted concrete
بررسی تاثیر مواد قابل بازیافت آسفالتی بر روی عملکرد بتن غلطکی
Strength and resilient behavior of lime modified pond ash as pavement layer
A hybrid swarm intelligence based particle-bee algorithm for construction site layout optimization
Sorptivity of self-compacting concrete containing fly ash and silica fume
جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا
Flexural fatigue evaluation of cement-treated mixtures of reclaimed asphalt pavement and crushed aggregates
ارزیابی خستگی خمشی مخلوط های سیمانی با مصالح روسازی بازیافتی و سنگ دانه های شکسته
Finite element simulation of ceramic/composite armor under ballistic impact
شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی/کامپوزیت تحت ضربه بالستیک
Safety evaluation of signalized intersections with left-turn waiting area in China
ارزیابی ایمنی تقاطع های مجهز به چراغ راهنما دارای منطقه انتظار گردش به چپ در چین
Methodology for leakage isolation using pressure sensitivity analysis in water distribution networks
روش جداسازی نشت با استفاده از آنالیز حساسیت فشار در شبکه های توزیع آب
Robust Control for Urban Road Traffic Networks
کنترل مقاوم برای (کنترل) شبکه‌های ترافیک مسیرهای شهری
Management and recycling of waste glass in concrete products: Current situations in Hong Kong
مدیریت و بازیافت ضایعات شیشه در محصولات بتنی: وضعیت کنونی در هونگ کونگ
Progressive Collapse of Steel Frames
فروریزش پیش رونده در قاب های فولادی
Identification of parameters of concrete damage plasticity constitutive model
شناسایی پارامترهای مدل ساختاری پلاستیسیته بتن آسیب دیده
Effect of horizontal loading on RCC-base composite pavement performance at heavy duty area
اثر بارگذاری افقی بر عملکرد روسازی مرکب با اساس بتن غلتکی در مناطق با بارگذاری سنگین
Behaviour of reinforced concrete column under biaxial cyclic loading—state of the art
بررسی پیشرفت های اخیر در زمینه رفتار ستون های بتن مسلح تحت اثر بار چرخه ای دو محوری
The measurement factor of employee participation for Knowledge Management System in engineering consulting firms
عامل اندازه گیری مشارکت کارکنان برای سیستم مدیریت دانش در شرکت های مشاوره ی مهندسی
An Analysis of the Value of Additional Information Provided by Water Quality Measurement Network
تحلیلی از ارزش اطلاعات افزوده ارائه شده توسط شبکه اندازه‌گیری کیفیت آب
Analysis of the Construction Machinery Work Efficiency as a Factor of the Earthworks Sustainability
تحلیل راندمان کار ماشین آلات ساختمانی به عنوان عامل پایداری عملیات خاکی
Usability assessment of drone technology as safety inspection tools
ارزیابی قابلیت بکار گیری فناوری دوربین های زنبوری به عنوان ابزار ایمن بازرسی
Application of SPI for Modeling energy consumption in Sarcheshmeh SAG and ball mills
کاربرد SPI در مدلسازی مصرف انرژی آسیاهای نیمه خودشکن و گلوله ای در معدن سرچشمه

Skip Navigation Links