مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

The effects of organizational divisions on knowledge-sharing networks in multi-lateral communities of practice
اثرات تقسیمات سازمانی بر شبکه های اشتراک گذاری اطلاعات در جوامع تجربی چند جانبه
Investigating the effect of temperature variations on the measured airfield pavement skid resistance
بررسی اثر تغییرات دما بر مقاومت لغزندگی روسازی فرودگاه ها
Sorptivity of self-compacting concrete containing fly ash and silica fume
جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا
Behavior of Gilsonite-Modified Hot Mix Asphalt by Wet and Dry Processes
رفتار مخلوط آسفالت گرم اصلاح شده با گیلسونیت به واسطه فرآیندهای مرطوب و خشک
Experimental study on time-averaged pressures in stepped spillway
مطالعه آزمایشگاهی در ارتباط با فشارهای میانگین در سرریز پلکانی
Prediction of outcome of construction dispute claims using multilayer perceptron neural network model
پیش بینی نتیجه دعوی‌های مشاجره ساخت با استفاده از مدل شبک عصبی پرسپترون چندلایه‌ای
Kinematic interaction of piles in laterally spreading ground
اندرکنش جنبشی شمع ها در پراکندگی جانبی زمین
Seismic retrofit of reinforced concrete short columns by CFRP materials
مقاوم سازی لرزه ای ستون های کوتاه بتن آرمه با مصالح CFRP
Reducing the seismic damage of reinforced concrete frames using FRP confinement
کاهش آسیب زلزله در قاب های بتن آرمه با بهره گیری از محصورکنندگی FRP
Moment redistribution in continuous FRP reinforced concrete beams
بازتوزیع لنگر خمشی در تیرهای سراسری بتنی مسلح به FRP
Effects of bonding in short-span rectangular concrete filled GFRP tubes
اثرات چسبندگی در لوله های کوتاه مستطیلی از جنس GFRP و پر شده با بتن
Modeling of progressive collapse of a multi-storey structure using a spring-mass-damper system
مدلسازی خرابی پیش رونده یک سازه چندطبقه با استفاده از سیستم فنر-جرم-میراگر
Axial stress–strain relationship for FRP confined circular and rectangular concrete columns
رابطه تنش-کرنش محوری برای ستون های بتنی دایروی و مستطیلی محصور شده با FRP
Use of geosynthetics to improve seismic performance of earth structures
کاربرد ژئوسنتتیک در بهبود عملکرد لرزه ای سازه های خاکی
Buckling mechanism of steel core of buckling-restrained braces
مکانیزم کمانش مغزه‌ی فولادی مهاربندهای کمانش ناپذیر
Seismic Retrofitting of Steel Frames with Buckling Restrained Braces
بهسازی لرزه ای اسکلت های فولادی با مهاربندهای کمانش ناپذیر
Seismic behavior of double steel plate–HSC composite walls
رفتار لرزه ای دیوارهای کامپوزیت HSC با ورق فولادی دو جداره
Seismic behavior of frames with innovative energy dissipation systems FUSEIS1-2
رفتار لرزه ای قاب ها با سیستم های اتلاف انرژی نوآورانه (FUSEIS1-2)
Dynamic stability analysis of pipeline based on reliability using surrogate model
تجزیه و تحلیل پایداری دینامیکی خطوط لوله بر اساس استفاده از مدل جایگزین
Contractor selection in MCDM context using fuzzy AHP
انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP

Skip Navigation Links